Esneklik Potansiyel Enerji

Esneklik potansiyel enerjisi serbest bir yayın ucuna ağırlık hastamızda yayın ne olacağını, gözlemci uzayacağını.
Örneğin şekilde serbest bir şekilde bırakılmış bir yaya şöyle ağırlık asalım ya da EF kuvvetine etkisine çekmiş olalım.
Ne gözlemliyorum?
Yayın.
Ix kadar uzadığını gözlemliyorum.
Yerdeki bu uzatmanın sebebi nedir?
Uyguladığım kuvvetle doğru alıntıdır, yani uyguladığım kuvvet artarsa gerideki uzama miktarının da artmış olacağını söyleyeceğim.
Uzman fikstüre filme baktığımda doğrusal bir grafik çizebilir mi ifade edebilirim.
Yani 2 eff kadar kuvveti bula saydım, iki x üç eff kadar kuvveti uygula saydım.
3x kadar uzayacağını söyleyebilirim.
Yani lineer doğrusal bir grafik elde edeceğimi ifade ediyorum.
Şu şekilde EFF kadar kuvvet tugayında x kadar 2 eff kadar kuvvet uygulandığında iki IKSV kadar uzama miktarını gözlemleyecek ettim.
Aynı yayın ucuna asılan ağırlığın artması neyi artırdı o zaman miktarını artırdı.
Peki buraya baktığımızda şu noktanın eğimi nedir?
Tanjant sayfasına bakalım.
Tanjant sayfasına bakmak istediğimizde şu noktanın eğimi karşı böyle komşudan EF böyle IX gelecek şu nokta deneyimine bakmak istediğimde bu noktanın eğimi de 2 ölü 2 x yani bana bir sabiti veriyor öyle değil mi?
Oran aynı.
Felix Felix o zaman bu tanjant alfa fiks Griffin'in eğimi bize neyi verecek?
K sabiti verecek.
K sabiti de yay sabittir.
Yani her yayın esneklik sabiti vardır.
O sabit de k olarak ifade ediyoruz.
Daha sonra baktığımızda.
Bu yıl sabitinin kullanarak daha önce ifade etmiştik, hatırlıyor musunuz?
Kuvvetle uzama miktarına sorana yılıydı.
Doğru orantılıdır.
Ben esnek olmayan bir yay tercih etseydim, yani yel sabiti büyük bir tercih etseydim, uzama miktarıyla olurdu.
Uzama miktarı azalır da.
Yani yay sabiti ile uzama miktarına orantılı, ters orantılı, geri çağırıcı kuvvet olduğu için de eksi olarak ifade ediyorum.
Yani ev eşittir kar çarp.
Ix dediğimiz ifade bize neyi veriyor?
Hukuk yasasını, hukuk yasası, esneklik potansiyel enerjisini, büyüklüğünü bulurken kuvvet yol grafiğinin altında kalan alan bize neyi verecek?
Yapılan işi enerji zaten neydi?
İş yapabilme yeteneği diye.
Şimdi ben bu alana baktığımda şurada bakalım iş neydi?
Kuvvet çarpı yol demekti.
Yani şu alan kuvvet yol.
Griffin altındaki alan bize işi vermiş olacak o zaman.
Kuvvet yol Griffin'in altındaki alana baktığımda iş eşittir diyorum.
Bu alan nedir?
Eft çarp IX bölü 2 üçgen olduğu için üçgenin alanından kuvvet çarpı yol bölüğü iki olarak ifade ediyorum.
Ev yerine ne yazabilirim?
Ev yerine kar çarpı IX yazabilirim.
Ev yerine kaç çarpı?
Ix yazdıktan sonra yani şuraya kaç çarpı IX yazalım.
O zaman yapılan işine geliyor.
Buradan bir böl ikiye k çarpı IX karı olarak geliyor.
Bir Bolu pardon bir böyle iki çarpı kat çarpı IX kare.
Yani esneklik, potansiyel enerjimiz yayın, sahip olduğu esneklik, potansiyel enerjimiz bir böyle iki K çarpı IX karı olarak ifade edildi.
Daha sonra ben bu yayları şu şekilde.
Yoksa bu yayları ben seri ya da paralel bağlarsanız, yani farklı hayal sabit lerine sahip bu yayları bakalım.
Şimdi mesela bir kabir, bir kayık yani bunlar özdeş yerler değil.
Bu yayları seri bağlamıştır.
Ama uzay miktarlarını bulmam gerekecek.
Yani eşdeğer bir kafa bulmam lazım.
Burada seri bağlı çaylarda eş k bulunurken bir bölük eş eşittir bir bölük, bir artı bir bölük K2 olarak ifade ediliyor.
Ya da bu yaylar yine farklı kat sayılara sahip olmuş olsun.
Paralel bağlanmış olsaydı ne yapacaktık?
O zaman da eş değer KA eşittir şu şekilde eş değer KA eşittir kabir artı K2 olarak ifade edip şu eşler K'yı bulmuş olacaktı.
Buna da dikkat etmemizi istediğimiz şey yer sabitinin bağlı olduğu değişkenler.
Sukay sabiti nelere bağlıdır?
Uzunluk ve sıcaklık.
Yay sabiti ne yapar?
Uzunluk ve sıcaklık yay sabiti ne etkiler?
Örneğin S dedi ki bu bir yay var.
Bu yayı ben ikiye böldü bu yay ikiye böldüğünü de yay sabitler içinde söyleriz.
Uzunlukta yer sabiti nasıl orantılıdır ters orantılıdır diye ifade edeceğiz.
Yani diyeceğiz ki burası k kadarsa bu yayın l uzunluğu k kadarsa ortadan ikiye bölümde yay sabit yerine iki k 2 k olduğunu söyleyeceğim.
Yani ya da yayı biz böldük şöyle bir tanesinin uzunluğu küçük oldu, bir tanesinin uzunluğu da daha büyük oldu.
Buraya baktığımızda küçük yayın yay sabitinin daha büyük olacağını sources.
Çünkü uzunlukları yay sabiti nasıl orantılı ters orantılı olarak ifade ediyoruz.