%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Atışlar Örnek Soruları Bölüm 1

1 boyutta harekette atışlar konumuz daki sorularla devam ediyoruz.
İlk sorumuz kütleleri farklı en ve İKEM olan kale cisimlere sürtünmesi.
Ortamda serbest bırakılıyor, cisimlerin yere çarpma sürelerini soruyor.
Normalde bizim şöyle bir formülü mi vardı, hatırlayalım.
Eşittir bir bölü iki gate kg yerine on yazdığınız daha eşittir.
Beş de kareli bu soruyu rahatlıkla çözebiliriz ama size bir tablo vermek istiyorum.
Bu tablodan sorularımız çözdü, işlemlerimiz çok kolaylaşacak.
Bu tabloyu da bütün atışlara entegre edebiliriz, içinde serbest düşmenin olduğu.
Peki bir saniyelik hareketi T olarak üzerinden düşme hareketi bir sanayi T olarak ifade edersem, on metre bölü saniye hıza ulaştığında, onu böyle ifade edersem bir senede aldığımız yolda 5 metreydi.
Onu da harçla ifade ediyorum.
O halde ikinci saniye düşen arkadaşa iki T hızı yirmi metre bir saniye olduğu için iki ve toplamda beş, on beşten yirmi metre olduğu için oraya dört taş diyebilirim.
Ya da üçüncü saniye üç te 30 metre.
Böylesine üç ve kırk beş metre değil miydi?
Beş, on, beş, yirmi beşten.
O halde buraya dokuz taş bu tabloyu kullanırsak çok rahatlarız.
O halde haz düşüş yaşayan arkadaşın süresine t kadar dersek.
İki haz düşen bu görmüş olursa bu da iki hiç yok.
Onu da biz yapalım o zaman.
Bakınız dört ayın karı.
Üçünü aldığınızda iki t dokuz için kara gün aldığınızda üç t o halde iki ışının da kara yükünü alırsanız aslında zamanı bulmuş oluruz. Ona da kök te demiş olacağız.
O zaman cevabımız ne oldu?
Bir bölü kök iki oranı geniş getirseniz işte kök gebelik.
İki de diyebiliriz.
Devam edelim sorularımıza.
Diğer sorumuz yukarıya yönlü dik bir şekilde atış hareketi k hizasından iki hızıyla yere yukarı doğru yönde dik atılan dizin l hizasında 5 ve açı hattına göre haşir 1.
Aşk öncelikli iki bir hız ile atılan bir arkadaşı şu tepe nüfusa çıktığında hızı sıfır olursa tekrardan aynı hizaya gelmek için iki ve olmaz mı?
Peki tabloyu hatırlayalım.
O zaman iki ve süre iki t alınan yol dört taş.
O zaman şu hafif biri dört taş diyebiliriz.
Peki şimdi buradan ve sıfır hızıyla aşağı doğru serbest düşmeye başınız toplam daha düştünüz ve 5 veya ulaştınız.
O halde 5 ve bulursanız bakınız iki beynin karesi dört taş işte üç ve olsaydı dokuz aşağı der de bu sürede üç de.
O halde beş ve sıfırdan beş ve çıktığı zaman yirmi beş taş beş tllik zamandır deriz.
Demek ki şu noktadan L hizasına kadar olan nokta yirmi beş aşmış.
O zaman dörtten çıkartır Jan burasını oldu.
Yirmi bir harf bizim sorunuzun cevabı.
O halde ne oldu?
Dört bölü yirmi bir olmuş oldu.
Devam edelim.
Bir sonraki örneğimiz limit hızlı ilgili hava sürtünmesi olan ortamda eşit kütle D kalecisinin limit hızlarını sormuş.
Limit hız demek şuydu Cisim aşağıya düştükçe hava sürtünmesi, hava sürtünmesi sürekli artıyor ve beli bir noktadan sonra cismin aşağıya dolu olan ağırlığı cisme etki eden hava sürtünme sine eşit olduğu anda bu cisim limit hıza yani sabit ise ulaşmış olur. O halde burada hava sürtünme kuvveti aslında cismin ağırlığına eşit olacak.
Burada sürtünme kuvveti sürtünme koydun hesaplarken aynı dinamik de yani Newton hareket lisanını öğrendiğimiz gibi ka çarpma zemini Tekkeköy'de düşünürsek aslında burada dis havanın etki ettiği sürtünme bir cismin en geniş yüzey alanıdır.
Onu A ile ifade edeceğiz.
Limit hızı.
Bunun karesi en mg olarak ifadesi.
Buradaki hava sürtünme katsayısı cismin en geniş yüzey alanı.
Bu da limit hızımız oluyor.
O halde bunların kütleleri eşit olduğuna göre eşitliğin şu tarafı eşit.
Yani o zaman bu cisimler etki eden sürtünme kuvvetlere eşit dersek eğer, k.
Çarp ölene, havanı, sürtünme katsayısı.
Peki K cisminin 100.
Yıla ne kadar?
Burada kesit alanı 2.
R'nin kareden 4.
Pi rekora diyebiliriz.
Çarpı K'nın limit hızının karesi eşittir aynı şey diye için yazıyorum şimdi.
K aynı ortamda var.
Yalnız burada sanki alttan etki ediyormuş gibi düşünseniz de aslında cismin en geniş yüzeyine etki eder hava sürtünmesi.
O zaman bu da 4 pire kara oldu.
Ve Lee'nin hızının, limit hızının karesi olmuş oldu.
Burada ifadenin hepsi görmüş olduğunuz gibi aynı.
Burada 4 pik kareler birbirini götürdü.
Kıtalar birbirini götürdü.
E ve K.
Welle'ye iş için o zaman sorunuzun cevabı bir olmuş oldu.
Kuvvet ve Hareket
İki Boyutta Hareket 3 / 4
Atışlar Örnek Soruları Bölüm 1
Atışlar Örnek Soruları Bölüm 1