Bağımlı ve Bağımsız Olaylar Bölüm 3

Örnek, yukarıda verilen özdeş üç hedef tahtasına dıştaki çemberin, içteki çemberin yarı çapının dört katıdır.
Şöyle dört katı olduğunu söylemiş.
Bu hedef çantalarından rastgele bir tanesine birer atış yapan Erdem ile Yiğit'in atışlarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
Her ikisi de üç hedeften birine isabetli atış yapmıştır.
Erdem A.
Hedefini uğramamıştır.
Yiğit B ve C hedeflerindeki kırmızı rengi durmamıştır.
Buna göre Erdem Yiğit'in farklı renkleri vurmuş olma olasılığı kaçtır?
Şimdi öncelikle büyük çembere bakalım.
Şöyle büyük çemberin yarıçapı 4 olsun.
Küçük çemberin yarıçapı da 1 olsun.
O halde büyük çemberin alanını olmuş oldu ki r kareden yani 4 karesi çarpım.
İyiden 16 pi gelmiş oldu.
Aynı şekilde şöyle kırmızı yazalım.
Kırmızı çemberin alanına bakacak olursak o da pi r kareden sadece pi gelmiş oldu.
Peki Sarı Bölge'nin alanını olmuş olduğu 16 pi eksi Frieden 15 pi gelmiş oldu.
Şimdi Erdem.
Ve.
Yiğit'in tüm durumuna bakalım.
Şimdi Erdem A hedefini uğramamıştır, ahhhh hedefini vurmuyor ise şöyle 2 tane sarı bölge var elimde, 2 tane de kırmızı bölge var.
2 Tane Sarı 15 15, Bir Otuz İki tane de Kırmızı PYD'den.
Otuz iki kişi gelmiş oldu tüm durum.
Yiğit'in atış yapabileceği alanla bakacak olursak tüm durum nedir?
Yiğit B ve C hedeflerindeki kırmızı rengi bulmamıştır.
Şimdi B ve C deki kırmızı rengi vurmuyor, sayar.
B ve C den iki tane Sarı Gelecek Ağa'dan hem sarı hem de kırmızı gelecek 15 çarpı 3 45 artı bir yani 46.
Ahilik alana buruş yapmış olacak şimdi şartını vermiş neydi?
Erdem Yiğit'in farklı renkleri vurmuş olmalı.
Asalım.
O halde Erdem kırmızı rengi vursun.
Yiğit de sarı rengi vursun veya şöyle.
Erdem ve yiğit yazalım yine erdem.
Bu sefer sarı rengi.
Yiğit de bu sefer kırmızı rengi vurmuş olsun.
Şimdi Erdem'in kırmızı rengi vurmuş olma olasılığı nedir?
Şimdi burada.
Dört tane yani toplam tüm durum neydi?
32 PD kırmızı rengi vurmuş olma olasılığı neydi, iki tane kırmızı alanın var yani o da ne yapar?
İki pin yapar.
Peki devam ediyorum.
Yiğit'in sarı rengi vurmuş olma olasılığı 15, 15, 30 45, 45.
Peki bölü 46 pil gelmiş oldu, devam ediyorum.
Erdem'in sarı rengi 15 15 otuz otuz pil bölümü.
Tüm durum neydi Erdem'in 32'de.
32 çarpı peki Yiğit'in kırmızı rengi vurmuş olma asılıp bir tane tek sadece A'daki kırmızı övecek, o da Pi bölüğü.
Tüm durum neydi?
Kırk altı pi gelmiş oldu.
Peki buradan şöyle zaten pilleri görmemiş olalım.
Şöyle sadeleştirme ler yapalım.
Ikiyle 32 saat eleştirdim, 16 ikiye böldü, 15 ikiye böldü.
16.
Peki buradan pay kısmını toplayacak olursak, alt ısınmış bölüğü 16 çarpı 40 altı.
Peki dörde böldü, dört dörde böldü.
15.
Buradan altı kere dört, yirmi dört, dört kere dört.
On altı.
184.
Fayda kısmı pay kısmı da 15 yani 15.
Bölüğü 184 gelmiş oluyor.
Cevabımız.
Örnek bir zar oyununda Cam ile Onur aynı anda birer zar atıyorlar.
Üst düzey bir gelmesi durumunda bu zarı atan kişi oyunu kazanacaktır.
Eğer iki zarın da üst yüzüne bir gelirse oyun berabere bitecektir.
Buna göre oyunu Onur'un kazanma olasılığı kaçtır?
Şimdi öncelikle ikisi aynı anda atıyor.
Onur.
Bir Atsın.
Peki Can ise biri haricindeki.
Tüm sayıları atsın.
Peki o halde bu durumda oyunu kim kazanmış oluyor?
Oyunu onur kazanmış oluyor.
Onur bir atma olasılığı nedir?
Altıda bir.
Peki canım bir haricindeki diğer tüm sayıları atma olasılığı nedir?
6'da 5.
Buradan cevabımız 5 bölüm.
Otuz altı gelmiş oluyor.
Olasılık
Bağımlı ve Bağımsız Olaylar 3 / 4
Bağımlı ve Bağımsız Olaylar Bölüm 3
Bağımlı ve Bağımsız Olaylar Bölüm 3