Eterlerin Özellikleri ve Adlandırılması

Merhaba arkadaşlar.
Bu dersimizde eterler  konusunu işliyoruz.
Eterlerimizin genel gösterimi   hatırladığınız üzere R-O-R şeklindeydi.
Oksijene 2  tane radikal grup bağlıyorum.
Peki bu bileşiğimiz   polar mı olur apolar mı olur ?
Bakalım.
Oksijene  ben 2 tane radikal grup bağladığım zaman oksijen   üzerinde bağ yapmayan elektron çifti kalır.  O yüzden molekülüm polardır arkadaşlar.
Yani   apolar gibi geliyor size bazen.
Oksijenin  üzerindeki noktaları unutuyorsunuz.
Lütfen   dikkat !
Aslında yapısı suya benzer.
Sudaki gibi  kırık doğru yapıyı görürüm.
Kırık doğru.
Sudaki   gibi oksijenler sp3 hibritleşmesi yapar.
Sadece  açılarımız farklıdır.
Neden farklı ?
Suda 104.5   dereceyi görürken burada radikallerden dolayı  Metilleri kullandığımız zaman açıyı 110 derece  olarak görmüşüz arkadaşlar.
Eterlerde basit   simetrik eter ve karışık asimetrik eter olmak  üzere iki tür bileşik karşımıza gelir.
Basit   simetrik eterde radikal grupların aynı olması  lazım.
Bakın metil kullandıysan burada da metil   kullanacağım.
Karışık asimetrik eterde ise radikal  grupların farklı olması gerekiyor.
Bu kadar basit   arkadaşlar.
Geçiyorum eterlerin adlandırılmasına.  Eterleri UIPAC ve yaygın adlandırma olmak üzere   iki şekilde adlandıracağız.
Önce UIPAC'a göre  şöyle söyleyebilirim: Oksijenler üzerinden   numarayı götürmüyoruz arkadaşlar.
Yani buradan  başlayıp 1 2 3 4 falan diye numaralandırmıyoruz.   Bu doğru bir şey değil.
Ne yaparız peki o zaman ?
UIPAC bize diyor ki --UIPAC kurallarına göre--   oksijene bağlı olan gruplara bak.
Hangi tarafta  karbon sayısı daha fazla ise onu alkan ismiyle   söyle diyor ama az olan kısmı da alkoksi ismiyle  söyle diyor.
Alkoksi nedir ?
R'ye 1 tane oksijen   bağlanmış olan gruplara biz alkoksi diyoruz.  Hemen buraya bakalım.1 karbonlu alkoksi.
Yani   metile oksijen bağlamışım.
Metandan geliyor ya  metoksi diyorum alkoksi hali.
Etandan gelen,   etile oksijen bağlamışım etoksi.
Propilden gelen,  propoksi olarak isimlendiriyorum.
O zaman UIPAC   ismine göre ben etanla bitireceğim, tamam.
Etana  ne bağlamışım arkadaşlar ?
Metoksi bağlamışım.   Metoksi etan diyorum.
Yaygın isimlendirilmesinde  ise oksijene bağlı olan radikal grupları tek tek   söylüyorsunuz.
Bir tarafta metil var, bir  tarafta etil var diyeceksiniz.
Etil metil   eter.
Yazarken alfabetik sıraya göre etili öne  alıyorum.
İkinci bileşiğime geldim.
İki tarafta   da etil var.
O zaman karbon sayısı farkı yok.
Bir  tarafı alkan isminde söylüyorum etan, öbür tarafı   alkoksi ismiyle söylüyorum.
Etoksi etan.
Yaygın  isimlendirmede ise her iki tarafta da etil olduğu   için dietil eter şeklinde isimlendiriyorum.
Dietil  eter eskiden anestezide kullanılmış bir bileşiktir   diyorum.
Yan taraftaki bileşiğime geçiyorum.
Uzun  karbon zincirim.
Bakın burası benzen.
6 karbonlu.   Diğer tarafta ise ben neyi görüyorum ?
Metoksi.  Benzene metoksi bağlanmış, metoksi benzen.
Gayet   basit.
Yaygın adlandırılmasında oksijene bağlı  olan radikal gruplar tek tek söylenir ve eterle   bitiririz.
Fenil metil eter şeklinde okuruz  arkadaşlar.
Geçiyorum bir diğer bileşiğime.
Şimdi burada uzun bir bileşiğim var.
1 2 3 4  isimlendireceğim ?
Numaralar oksijenin üzerinden  gitmediğine göre nasıl yapmak lazım ?
Arkadaşlar   uzun zinciri numaralandırıyorsunuz.
Sonuçta ben  bunun pentanla bitireceğim.
Her iki taraftan   gitsem de 3.
karbon dallanmaya geliyor.  Bakın pentanın 3.
karbonuna bir şey bağlı.   Ne bağlı ?
