Sıvılar Örnek Sorular

Birinci sorumuza bakalım en iyi planlanmış bir otomobilin üzerinden su döküldüğünde, su moleküllerinin yüzeyde küresel damlalar halinde kalması durumu aşağıdaki verilenlerden hangisi ile açıklanabilir?
Viskoz yüzey geri ve kaplar etkisi onları etkilemez.
Fakat korelasyon adres İyon kuvvetleri bu olayın aslında açıklanmasına sebep olur.
Nedir peki?
Koleksiyon kuvvetlerinin Atasoy'un kuvvetlerinden büyük olmasını.
Bu su üzerindeki damlacıklar halinde kalmasını, yüzey küresi al damlalar halinde kalmasını sebebidir.
O yüzden cevabımız B seçeneğidir.
İkinci sorumuza geldiğimizde.
İfade varmış.
Bu ifadede bir, iki ve üç şeklinde numaralandırılmış boşluklara yazılması gerekenler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir?
Demiş.
Aynı sıcaklıkta Filiz Serin'in viskoz sesi, suyun viskoz sesinden daha büyüktür.
Viskoz ile neyde akmaya karşı gösterilen direnç de gliserin daha çok.
Nasıl bir oran diye daha ağır akan bir kıvamda iken, su biraz daha sıvı halde akar.
Büyük olduğundan nokta nokta, daha nokta nokta bir sıvıdır demiş olduğundan diyorum.
Su.
Daha akıcı bir sıvıdır.
Ya da.
Başka ne söyleyebilirim?
Gliserin daha viskoz bir yapıdır ama dikkat edin ilk seçenek de büyük olmak zorunda.
O zaman cevabımız az seçenektir.
Üçüncü sorumuza baktığımızda liste ile ilgili yargılardan.
Hangileri yanlıştır demiş bize.
Mor kütlesi ve moleküllerinin geometrik şekli, farklı olan sıvıların viskoz sitelerde farklıdır dedi.
Evet doğrudur.
Sıvı ısıtıldığında, moleküller ise çekim kuvveti azalacağından sıvının viskoz seti azalır, akıcılığı artar.
Doğrudur.
Moleküller arası çekim kuvveti fazla olan sıvının akıcılığı fazla değil, viskoz ötesi fazladır.
Burası tam tersi söylediği için üçüncü yargımız yanlış.
Cevabımız C seçeneğidir.
Yalnız üç.
4'üncü sorumuza geldiğimizde.
Buhar basıncı verilenlerden hangisi bağlı olarak değişir?
Buhar basıncı sıvının cinsine bağlıdır. Sıvının saflığına bağlıdır.
Sıvının sıcaklığına bağlıdır.
Sıvının kütlesi ya da ortam basıncına bağlı değildir.
Bu nedenle bu üç faktörden üç Hess dediğimiz buhar basıncı üç sese bağlıdır.
Dediğimiz olay budur.
Cevabımız C seçeneğidir.
Birinci sorumuza bakalım kaynama ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur?
Sıvının buhar basıncının açık hava basıncına eşit olduğu sıcaklıkta sıvı kaynamaya başlar.
Boğazına kaynaşmanın bir nevi tanımı gibi bir olaydır.
Evet, doğru saf sıvıların kaynama anında sıcaklıkları sabit kalır.
Doğru bir ifadedir ısı olarak gerçekleşen bir fiziksel değişim midir kaynama?
Evet, kesinlikle öyledir.
O zaman 1, 2, 3 seçenek ile el hızıdır.
Devam edelim.
Buhar basıncı ile ilgili yukarı verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?
100 °C'de saf suyun buhar basıncı 25 Darıca'daki saf suyun bor basıncında 10 büyüktü.
Buhar basıncı nedir?
Aslında ortama verdiğimiz buhar taneciklerin yaptığı basınç adı.
Sıcaklık arttıkça buharlaşan tanecik sayısı artacaktır ve yapacağı basınç da fazla olacağından evet, birinci yargı doğrudur.
25 derecede etil alkolün buhar basıncı 25 Darıca'daki saf suyun buhar basıncı ndan fazladır.
Evet, çünkü evet sıcaklıkların aynıdır.
Fakat etil alkol suya göre daha uçucu bir madde olduğu için ortama verici buhar tanecik sayısı daha fazladır.
O yüzden yapacak basınç da fazladır.
Bu nedenle ikinci yargımız da doğru.
25 derecede şekerli suyun buhar basıncı 25 derecelik tüm buhar basıncına küçüktür.
Bizler bir sıvı içerisine uçucu olmayan bir katı attığımızda bu olayın kaynama noktasını değiştiririz.
Suyun çözeltinin içeride bir sapsız lık ile ilgili bir olayımız var.
Bir şey çözdüğümüz anda bu maddenin buharlaşma hızı bir tık, hatta buharlaşması da az bir azalır. Buharlaşması azalttığı için de yapacağı buhar basıncı da daha küçüktür.
Bu nedenle üçüncü yargımız da doğru olduğundan cevabımız hepsini içeren el seçeneğidir.
Şimdi üçüncü sorumuza bakalım.
Ağzı açık kapta sabit basınçta ısıtılan saf sıvının sıcaklık zaman grafiği verilmiştir demiş bize.
Bu sıvı ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur?
Ve 2.
T.
2'de maddemiz bu anlaşmaya başlar demiş.
Buharlaşma her sıcaklıkta olur.
O yüzden birinci yargı yanlıştır ve 2.
Derecede sıvının buhar basıncı açık hava basıncına eşittir.
Çünkü madde bu noktada artık kaynamaya başlayacaktır.
Doğrudur.
T 3'te artık matem gaz halindedir.
Evet, artık madden burada kaynadı ve artık gaz fazına geçmeye başladı.
O yüzden üçüncü yardım da doğrudur.
Cevabımız 2 ve 3 içeren D seçeneğidir.
Dördüncü örneğe geldiğimizde.
Sal, X, Y ve z sıvıların bir atmosfer basınçta kaynama noktaları veriliyor.
Buna göre yargılardan hangileri yanlıştır demiş.
Yeni tanecikler ise çekim kuvveti j ve ilk single ndan daha fazladır.
Çünkü neden kaynama noktası yüksekliği demek.
Bu molekülün birbiri arasında tutulan moleküller arası çekim kuvvetleri yüksek ki bu anlaşamıyor.
Kaynayan mı yok?
Bu nedenle evet.
G'nin tanecikler arası çekim kuvveti Y ve Z de ve X'e göre daha fazladır.
Aynı koşullarda Z'nin buharlaşma hızı, Y'nin kimden fazda, kinden azdır diyor aynı koşullarda.
Beynin buharlaşma hızı y'nin kinden fazla.
Eksikliğinden azdır diyor.
Doğrudur.
Aynı sıcaklıkta yaygın buhar basıncı.
Z ve IQ'su ikiden fazla değil, düşüktür, hatta en düşük eder.
O yüzden üçüncü yargımız yanlıştır.
Cevabımız yalnız üç C seçeneğidir.