Tork Örnek Sorular

Tork Tork Ünitemiz deki tork konumundaki sorularımıza devam ediyoruz.
O noktasına göre Elif bir efe ki Efe üç kuvvetlerini, topraklarını kıyaslayın demiş.
Sorumuz Tork şu şekilde ifade ediyor Tork kuvvet çarpı dik uzaklıkta.
Dönme merkezine göre dik uzaklık F1 kuvvetin o noktasına göre dik uzaklığını bulabiliriz.
Çünkü burası birim karelerden oluşuyor.
Birim karede F1 kule tam köşegen olduğuna göre şu açı 45 derecedir.
O noktasına göre dik uzaklığını alın dediğimizde şu açı da 45 olacağına göre şurası dik açıyı bulmuş olduk işte.
Her bir kuvvetinin uzaklığı bir birimin köşeye ne kadar olmuş oldu.
O zaman ben burada filin büyüklüğüne köşe gelenden dolayı buraya birim kat edersek, bir bir Derse Şurası'nın uzunluğu köşeye köküne kadar olur.
O halde bu kuvvetin büyüklüğüne kökü kadar dersem ve e uzaklıkta kök, iki kadar ise kök iki çarpı kökü giden tork birin büyüklüğünü, tork birim büyüklüğünü 4 olarak ifade edebilirim.
Daha doğrusu iki olarak ifade edebilirim.
Aynı şekilde fikir kuvveti, fizik kuvvetin o noktada dik uzaklığı dediğimizde zaten şurayı aldığımızda dik uzaklığı bulmuş olduk.
Burası bir birim.
Fizik kuvvetinin şiddetine bir birim şiddet dersek bir çarpı 1'den bu tork ikinin değerini bir bulmuş olduk.
Yalnız EF üç kuvveti tam köşegen değil görmüş olur.
Iki birlik biri vektör.
O yüzden bu rektörümüzü, IX B'yi koordinatı da parçalı almamız gerekiyor.
Yukarı doğru 1 sağa doğru 2'lik bir vektör olarak en küçük parçalı birisi zaten şu kuvvetini yi şu kuvvetini ix dersem ef üçü parçaladıktan sonra yeni kuvveti düşey deki kuvvet zaten o noktasından geçtiği için dönme noktasına geçen kuvvet döndürmeye bir katkısı yok. O yüzden Y ekseninde parça aldığım kuvvetin tork oluşmaz.
X ekseninde parça aldığım vektörün şiddetine kadar bakınız.
İki birim o noktasına olan dik uzaklığını alın dediğimde iki birim.
O yüzden iki çarpı 2'den tork 3'ün değeri 4 olmuş oldu.
O yüzden en büyük kuvveti biz.
Tork üç.
Daha doğrusu en büyük tork ustu.
Tork üç.
Sonra tork bir.
Sonra da tork iki şeklinde sıralayabiliriz.
Kıyası mıza devam edelim.
P ağırlığındaki bir türdeş çubuk döne bilmekte ve ip yardımıyla alev acısı yaparak dengeleri p bölü t ip oranını ifade ediniz demiş.
Torku alırken bir sistem dengede ise o sisteme etki eden dengenin şartlı şekilde yazalım.
Denge şartı sisteme etki eden net kuvvet 0 olmalı.
Sisteme etki eden toplam tork 0 olmalı yani.
O halde bu türdeş çubuğun muzun kalan noktasına göre oluşturduğu tork ile ipin oluştuğu tork büyüklüğü birbirine eşit olacak ve zıt yönlü olacak.
Topladığımızda sıfır olabilsin diye.
O halde türdeş çubuğun ağırlık merkezinin tam orta noktasını şekilde ifade edersek ve kuvveti aşağıya doğru gösterecek olursak, bakınız şöyle P'ye kadar diyorum.
Ip kelimesi de şu tarafa doğru ve dönme noktamız neresi?
K noktası.
Peki bu çubuğun uzunluğuna şu yarısına l ye kadar şuraya l kadar dersem.
Devam edelim.
P çarpı şurayı bulmam lazım ki ağırlığın ulusal torku bulalım.
O zaman buraya nasıl yazarız?
P çarpı şu Lee'nin hali. Lee'ye göre düşünecek olursam şurası l Koz alfa değil midir?
O zaman p çarpı l koz alfa kadar oldu eşittir.
Şimdi ip kelimesinin oluşturduğu kuvvete bakalım torka bakalım şu dik uzaklık değil mi Tayyip'in?
Tayyip çarpı ikili şu açı alp olduğuna göre, bakınız şurada Z'yi görebiliyor musunuz?
O zaman şu açıda alfa olmuş oldu.
İki elliye çarpı sin alfa.
O halde p bölü Tayyip oranı Tayyip'i karşı tarafa atarsam bile o sayfayı karşı tarafa atacağım ve lekeler birbirini götürmüş olacak.
İki final fa bölü koz halife.
O halde kısaca ne diyebiliriz?
P ip bölü tepe.
Bir Tayyip oranımız da sin bölü koz tanjant demeti.
O zaman iki tane alfa şeklinde ne yapabiliriz ifade edebiliriz.
Gayet de güzel bir soru olmuş.
Peki devam edelim.
Türdeş ve merkezi kolunuz olan küresel dizin, basamaktan on not göre dönerek çıkartılmak isteneni hangi kuvvetler küreyi basamaktan çıkarabilir?
Tork ın oluşabilmesi için şartımız nedir?
Kuvvetin.
Dönme merkezine, dönme merkezine dik bir uzaklık olması gerekir.
Eğer kuvvet.
Gömme merkezinden geçerse.
Dönmeye bir katkısı yoktur.
O halde biz o notuna göre bu küreği döndürerek çıkartacağız ya.
Epik kuvvetinin doğrultusuna bakınız.
Dönme merkezinden geçiyor.
Çünkü topu bu tarafa doğru çıkartırken, gönderirken on altına göre döndüreceğiz.
Ev hiç kuvveti de buradan geçiyor.
O halde üç ve fikri kuvvetlerini dönme hiç mi katkısı yok?
Buradan hangi kuvvet bizi yanınıza çıkartabilir?
Elif bir kuvveti çıkarabilir.
Kuvvet ve Hareket
Tork 3 / 3
Tork Örnek Sorular
Tork Örnek Sorular