Etoksi bağlı gördüğünüz gibi.
Biz  bunu söyleyeceğiz.
İşte diyeceğim ki pentanın   şeklinde bileşiğimi isimlendiriyorum.
Devam   ediyorum.
Uzun karbon bakın burada.
O zaman uzun  karbonu numaralandırıyorum.
3 karbonlu propan.   Propanın ikinci karbonuna metoksi bağlı.
2-metoksi  propan diyorum.
Peki yaygın isimlendirmesinde ne   yapıyorum ?
Oksijene bir taraftan metil, bir  tarafta izopropil bağlıdır diyorum.
İzopropil   metil eter şeklinde isimlendiriyorum.
Geldim  bu güzel bileşiğe.
Yıldızımı koyuyorum.
Bir   tarafta siklohekzana, bir tarafta etoksi.
Bir  tarafta metil bağlanmış.
Şimdi bunları birbirine   bağlamak için benim siklohekzanı numaralandırmam  lazım.
Önceliğimiz etoksinin olduğu taraf.
1 2   birinci karbonuna etoksi bağlı, 1-etoksi.
Dördüncü   karbonuna metil bağlı, 4-metil siklohekzan diye  bileşiğimi isimlendiriyorum arkadaşlar.
Bu kadar   basit.
Düzenli bir şekilde gittiğimiz zaman  yanlış yapma ihtimalimiz azalır.
Eterlerin   fiziksel özelliklerine geldiğim zaman, polar  yapıda olduğunu ve kırık doğru yapıda olduğunu   söylemiştik.
Eterlerin kendi molekülleri arasında  hidrojen bağı yoktur arkadaşlar ama eterler suyla   hidrojen bağı yaparlar.
Eterler alkolle hidrojen  bağı yaparlar.
Nasıl yapıyorlar ?
Eterden   kaynaklanan bir özellikten dolayı değil.
Suyun  hidrojenleri hidrojen bağı yapma kapasitesine   sahip.
Şimdi karşı taraftan ne istiyor ?
  Elektronegatifliği yüksek bir atom.
Burada oksijen   var.
Bu hidrojenle --suyun hidrojeni ile-- eterin  oksijeni arasında görülen etkileşime hidrojen bağı   diyoruz.
Gördüğünüz gibi eterlerle suda hidrojen  bağı var.
O yüzden polar olmalarından ziyade   hidrojen bağından dolayı daha iyi çözünürler.  Geçiyorum alkolle etere.
Aynı şekilde eterden   dolayı değil.
Alkoldeki hidrojen, hidrojen bağı  yapma yeteneğine sahip.
Bununla diğer moleküldeki   elektronegatifliği yüksek olan oksijen atomu  arasında görülen etkileşim hidrojen bağıdır.
O   yüzden de eterler alkolde iyi çözünürler.
Devam  ediyorum.
karbon sayısı arttıkça sudaki veya   alkoldeki çözünürlük azalır.
Tüm bileşiklerde  olduğu gibi küçük moleküller daha çok çözünür,   büyük moleküller daha az çözünür diyebilirim.  Geliyorum izomerliğe.
Alkol ve eter izomerliği.   Arkadaşlar alkol nerede ?
Bizim genel formülümüz  neydi ?
R-O-H.
Genel gösterimimiz R-O-H.   Eterlerde ise R-O-R.
Şimdi bakın.
Eterde tek bir  oksijen olmak zorunda olduğu için alkollerin,   dialkolü var, polialkolü var.
Monoalkollerle  eterler izomer olmak zorunda.
Çünkü bana tek   oksijen lazım.
Monoalkoller ve eterler fonksiyonel  grup izomeridir.
Kapalı formüllerini hatırlayalım.   CnH2n+2O oydu monoalkollerin.
Eterlerin de  CnH2n+2O.
İkisi aynı.
Karbon sayıları aynı olduğu   zaman monoalkoller ile eterler fonksiyonel grup  izomeri olurlar diyorum.
Hemen örnek alıyorum.   Oturup aslında karbon ve hidrojen sayılarını  saymaya hiç gerek yok.
Bakın bu eter kaç karbonlu  ?
Eterlerle alkoller izomer mi ?
İzomer.
Karbon   sayıları aynı mı ?
Aynı.
O zaman fonksiyonel grup  izomeri.
Şimdi geçiyorum bu tarafa.
3 karbonlu bir   eter, 3 karbonlu bir alkol.
Eter ile alkol izomer.  Karbon sayıları aynı mı ?
Aynı.
O zaman bunlar   birbirinin fonksiyonel grup izomeridir diyorum.  Zaten kapalı formülleri de aynı çıkıyor.
Bu   dersimizi bu şekilde bitiriyoruz.
Bundan sonraki  derste görüşmek üzere arkadaşlar.
Hoşça kalın.