Alkoller ve Eterler Örnek Sorular

Aşağıda açık formülleri verilen bileşenlerden hangisinde karşısında verilen isim genel adlandırma uygun değildir.
Hemen baktık, bu bir çıktı.
O yapı burada numaralandırma yaptığınızda 2 köşeden de başlayabilirsiniz.
1 2 3.
Olarak gelir.
Single eksen 1 3 dil olarak adlandırma yapılır.
Doğrudur.
Bu bir özel yapıdır.
Menzil yapısına bir alkol, yapı bağlanmış benzeri alkol olarak adlandırılır.
Hemen buraya adlandırdığımız da bir, iki, üç olarak gider, iki taraftan da ilerlese hız aynıdır.
1 üç propan dil olarak adlandırılır.
Buraya geldiğimizde bir tarafta alt yapı, bir tarafta alkol yapı var.
Bunu da şunu bilmemiz gerekiyor.
Alkol yerindeyken vakitlere göre numaralandırma önceliği vardır.
O yüzden 1 2, 3 4 diye gidilmesi lazım.
3'te metil de 2 demek.
İlim bağlı olduğu için burada değil.
Seçeneğimiz yanlıştır.
İkinci sorumuza geldiğimizde yukarıdaki formülleri verilen birleşik illerden hangileri alkollü bir yapının aykol olabilmesi için o haç grubunun bağlı olduğu karbon çiftli bağ yapmayacak ve aynı karbonat birden fazla hidroksil gurubu bağlı olmayacaktı.
Birinci incelediğimizde o işin bağlı olduğu karbon da başka bir o haç grubu ya da çift bağ yapılmamış.
O yüzden birinci yargıyı alabilir.
İkinci yargı da o işin bulunduğu karbonun çiftli bağ yaptığını görüyoruz.
O yüzden ikinci yargı bir alkol yapı değildir.
Üçüncü yapıda o haç grubu birden fazladır.
Fakat farklı karbon onlara bağlandığı için bu da bir ilk yapıdır.
O zaman cevabınız 1 bir 3 seçenek ile Denizli de seçeneğidir.
Üçüncü sorumuza geldiğimizde.
Bir bileşik verilmiş.
Bu bileşik ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş.
Şimdi satılan duralım.
Bu bir eter yapı.
Eter yapıların özel yapılandırmasını yaparken nasıl yaparsınız?
İki tarafı çizer misin?
Her iki taraf da alkil alkil okunur.
Ortadaki eter yapısını oluşturan oksijenin de eter olarak okursunuz.
O zaman.
Etkili yapım var.
Profil yapım var.
Etil, izole profil.
Eh, çar olarak adlandırma gelecektir.
O yüzden birinci yargımız doğrudur.
Biz Ömer'i olan bir petrole göre kaynama noktası yüksek değildir, düşüktür.
Çünkü ne biliyorduk biz aynı karbon sayısına sahip alkollü otellerde otellerin kaynama noktası daha düşük olacaktır.
Burada beş karbonlu bir alkolden bahsediyor, burada da beş karbonlu bir eter yapı dayız.
O yüzden ikinci yargımız gitti.
Potasyum metali ile tepkime sonucunda hidrojen gazı açığa çıkarır demiş.
Ama enteller kimyasal tepkimeleri karşı biraz ilgisiz.
Yani inat yapılardır.
O yüzden üçüncü yargımız da beraberinde elenir.
O zaman cevabımız A seçeneği yalnız 1'dir.