Alkenler Örnek Sorular

Alperenler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Olimpik eller olarak bilinirler.
Evet, diğer bir isimleri OLED filmlerdir.
Kendilerin homolog sıra oluşturulacak yer ışık içerir.
İki beraberinde izleyen gruplarımız vardı.
Fonksiyonel grubu ikili bağdır.
Alkent lerin doğrudur katılma tepkimesi belirler.
Evet, hidrojen katılması, halojen katılması gibi katılma tepkimeleri verirler.
Tamamı cis trans veri oluştururlar.
Aynı çift bağ karbon da 2.
Aynı atom veya atom gurubu bağlıysa cis trans ömerli görülmez.
Yani şöyle bir yapıda eğer.
Çift bağa karbon aynı ucun adı iki tane yapı aynı bağlanırsa burada cins transmisyon verdiği görünmez deriz.
O yüzden B seçeneğimiz yanlıştır.
İkinci sorumuza geldiğimizde Alkan sınıfındaki ilk hidrokarbon muz.
0.2 mol nün hidrojen brom 1 ile verdiği katılma ürünü 33 gram geliyor.
Buna göre eksin kapalı formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Şimdi iklim gurubunu bilmiyorum.
Tahmin ederim şöyle bi bir sindirim olabilir.
Birden fazla karbon içeriği içerebilir ama yapıda herhangi bir şey söylemediği için iki tane ya da bir tane çiftli bağım var.
Bunu halk erken mi bilmiyoruz.
Sadece erken dediği için şöyle yazdık İleri grubu tahmin edemiyorum.
Daha sonrasında buna bir hidrojen brom bir katılıyor muş bir katılma tepkimesi veriyoruz ve buradan bir ürün oluşturuyorum.
Buradan oluşacak ürün 1 aykiri halojen 4'tür.
Peki nasıl oluşacaktır?
Markov İkon kuralı geçerlidir.
Hidrojenin çok olduğu yere hidrojen, az olduğu yere halojen gelip bağlanır ve aradaki bu çipli bam açılır.
Hemen geldim ve.
Cihaz dedim.
Buraya bir burun bağladım.
Aradaki çiftli bağı aştım.
Ve buraya da hidrojeni bağlayarak C yapısını elde ettim.
Şimdi burada geri kalan kısmıyla ilgili bilgilerimizi yazalım.
Ne diyor bana?
0.2 mol hidrokarbon müş.
Bu yanacak ve bunun sonucunda 33 gram.
Ürün elde edeceğim.
Şimdi gelelim birlikte yorum yapmaya.
Kaz kıyılarından yola çıkalım.
1'de 02 ise 1'de yine ne kadardır ürünü 0.2 mordor pekiyi yorum yapalım 0 verir. 2 mol ürün 33 gram ise 1 mol ürünün yani manasına geçiş yapıyorum.
Kaç gramdır dersem buradan ne gelip 165 gram buranın EMA değeri gelecektir.
Peki ben bir şeyin MOL köftesini nasıl hesaplıyor?
Atomların altlarındaki sayılarla, içerideki otonun kütlelerini çarpıyordu.
Peki ben buradan hidrojen brom ürün kütlesini çıkarırsak, Alkan Yapımın kütlesine gidemez miyim?
Gidebilirim.
165 X'e brom ve hidrojenden gelen kaç gram bir kütle var?
80 bir geriye kalan 84 gramı Alkan'a ait olacak.
O zaman ışıklardan yola çıkalım.
4 çarpı 12 artı 10.
48 artı da 58.
Aynı işlemleri tek tek yaptığımızda D seçeneğine geldiğimizde 12 çarpı 6 artı 12 çarpı birden 84 gram olarak cevabımız geniş.
Bir başka önemli baktığımızda.
Etilen ve proof plan gazlarının oluşan 0.5 mol gibi karışım tamamen yakıldığında normal koşullarda 26 virgül 88 litre karbon dioksit gazı oluşmaktaydı.
Buna göre karışım daki etilen gazını tamamen doyurmak için harcanacak hidrojen gazı kaç gramdır?
Hemen şimdi şöyle bir denklem yapalım.
Şöyle biraz sorumuzu kaldırdık aşağıya doğru iki tane denklem problem.
Birinde etilen, diğerinde propan olsun.
Etsin için.
Ha şu kepçe çift bahçe hakiki iki karbonlu bir alkan yapı.
Bunu yıkacağım.
Şimdi birçok seçenek hastasıyla ilgilenmiyorum.
Oluşan maddelerin kas sayısı ilk alındıklarında yapısındaki karbonun sayısı kadar karbondioksit ve su açığa çıkarırlar.
Buradan da 3 bölü 2'ye kadar da bizim için oksijen sayımız var ki oksijenle ilgilenmiyorum bile.
Profilin için yazıyorum.
Ha şike c çift bakar bunu koyduğum ve burdan c 3 bir profilden gaza yaptık yine oksijenle yakıyorum yine kaz sayılarını önemsemiyorum.
Yine dediğimiz gibi eşleştirme leri yapabiliriz.
Yine yapısındaki karbon kadar karbon dioksit artı yapısındaki karbon kadar su açığa çıkarıyorum.
Suyla da işim yok.
Direkt karbon dioksit istiyorum, yapacağım.
Şimdi dönüp diyorum ki ne demiş bana?
Toplamda 0.5 mol lük bir karışımdan bahsediyorum.
Bunu o zaman etilen ve x mol dersem pro plan ne olur?
Sıfır virgül 5 eksi IX mol olur. Hadi gelin kaz sayılarından geçiş yapalım.
1 de x mucize 2 de ne kadardır 2x mol.
De 0,5, eksi ise 3'te ne kadardır?
3 çarpı sıfır virgül 5, eksi IX mol.
Benim elimde toplam kaç mol karbondioksit oluşmuş?
Dağıtıyorum içeri.
1 buçuk xy 3 x artı 2x yani bir buçuk x x mol.
Karbondioksit oluşuyor.
Eh şimdi yorum yapalım o zaman elimde kaç karbondioksit var bunu sorun, devamında devam ettirelim.
Ne demiş?
Yakıldığında normal koşullarda 26 1 gül, 88 litre karbondioksit gazı oluşuyormuş.
Hemen biraz daha aşağı indirelim.
Şuradan yazalım.
1 mol karbondioksit normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplıyor ise.
26 bir göz, 88 litre karbondioksit normal koşullarda ne kadar litre hacim kaplar?
Buradan ne gelir?
1 virgül 2 mol.
Yani benim elimde toplam 1,2 mol karbondioksiti varmış.
Ben modülünü buradan istersem çıkaramaz mıyım?
1 buçuk eksi IX.
Eşittir 1.2 s karşılıkla atarsak x buradan ne geldi?
Sıfır virgül 3 mobil olarak geldi.
Yani benim şurası sıfır virgül 6 ma olmuş.
Buradan da negatif sıfır virgül 3 var.
Şimdi sorunun devamına gelelim.
Diyor ki eti line tamamen doyurmak için etin tamamen doyurabilmek demek aradaki çiftli bağ açmak demek.
Bu tarz sorularda arada kaç tane çiftli bağ varsa bu sana aslında hidrojen molekülünün katsayısını verir.
Yani aradaki pi bağının sayısı sana hidrojenin kas sayısını verecektir.
Şöyle alalım farklı bir renk.
Burada kaç tane pi bağı var?
Bir tane.
O zaman burayı doyurabilmek için kas sayısı 1 olacak.
Hidrojen gerekir.
Burası 0.3 mo ise burası da 0 nokta 3 muydu?
O zaman yorum yaparsan en eşittir en böyle ama.
Hidrojenin 0 3 değerini arıyorsun.
En ması 2 7 en buradan 0 virgül 6 gram olarak gelecektir.