Organik Bileşiklerde Yapı İzomerliği

Merhaba arkadaşlar, bu dersimize organik bileşikler de yapı izin verdiği konusunu işleyeceğiz.
İlk önce var bileşiklerin tanımıyla başlayalım.
Kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı olan bileşikleri biz ver diyoruz.
Daha önceden de bu tanımanız söylemiştik.
Yapıyı Zummar Ligi'nde ise bileşiği oluşturan atomların dişlerinin farklı olması gerekir.
Ben eğer atomların dizisi'nin farklı yapabiliyorsan bu sefer yapıyı, zamanli, yapıyı zamiri olan bileşikler elde ederim ve bu elde ettiğim bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır arkadaşlar.
Çünkü bu bileşiklerin pak isimlendirme yeri farklıdır.
Bu da size ipucu olarak bir notum olsun.
Bakıyorum şimdi bir karşılan bir diş kaldım.
Tek karbonlu alan ve tanımın, tek karbonlu olan ve tanımın arkadaşlar vizon beri yok.
Çünkü farklı bir şekle yazamıyorum.
İki karbon olan tanımını da yok.
Üç karbon olan propagandadır.
Zaman göremiyorum çünkü bu atomları farklı şekilde ben yazamıyorum.
Peki dört karbonlu ne olur bir bakalım.
Farklı bir şekle bu zinciri yazabilir miyim?
Bakın dümdüz bir birbirine bağlamış.
Peki bir tane karbon alıp da şöyle yapsam?
Ana zincirin 3 karbon yapsam bir tanesini ikinci karbon bağlanılan bakın.
Gördüğünüz gibi ben farklı bir şekilde bir dizilim sağladım.
İşte ben şu anda yapı zamanı nerede etmiş oldum?
Hidrojen sayılarında yazdım, içiniz rahat etmiyor.
O yüzden sizler için tek tek hepsini bir sayıyorum.
C4 aş onu sağlıyor mu diye.
Dört karbon hidrojenli bakıyorum.
Üç, altı, dört, on.
Peki aşağıya da bakalım.
Dört karbon, üç, 6, 9, 10.
Sağlık tabii ki şöyle bir şey.
Size tavsiyem her gördüğünüz bir dişin kapalı fon yani karbon ve hidrojen sayısın tek tek saymayın.
Tek karbonlu bir alkan kapalı formülü nedir?
C En has iki, en artı iki, tek bağla tek bağlı bir alkan, açık zincirli bir alkan.
Ceyhan açken artık ki bu da aynı şekilde açık zincirini bir alkan bu dizayn çekenler.
Ikisinin de karbon sayısı 4 de zaten en deri dört olur.
Hidrojen sayısı da iki, en artı iki tam anlamak zorunda.
Yani sekiz artı iki, buda on olur ve her ikisinde de karbon ve hidrojen senın tek tek saymadan.
Ben taş onu ulaşırım.
Bu da ipucu muz olsun.
Geçiyorum yapıyı zaferlerine.
Yapı ve zemini olarak ben nelerle karşılaşabiliriz?
Zincir dallanma jo mertliği zincir halkı zamanli.
Konumuzla mali ve fonksiyonel grup İzmirli fonksiyonel grup zamanli de daha sonra geleceğiz.
Bu ve bu kısma daha girmiyoruz.
Zincir dallanma bakın adı üstünde iki tane bileşik varsa biri ise zincir halinde olacak.
Birisi canlanmış yerde örnekleme bakıyorum.
İlk birleşim beş karbonlu dümdüz yazdım.
Zincir ikinci birleşimde.
Toplamda karbon sayısına baktığım zaman beş karbon var ama bir dallanma görüyorum.
Dallanma aynı sanmıyordum.
Aynı zincir mi?
Bakıyorum aynı uzun zincir mi buluyorum?
Bakın dört karbonlu ikinci karbon da bir tane grup başlamışım.
Dallanma olmuş ve karbon sayıları aynı olduğu için bu ikisinin diyorsunuz ki kapalı formülleri aynıdır.
İkisi de çünkü al kandır.
Ceyhan aşıkken artı 2'ye uyarlar.
Bu eksi zincir dallanma İzmir'dir.
Bir tane daha da algılanmalı.
Bilecikli yapalım.
Ana zincirin 3 karbonlu, 3 karbonlu olan puro.
Bana iki tane metil bağlanmış iki kedi Metin Propan yazmışım.
Bu da aynı şekilde.
Beş karbonlu arkadaşlar kapalı formülü en hazırken artı 2'ye uyar.
C5 ve ne olur?
Diğerlerinde aynı şekilde karbon sayıdır.
Aynı olduğu için bunlar da erdir.
Ne izlemede?
Zincir dallanma üzere izlemede bunların dalgalanmaları farktır.
Bu iz mimarlarımız bu şekilde geçiyorum.
Zincir halka hızla malini, zincir halkada bakın bir tane zincir olacak diğeri halka şeklinde olacak.
Buna diğer derslerimizde bulunan örnekler sitemizi anlatmıştık.
Kapalı formülü Ceyhan Chicken olursa benim bileşim ne olabilir?
Düşünüyorum bir kere Alkan olabilir bu bir.
İkincisi de siklon Alkan olabilir.
Karbon sayısı aynı olan Alkan'dan ve Sidikli Al Kanlar birbirinin zencir halka hizmetidir.
Tabii ki buradaki bahsettiğim açarken tek bir tane ikili bağ içeren Alkan'dan bahsediyorum.
Yani Mona Enden.
Şimdi bakıyorum örneğin üç karbonlu bir halkÄn almışım, propan ve üç karbonlu bir sq Alkan'ı almışım.
Silgi, propan arkadaşlar.
Karbon sayısı üç, karbon sayısı üç.
Kapalı formüllerin her ikisinin de en chicken.
Bunlar artık zincir halkı.
Yudum diyorum ve ilerliyorum.
Peki kapalı formüllerden açıkken eksi iki olursa karşıma neler çıkabilir?
Hemen bakalım.
Bir kere bu bir Arkin olabilir.
İkincisi bir siklon ağarırken olabilir.
Üçüncüsü bir halka diyen olabilir.
Eğer bu bileşiklerin karbon sayıları aynı ise bunlar birbirlerinin zincir halka izlenmelidir diyorum.
Şimdi dört karbonlu bir leş kalmışım.
Ve Bu bir Arkin ikinci karbon da üçlü bağ görüyorum.
İki bütün.
İkinci birleşime bakıyorum.
Bundan bir sektör bülten dört karbonlu kapalı formülü nedir, CHP en has iken eksi iki yukarıdaki de CHP.
En aşıkken eksi 2'de karbon sess bakın birbirini izlemedi.
Birisi zincir, birisi halka şeklinde bir bileşik daha alıyorum.
Dört karbonlu.
Şimdi normal alkan olsa Mona olsa iken olur.
Ceyhan aşıkken bir tane daha pi bağı geldiği için iken eksi diyordu.
X eksik biliyorduk.
Karbon sayısı dört tane.
Yine gördüğünüz gibi zincir halka izin verdiğini görebilirim diyorum ve geçiyorum diğer İzol şenliğimize.
Konumuzla Marni kolu Mirza Merlin de arkadaşlar.
İkili bağın varsa iki divan yeri farklı yerde olacak.
Grup bağlıysa grup başka bir kar bağlı olacak.
Şimdi bakıyorum burada ikili bağı görüyorum.
Burada ikili bağ, ikisi de dört karbonlu.
Şu an numara inanırdım gibi burada birinci karbonlu denk geliyorum.
Burada ise ikinci karbon da ikili bana denk geliyorum.
Bir de şahıs dinlenirken bir bütan derim.
Bir teşhis kınanırken iki bütan derim.
Bakın ikisi de sonuçta bütan.
Sadece ikili bağlar farklı yerlerde.
İkili bağın yeri değişmiş konumuz ama konumuz önemlidir.
Evet, diğer birleşime bakıyorum.
Diğer birleşimde brom bağlanmış yaprağın göreç ön numaranı andırdığını daha.
İkisi de dört karbonlu.
Onları farklı yerde olduğunu görüyorum.
İşte gördüğünüz gibi bu da Kolomb izlemektedir.
Bu iki bileşik birbirinin konumuz.
Ömer'e aynı birleşik önerme.
Kapalı formüller aynı ama bunlar aynı değildir.
Çünkü pak isimlere, farkta bu isimler farklı olduğu için bunlara fiziksel ve kimyasal özellikler de farkıdır diyoruz ve geçiyorum.
Önem bir kısmı bu kısımdan zorluklar karşımıza geliyor.
Lütfen dikkat!
Benzen halkasına iki tane grup bağlı, aynı grup bağlı, iki tane ayyaş şuç dim ettiði, dil metil ve yazan ama eyüphan göre numaranı aldırdım daha bir ve ikinci karbondan bakın.
Bir iki de metil benzen.
Burada ise farklı yerlerde bakın.
Farklı konumda bir ve üçüncü karbon da bir üçlü metil benzen.
Buraya geliyorum.
Bir, iki, üç, dört, bir ve dördüncü karbon da bir dört dimitri benzen olarak bilirim.
Burada bir isimlendirme miz daha var.
Orton, MEKSA ve para.
Arkadaşlar bunun benzerini bağlı olan iki tane grup, bir ve ikinci konumda ise orta diyoruz.
Bir ve üçüncü konumda İslam metal olarak isimlendirilen ruz bir ve dört deste para olarak isimlendirilir.
Yani bir iki yerine orta yazıyorsunuz.
Orta düğme bilmezden 1/3 yerine meta yazıyorsunuz.
Meta haddime TIR benzen bir dört yerine ise para yazıyorsunuz.
Para Dimitri benzen olarak isimlendiren biliyorum.
Ortayı o harfine Motta'yı M harfi ile parayı da P harfi ile de sen simgelere biliyorum ve bu şekilde dersimizi bitiriyoruz.
Sevgili arkadaşlarım bundan sonrakiler ise görüşmek üzere hoşçakalın.