Net Tork

Bir önceki videomuzda torktan bahsettik.  Şimdi torkun yönüyle devam edelim.
Torkun   yönünü bulmak için önce neyi bulmamız lazım?
Bir  dönme yönü bulmamız lazım.
Mesela şöyle bir sistem   var yine bu sisteme şöyle bir kuvvet etki etmiş  olsun, şöyle bir F1 kuvveti bu F1 kuvvetini bu   ekseni şurası dönme ekseni cismin bu ekseni hangi  doğrultuda döndüreceğine bakalım.
Şimdi şöyle bir   doğrultu yazalım.
Şurası 2 yönü şurası da 1 yönü  olmuş olsun.
Buraya baktığımızda O noktasından   şöyle bir eksen çizdiğimiz de bu doğrultuya dik  bir kuvvet uygulamışım.
Uyguladığım kuvvetin   büyüklüğü F1 kadar.
Bu kuvvete baktığımızda ne  yapacak sistem?
Şunu yapacaksınız, dönme eksenine   bir nokta koydunuz, uzaklık vektörünü takip  ediyorsunuz ve kuvvet buraya baktığınızda aynen bu   şekilde yaptığımızda ne gözlemliyoruz 1 yönünde  bu sistemin hareket ettiğini gözlemliyoruz.
Şu   şekilde dönme eksenine başladınız dönme ekseninden  sonra uzaklık vektörünü takip ettiğiniz daha sonra   dönme yönünü nerde görüyorum?
1 yönünde olduğunu  gözlemliyorum ya da şöyle bir kuvvet uygulasaydım.   Şurası F2 kuvveti olmuş olsun bu kuvveti uygulamak  istediğimde yine dönme ekseninden başladım dönme   ekseninden sonra uzaklık vektörünü takip ediyorum  ve kuvvetin yönünde ne yapıyorum cismin döndüğünü   söylüyorum.
2.şekilde hangi yönde dönüyor?
  buraya baktığımızda sağ elimizi kullanacağız.  Sağ el kuralına göre şurası avuç içimiz dönme   eksenine bakacak şekilde dört parmak cismin  dönmeye zorlandığı yöne doğru gider.
Yani   şöyle yapacaksınız avuç içimizde dönme eksenine  bakacak 4 parmağınızı şu şekilde takip ettiğinizde   baş parmağınız nereye gösterecek?
Torkun  yönünü.
Dikkat edin dört parmak dönme yönünü   gösterir sağ elinizin 4 parmağı dönme yönünü  gösterir ve baş parmağımız torkun yönünü gösterir.   Bu bağlamda baktığımızda 4 parmağım  dönmeni gösterdi yani 1 yönünde yani   saatin tersi yönünde başparmağımız sisteme  dik bir şekilde olacak ya başparmağı nereyi   gösterecek?
Torkun yönünü gösterecek.
O  zaman baktığımızda dört parmağımız burayı   saatin tersi yönünde bakarken baş parmağımız  nereyi gösteriyor?
Sayfa düzleminin dışını.   İşte sayfa düzleminin dışını nokta şeklinde  göstereceğiz.
Bu ne demek?
Sayfa düzleminin   dışı demek.
Peki buraya baktığımda burada  yani saatin yönünde hareket ettirdiğimde torkun  yönünü nasıl gözlemliyorum?
Torkun yönünü sayfa   düzleminin içi olarak gözlemlemiş oluyorum.
Yani  baş parmağım sayfa düzleminin içini gözlemlemiş   oluyor.
Bu şekilde torku buluyoruz.
Peki net  torku nasıl ifade ediyoruz?
Net tork ifade   ederken yine bir sistem çizdim.
Bu sisteme  baktığımızda şöyle bir tane F1 kuvveti şöyle   bir tane F2 kuvveti çizelim.
Şurası F1 şurası da  F2 büyüklüğünde kuvvet olmuş olsun.
Şu mesafeye   d1 mesafesi diyorum şu mesafeye d2 mesafesi  demiş oluyorum.
Şimdi buraya baktığımızda F1   kuvvetinin uyguladığı torkun büyüklüğü nasıl  yazacağım?
τ1 diye ifade edeceğim.
Yazıyorum   τ1 eşittir diyorum kuvvetin büyüklüğü çarpı dik  uzaklığın büyüklüğü bu şekilde yazdım.
Daha sonra   τ2'nin büyüklüğünü de yazalım.
τ2'nin büyüklüğünü  yazarken nasıl yazacağım?
Kuvvetin büyüklüğü çarpı   dönme eksenine olan dik uzaklığı büyüklüğü  olarak ifade edeceğim.
Peki dönme yönlerini   bulalım.
Dönme yönlerini bulmak istediğimde nasıl  buluyorum?
Şurası başlangıç noktasıydı, başlangıç   noktası uzaklık vektörü şurası dönme yönü olacak.  Dönme yönü ne tarafa doğru?
Saat yönünde olmuş   oluyor ve saat yönünde ise dönme önümüz o zaman  torkumuzun yönü nedir?
Sayfa düzleminin içi yani   çarpı şeklinde yapıyorum.
Diğerine baktığımda  dönme eksenim uzaklık vektörü kuvvetimin yönü.   Burası ne olacak?
Saat yönünün tersi yönde bir  dönme yönü var.
Başparmağı nereyi gösteriyor?
   Sayfa düzleminin dışını göstermiş oluyor.
Yani  bu uygulanan torklar birbirlerine nasıl?
Zıt.
O   zaman baktığımızda net torku bulmak istediğimde  burada vektörel bir toplama yapmam gerekiyor.   Baktığımızda ikisinin toplamı vektörel bir şekilde  ifade etmem gerekiyor.
Eğer ki τ1'in büyüklüğü   τ2'nin büyüklüğüne eşitse çubuk ne yapmaz?
Çubuk  dönmez.
Eğer τ1'in büyüklüğü τ2'nin büyüklüğünden   fazlaysa hangi yönde dönecek?
1 yönünde dönecek.  yönü şu şekilde τ1'in dönme yönü olmuş olacak.   Eğer τ2'nin büyüklüğü τ1'in büyüklüğünden daha  büyükse bu çabuk hangi yöne dönmeye devam edecek?
   bulunurken sağ el kuralıyla bulunması gerekecek.
Kuvvet ve Hareket
Tork 2 / 3
Net Tork
Net Tork