Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Fiziksel ve kimyasal değişimlerden ilk önce fiziksel değişimi göreceğiz.
Fiziksel değişimi nedir?
Maddenin tanecik yapısı değişmez.
Sadece görünümü değişir.
Fiziksel değişim geçirmiş bir madde eski haline dönebilir.
Fiziksel değişim sonucunda yeni bir madde oluşmaz.
Fiziksel değişimle maddeyi diğer maddelerden ayırt eden renk, tat, koku gibi maddenin kimliğini oluşturan özellikler değişmez.
Yeni bir madde oluşmaz.
Fiziksel değişim, ezilme, yırtılma, parçalanma, kırılma, emme, kesme, çözme, genleşme ve bütün hal değişimlerini kapsar.
Mesela bir gazete kağıdını alıp hayır attığımızda bu neye örnek olacak?
Fiziksel değişime yani gazete yine gazete olma özelliğini gösterecek.
Yeni bir kimlik, yeni bir madde oluşmamış olacak.
Pekala kimyasal değişimi nedir?
Tanecik yapısı değiştiği, farklı yeni maddelere dönüştüğü değişimler nedir?
Kimyasal değişim sırasında gaz çıkışı, ısı ve ışık açığa çıkabilir.
Kimyasal değişimlerde maddenin rengi, tadı ve kokusunun yanında dış görünümü de değişir.
Kimyasal değişime yanma, çürüme, pişirme, solunum, paslanma, kızartma, küflü emme, fotosentez, tohumun çimlenme si, bitkinin büyümesi, mayalanma gibi örnekler verilebilir.
Şimdi de birkaç örnek yapalım Mumun erimesi bütün hal değişimlere erime de bir hal değişimidir.
Fiziksel.
O yüzden bu fiziksel, fiziksel elmadan sirke yapılması yeni bir madde oluşuyor burada.
O yüzden kimyasal değişim, kibrit in kırılması, kırılma sonucunda fiziksel değişim yani yeni bir maddemiz oluşmuyor.
Kibriti, yapısı, kimliği değişmiyor.
O yüzden fiziksel kibriti yanması, bütün yanma olayları kimyasal dır.
Zaten ısı ve ışık açığa çıkabilir.
Mumun yanması kimyasal dır.
Çivinin paslanma sı da kimyasal dır.
Yeni bir madde oluşur çivinin üstünde.
O yüzden buna kimyasal değişim deriz.
Kimyasal değişim.
Madde ve Endüstri
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 / 1
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler