Periyodik Sistem Bölüm 1

Periyodik sistem ilk önce periyodik tablonun tarihsel gelişimine bir bakalım.
Töbe, ağır elementleri benzer özelliklerine göre üçlü gruplara ayırmıştır.
Bulgular benzer fiziksel özellik gösteren elementleri dike sıralarda olacak şekilde sarmal olarak sıralanmıştır.
New Orleans elementleri atom ağırlıklarına göre sıralanmıştır ve sıralama yaptıktan sonra ilk sekiz element den sonra benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerin birbirini tekrar ettiğini gözlemlemiştir.
Bu özelliği notalara benzer etmiştir.
Bu buna ok savlar kuralı demiştir.
Noktalardaki oktav var kuralı gibi ilk sekiz er Mart'tan sonra özelliklerin benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerin tekrar ettiğini gözlemlemiştir.
Dimitri Rendeleyin ise atom ağırlıklarına göre elementleri sıralanmıştır.
12 satır ve 8 sütunlarını oluşan bir periyodik tablo oluşturmuştur ve bu periyodik tablo günümüzdeki periyodik tabloya benzer ilk tablodur.
Dimitri Menderese ile aynı zamanda çalışma yapan bir bilim insanı daha var.
O da meğer ikisi birbirinden habersiz aynı dönemde çalışma yapmışlar.
Meyer ise elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılmıştır.
Henry Moselle elementleri proton sayılarına yani atom numaralarına göre sıralanmıştır.
İlk defa Mosley tarafından elementler atom numaralarına göre sıralanmıştır.
Daha sonra Borg şu an kullandığımız periyodik sistemin altındaki iki sırayı da ekleyerek Land Granit ve aktivistleri ekliyor.
Periyodik tablonun son halini veriyor.
Periyodik tablonun sudaki dikey sütunlara, sıralara grup adını veriyoruz.
Sekiz tane A grubu, on tane de B grubu yani geçiş metalleri olmak üzere toplam 18 tane grubumuz var.
Dik olanlar, yatay sıralara ise periyot ismini veriyoruz ve yedi tane de periyodu muz var.
Periyodik sistemde elementlerin yerini nasıl buluruz?
Bir kere periyodik sistemdeki elementlerin yerini bulmak için ne tür bir elementini olması lazım?
Ne tür elementin elektron dizilimini yapacağız ve sistemdeki yerini bulacağız?
Katman sayısı yani yörünge sayısı periyot numaranızı verecek.
Son katman daki değerlik elektron sayısı ise grup numaramız verecek.
Birinci katmanı en fazla 2 elektron verebiliyorum, ikinci ve üçüncü katmana da en fazla 8'er elektron verebiliyorum.
2 tane örnek çözelim ve bu elementleri periyodik cetvel de yerleştirelim.
Birincisi ilk selam kentimiz olsun.
Atom numarası 5, nötr elektron sayısı 5.
Ne demiştik?
İlk periyot ilk yörünge en fazla 2 elektron alabiliyordu.
2'yi buraya yerleştirdim.
5 tane elektronun ikisini birinci yörüngeye yerleştirdi.
Içsem geriye kaç elektronun kaldı?
3 elektronun kaldı.
Şimdi bakıyoruz kaç tane periyodun var?
Bu birinci katman, bu ikinci katman katman sayısı neyi veriyordu?
Katman sayısı periyot numarasını veriyordu.
Kaç katmanlı bu elementi?
2.
O zaman diyeceğim ki ikinci periyot.
Son katmanı ki değerlik elektron sayısı da gurup numarasını veriyordu.
3 ana gurubu yani bu element imiz ikinci periyot üç çağ grubunda.
Şimdi yine elementini yerleştirelim ilk periyoduna yine iki veriyorum.
İkinci periyodun en fazla sekiz alıyordu iki sekiz daha on yeterli yerleştirdim.
On tane elektron mı yerleştirdim?
Ama benim toplam on iki tane elektronun vardı.
O zaman geriye kaç tane kaldı, iki tane kaldı onu da yerleştirdim.
Şimdi periyotları mı sayalım?
Birinciye, ikinciye üçüncü üç tane katmanın var o zaman.
Üçüncü periyot diyoruz.
Üçüncü periyottaki elektron sayısı grup numarasını verecek de 2A gurubu diyoruz.
Aynı da yukarıdan aşağı inildikçe atom numarası ve kütle numarası artacak.
Metalik özellik artacak o zaman.
Ama çeliköz ne olacak?
Azalacak.
Son Tatvan'daki elektron sayısı değişmez çünkü son katman daki elektron sayısı neydi?
Gruptu.
Biz aynı grupta yukarıdan aşağı yendiğimiz için elektron sayısı değişmez.
Elektron verme isteği artar.
Metalik özellik çünkü atom hacmi artar ve katman sayısı artar.
Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası ve kütle numarası yine artıyor, katman sayısı değişmez çünkü aynı periyotta hız mesela 5'inci periyot dayız ve sola doğru gidiyoruz.
Katman sayımız periyod numaramız değişmez.
Atom hacmimiz azalır.
Değerlik elektron sayısı artar.
Metalik özellik azalır o zaman ama teknik özellik ne olur?
Artar.
Madde ve Endüstri
Periyodik Sistem 1 / 2
Periyodik Sistem Bölüm 1
Periyodik Sistem Bölüm 1