Atışlar Örnek Soruları Bölüm 2

İki boyutta hareket ile ilgili.
Yani atışlarda eğik atış ve yatay atış olarak ifade ettiğimiz atışlar konusunda.
Örnek sorularımıza başlayabiliriz.
Yatay yörüngede atılan K ve lav isimlerini yatay hızlara veya k ABD'li bu cisimler aynı menzile düştüğüne göre ilk atış yatay hızlarının oranı nedir demişiz.
Sorumuz da hemen sorumu bu şu şekilde ifade edelim öncelikle şu tabloyu bilmenizi istiyorum bir cisim serbest düşme yaptığında, hash kadar yol aldığında, hızı veya ulaşırsa, süre te ise bu tepeyi bir saniye hızımız on metre, biri saniye, bir saniye ne kadar düşürdük?
Beş metre hatırlayın.
Beş, on, beş, yirmi beş şeklinde.
Peki ikinci saniyeyi ifade edecekse iki T.
Eeee, hızımız o zaman 20'ye çevirse.
Hani iki ve ama toplamda aldığımız yol aşağıya doğru 5 15'den toplam 20 TIR olduğu için artık buraya kaç aş yazacağım?
Doğru taş o zaman üçüncü saniye üç te 30 metre, böyle saniye üç ve toplamda beş, on beş yirmi yerine 45 metre olacağına göre buraya da dokuz aş diyebilirim.
O halde bu tabloyu kullanarak bu cisimler en hele düşey de düşey düzlemde serbest düştüğüne göre bu tabloyu kullanabilirim.
Bu tablo benim favorim olacak.
O halde dille cismi görmüş olduğunuz gibi aslında taş yüksekliğinden düşüyor o zaman.
Lekenin süresi kadardır.
K 4 Taş yüksekliğinden düştüğüne göre düşüş süresi ne kadardır?
İki tepe kadardır.
Aynı menzil aldıklarına göre o zaman yatay hızlarıyla sürelerin çarpımı ile yatay menzilleri birbirine eşit diyeceğim. Vak'a ya da yazımız süre iki te eşittir.
Ve de hızımız, sürati o halde ve k yeni bir yazdığınızda ve 50'nin iki orana çıkacağını göreceğiz.
O zaman cevabımız ne oldu?
Bir böyle iki oldu.
Burada en önemli şey şu tabloyu unutmamak.
Yani formül kullanma yerine tabloyu kullanırsa daha rahat edersiniz.
Diğer sorumuz eğik atışla ilgili yerçekimi ivmesinin geri olduğu ortamda görmüş yer ve lif açısıyla ve cismi has maks yüksekliğine çıkarak benzer yatay yolun alıyor.
Buna göre G ivmesi yani yerçekimi bizi daha.
Büyük olsaydı yani menzil ve haz max nasıl değişirdi?
Öncelikle bu eğik atışın düşey düzlemde ve yatay düzlemde parçalı hızda düşey hızımızı was in selva yani yükselmemesi sağlayan uçuşunu sağlayan yatay yollu buzu.
Yatay menzili bizi almamızı sağlayan da.
Ve koyunuz hafif artı.
Bunlar da bir değişiklik yapmayacağız.
Sadece yerçekimi ivmesinin daha fazla o ilk duruma göre daha fazla artacağını söyledi.
O halde yerçekimi ivmesi artarsa benim düşey hızım da bir değişiklik olmamasına yerçekimi artıyordu.
Ama benim uçuş sudan ne olur?
Azalır.
Çünkü yerçekimi daha fazla etki ediyor bana.
Uçuş sürem azalırsa o zaman ve kol sayfada hiçbir değişiklik yoksa benim IX menzili mi belirleyen şey ve cos alfa çarpı t uçuş.
O uçuş azaldığında x menzil ne olur?
Kesinlikle azalır diyoruz.
Peki uçuş süremiz azaldığına göre hash max ımızı düşünecek olursak şöyle bir matematiksel modelimiz vardı HAH için.
