Gölge Özellikleri

Gölge olayları.
Bir önceki konumuzda  aydınlanmayı incelemiştik.
Işığı nasıl   yayıldığını ifade etmiştik.
Işık, onu bir kez  daha bu da ifade edelim, ışık doğrusal doğrusal   düz çizgiler halinde ilerler ve yayılır  demiştik.
Işığın bu özelliğini kullanarak   gölge olaylarını açıklayacağız.
Tabii ki  öncelikle gölge olayı için ışık ve ışığı   geçirip geçirmediği ne göre önünde maddeler  olması gerekiyor ki gölgeyi oluşturalım.
O   halde öncelikle saydam maddelerde ışığın  geçirgenliğini hemen inceleyecek olursak   ışık kaynağından çıkan ışınlar saydam madde  olduğu için ışığı geçirecektir ve bu bölgeye   ışık rahatlıkla düşecektir.
Yani saydam madde  ışığı iyi geçiren maddelerdir.
Örneğin cam,   ince su tabakası gibi örnekleri burada ifade  edebiliriz.
Yarı saydam madde ise ışığın bir   kısmını geçirecek bir kısmını geçiremeyecek.
O  yüzden ifademizi şöyle açıklayacağız; ışığı kısmen   geçiren maddeler olarak nitelendireceğiz.
Örneğin  buzlu cam buna yakın bir örnektir.
Yağlı kağıt,   ince naylon gibi ifadeleri örnek olarak  verebiliriz.
Saydam olmayan maddeler ise   bunun bir diğer adı da opak maddeler.
Yani ışığı  geçirmeyen maddeler, ışığı geçirmeyen maddeler.   Örnek verecek olursak bir kalem ışığın önünde  kaldığı zaman, arkasında ışığı geçirmeyecek ya   da bir duvar ya da bir kapı, normal tahta kapı,  ne yapmaz?
ışığı geçirmeyen maddelerdir.
İşte   bu maddeleri kullanarak gölge oluşturacağız.
Örnek  verecek olursak, gölge için tanım yapacak olursak,   gölge için açıklama yapacak olursak,  örneğin saydam olmayan bir cismimiz olsun.   Bu bir kalem olabilir saydam olmayan bir  cisim olsun, herhangi bir noktadan bir ışık   kaynağı ışık şiddeti de bir ışık kaynağından çıkan  ışınları çizecek olursak ışık doğrusal yayılacak.   Şu şekilde düşecek.
Görmüş olduğunuz gibi kalemin  şurada uzunca kendisinden oldukça uzunca bir gölge   elde edeceğiz.
Işık kaynağından çıkan ışınlar  doğrusal yayılır ve bu bölge tam gölge olur.   Neden tam gölge olarak nitelendiriyoruz bunu?
  Çünkü ışık kaynağından, burası önemli bir ifade,   ışık kaynağından ışık kaynağından, ışık almayan  bölgelere tam gölge diyeceğiz.
Herhangi bir   ışık kaynağına başka bir ışık kaynağı ile  bu bölgeyi aydınlatacak olursak şuradan   bir ışık düşürecek olursak bu tam gölgenin  ortasına tam da üzerine o halde şöyle bir   ifade bulunacağız; tam gölge ışık almayandı.  Eğer kısmen ışık alan bir gölge ortamı varsa,   şurayı da şöyle yaptık şöyle nitelendirelim.  Kısmen ışık alan gölge bölgelerine   yarı gölge olarak nitelendireceğiz.
Yani  bunu saydam olmayan maddelerle oluşturduğumuz   gölgelerde eğer gölge kısmen ışık alıyorsa bu  bölgeleri yarı gölge olarak nitelendireceğiz.