Enerjinin Korunumu

Enerji korunumu sistemi dışarıdan iş yapamıyorsa veya sistem dışarıya iş vermiyorsa toplam enerji korunur, yani sürtünmesi yüzeylerde mekanik enerjinin her zaman korunduğunu, konduğunu söyleyeceğiz.
Neden?
Çünkü enerji dönüşür.
Yoktan var edilmez, vardan yok edilmez.
Enerji birbirine dönüşür diye ifade edeceğiz.
Sürtünmeden da bahsedeceğiz.
Sürtüşmenin yaptığı işten de bahsedeceğiz.
Ama burada ne olacak?
Isıya dönüşen bir enerjiden bahsedeceğiz.
Yine bir dönüşüm var.
O yüzden Enerji Forumu'na baktığımızda mekanik enerjinin her zaman ne olduğunu söyleyeceğiz, korunduğunu ifade etmiş olacağız.
Şimdi baktığımızda.
Şöyle bir eğik düzlem çizdim ama onun öncesinde şöyle bir sistem çizmek istiyorum.
Şimdi bu sistem şuraya biz A noktası diyelim şuraya B noktası diyelim şu ya da C noktası diyelim bu noktalarda şu topu A noktasından bıraktığımda yerden ne kadar yükseklikte, yerden harç kadar yükseklikte olmuş olsun.
İlk hırsız A noktasından bıraktığımda, B noktasına geldiğinde var olan bütün potansiyel enerjisini neye dönüştürmüş olacak?
Kinetik enerjiye dönüştürmüş olacak.
Daha sonra bu varolan bütün kinetik enerji boru neye dönüşmüş olacak?
C noktasında potansiyele dönüşmüş olacak.
Yani varolan bütün aynı yükseklikte A ve C aynı yükseklikte ve sistem sürtünme, ses.
O zaman sistemin mekanik esmesi, ağdaki mekanik enerjinin evdeki mekanik enerjiye ve Zeki'nin de içerideki mekanik enerjiye eşit olduğunu ifade edeceğiz.
Ya da ne diyeceğiz?
Em çarpı g çarpı AHAS eşittir.
B noktasını kinetik enerji olduğunu söyledik.
Bir bölük em ve kare C noktasında sadece potansiyelden bahsettik.
Em g her çünkü aile ce aynı yükseklikte diye söyledik.
İşte bu korunma nedir?
Mekanik enerji korunumu olarak ifade edilir.
Şimdi buraya baktığımızda bir tane eğik düzlem çizdim.
Bu eğik düzlemde bütün enerji türlerinden bahsedeceğiz.
Şimdi bir tane cisim çizelim buraya.
Şöyle bir cisim çizelim.
Evet, şöyle.
Bu cismi bu noktadan ilk ıssız bıraktığımda, yani ilk kızımla benim burada 0, ilk kızım 0 sağ yüksekliğinde haç kadar olmuş olsun.
Bana söyler misiniz bu noktada benim enerjim nedir?
Şöyle Sarıyayla gösteriyorum.
Bu noktadaki enerjimiz sadece potansiyel enerjidir ve imge has olarak ifade edilir.
Daha sonra aşağı doğru hareket ettikçe bu enerjim dönüşecek.
Mesela ne söyleyelim şu noktaya bakalım.
Orayı da turuncuya gösteriyorum.
Şu noktaya geldiğinde ki enerjiyi yazalım bakalım burası has bir yüksekliği olsun.
O noktaya geldiğinde cisim ne yapacak?
Yüksekliğe az olacak bir kısımda ne olmuş olacak?
Hız kazanmış olacak.
O zaman var olan benim potansiyel enerjim artık neye dönüştü?
Em.
G'ye has bir potansiyel artı.
O noktadaki neyden bahsediyorum?
Kinetik den bahsediyorum.
Evet, şöyle kinetik enerjiyi nasıl yazacağım?
Bir böyle iki em ve birim karesi diye.
Evet, bu şekilde.
Peki yayı sıkıştırdığını düşünsek şöyle bir birim karesi, daha sonra yayı sıkıştığını düşünelim.
Ama onun öncesinde şu noktaya bakalım.
Şurası C noktası olsun.
Muhabire çizdiğim nokta bir yükseklik yok.
Cisim tamamen burada.
Yani bütün enerjisi neye dönüştürdüğü, kinetik ve dönüştürdüğü hareket ve üç kadar ve iki kadar hızı olmuş olsun.
Şöyle ve iki kadar hız olmuş olsun, oradaki enerjisi için de söyleyeceğiz.
Bütün enerji netliğe dönüştü.
O zaman 1 bölü 2'ye em ve 2'nin karesi olarak yazıyorum.
Daha sonra diyorum ki burada bir yay var.
Bu yayı maksimum ICS kadar sıkıştırıyor olsun.
Yani sıkış durabildi.
Bütün enerjiyi aktardığını söylenmişti.
Ix kadar sıkıştırmış olsun.
O zaman varolan bütün enerji neye dönüşecek onda mor ile yazıyorum.
Var olan bütün enerji esneklik potansiyeli dönüşecek.
Onda bir bölü iki k ix kare olarak ifade etmiş olacak.