Yani bu cisim şuraya çıktıktan sonra maksimum tepede olsun. Açıldıktan sonra bir yatay hızı var.
Düşey de bir düşey düzlemde serbest düşme yapıyor.
Ne neydi burada kullanacağım?
Biri böyle iki gate kara idi.
Şimdi arkadaşlar Kaş'ta bir değişiklik yok.
Fakat artık o zaman uçuş süreniz ne oldu azaldı demiştik.
Aynı şekilde o halde uçuş süremiz kısalır sağ.
Yerçekimi ivme bu arttığında bakınız.
Bu arkadaşımız T.
Karesiyle azalıyor ama gene yapıyor.
Düzgün bir artış yapıyor.
O yüzden daha kısa mesafe uçuş yaptığı için has.
Maksadımız da ne olur?
Tabii ki azalır çıkabileceği.
Biz maksimum yükseklik.
Devam edelim.
Bir ilk atış sorusu daha.
Burada bir farklı soru tipi var.
K noktasına hiza alınan cisim L noktasına dik bir şekilde çarpıyor.
Benim aslında gitmek istediğim nokta ama yer çekiminden dolayı şuraya gidiyorum ama şu noktaya dik çarpıp dik çıktığımı göre o zaman burası sadece yatay hızım var.
Yani bu arkadaşın başlangıçtaki düşey hızı ve yani ve son 37'lik düşey hızını olmuş.
Sıfırlanmış demek ki.
Peki o zaman haz bölü X oranı ne kadardır?
Demiş.
Ben diyorum ki, şuradaki hızımız velev ki 50 metre bölü saniye olsun.
O zaman şurası 30 metre böyle saniye, şu yatay hızımız da o zaman.
Ve Kocaali Fas'tan yola çıkarsak Kos 37'den ne oldu?
0 8'den 40 metre bölü saniye.
Tabii ki son aramızda.
Hepsinde neredeyse yerçekimi ivmesi on metre bölü saniye karedir.
İşte siz 37 sıfır altıdır şeklinde. Ama ben şu anda bu soruyu si'nden ve kaostan yapmadım.
Şunu da göstermek için söylüyorum.
50 metre birisi yazın zor başlıyoruz.
37 derece ise dik üçgenin XI kurarsınız.
30 7'nin karşısı 30 metre bir tane yanı 40 metre bir saniye diyebilirsiniz.
Peki o zaman burası bu cisim için bakın şu yükseklik maksimum yükseklik olduğuna göre otuz hızla gittiğinizde üç saniyede çıkmazsa o zaman burası 45 metredir.
Peki burada bir altın kuralımız var.
Eğer siz cismi kalksanız, isabetli değilseniz ve cisim alnıma çarptı ise siz buradan bir cismi serbest bırak saydınız.
Bu cismin buraya gelmesi ile buradan iyi katılan cismin buraya gelme süresi tayin olur.
O halde demek ki üç saniyede bu arkadaş da düşecek.
Yani örnek olabilir ki kanımızda bir tane cismi bıraksak.
Lynn gelmesiyle iyi katılan cisim aynı anda gelir.
O zaman üç sene düşüş yapıyorsa burası da 45 metre değil midir?
Evet aşımızı bulduk, yaşımız 45 metre dedik.
Peki ilk sitemize bakalım.
Toplamda buraya geliş sürem ne kadardı?
3 saniyede yatay hızım 40 olduğuna göre 40 çarpı 3'ten 120 metre.
O zaman x gördüğüm yere de 120 metre yazarsan ve bunları oranlar anlamlı olur.
Her ikisinde ortak ölenleri üç ve dört değil, üçe, üçe ve beşe bölüne biliyorlar.
Yani şöyle yapalım üçe bölüm, kırk üçe bölüm on beş beşe bölüm sekiz, beşe bölüm üç.
Ne oldu oranımız sekiz böyle üç çıktı.
Kuvvet ve Hareket
İki Boyutta Hareket 4 / 4
Atışlar Örnek Soruları Bölüm 2
Atışlar Örnek Soruları Bölüm 2