Hareket Problemleri Bölüm 5

Merhabalar arkadaşlar şimdi hareket problemleri ile alakalı farklı bir durumu inceleyeceğiz, arkadaşlar nehir problemleri olarak da geçer bu durum.
Tabii bu sadece nehir olarak değil bu rüzgar şeklinde de olabilir.
Yani helikopterin rüzgara karşı gitmesi ve rüzgarla aynı yönde gitmesi gibi problemlerle de kullanılabilir.
Şimdi bakalım neymiş bu durum şimdi ve ABD'den küçük olsun.
Yani bir nehir deyiz ve akıntının hızı bizim kayığın ya da oradaki hareketlerin hızından küçük olsun.
Şimdi hızlı ve olağan bir hareketlerin akıntı hızının veya olduğu bir nehirde düşününüz.
Akıntıya zıt yönde yüzüyoruz.
Şimdi akıntıya zıt yönde yüzer isek akıntı ne yapacak?
Bize zıt bir etki oluşturacaktır değil mi?
Zıt bir etki oluşturduğu için bizim hızımızı yavaşlatacak.
O zaman hızımızı yavaşlatmak den bahsediyorsak o zaman ve edem ve çıkartmalıyız.
Yani artık bu hızla gideriz.
Çünkü zıt yönlü izliyoruz.
Peki akıntı ile aynı yönde çözersek bu sefer ne olacak?
Bize bir katkı sunacaktır değil mi?
O zaman demek ki biz ne yapmalıyız burada ve ile ve Ay'ı toplamalı.
Yani hızımız artık boğulur bunu demeye çalışıyoruz.
Peki örneklerine bakalım şimdi bir kayık akıntıya karşı 28 dakikada gittiği bir mesafeyi aynı hızla 12 dakikada geri dönmüştür.
Buna göre kayığın hızının akıntının hızına oranı kaçtır?
Şimdi bakınız akıntının hızını da bilmiyoruz.
Kayığın hızında bilmiyoruz ama akıntıya karsi 28 dakikada gidiyoruz ve geri dönerken de bu sefer 12 dakikada geri dönüyoruz.
Şimdi bizim hızımız ve olsun bu hareketli olsun bu hareketli olan kişi ve akıntının hızı da ve olsun.Bu da akıntı hızı.
Akıntı hızı diyorum.
Şimdi biz akıntıya karşı 28 dakikada gidiyoruz.
Yani ne yapacağız ve edem ve çıkartacağız.
Çünkü akıntı bize zıt bir etki oluşturuyor ve 28 dakikada bir mesafeye gidiyoruz.
Gittikten sonra aynı mesafeyi geri dönüyoruz.
Bu sefer ne yapıyoruz?
İlk başta akıntıya karsi gittiyse geri dönerken akıntı ile aynı yönde yüzer izlemektir.
Ozan ve Artı ve A olması lazım ve bunu da bu sefer 12 dakikada bitiriyoruz.
Yollar eşit.
Peki buradaki denklemi çözeceğiz.
Şimdi ve buradan Akın Kaya anızın akıntının hızına oranı bulacağız.
28 12 burada 4 de sertleşir.
Burası 7 gelecektir.
Burası 3 gelecektir.
Dağıtıyorum.
Burası 7 ve eksi 7 tane veya A olacak.
Burası da 3 tane ve artı 3 tane ve A olacak.
Eksi 7 ve aisha tarafa üç ve de sol tarafa alacak olursam burada 4 tane veye kalacak.
Burada da 10 tane ve A olacaktır.
Biz ne istiyoruz?
Akıntının kayığın hızının akıntının hızına oranı o zaman ve bunun altına almalıyız.
Dördü de bunun altına almalıyız.
Yani son durumda bu ne?
Şunu elde ediyoruz ve bölü ve AAA eşittir on dört.
Bu sağ deneyebilir 10 bölü dördü shader estirecek olursak burada kaç gelecektir?
Beş bölü 2 gelecektir.
Yani kaya anızın akıntının hızının oranı 5 2'dir.
Şimdi diğer bir örneğimiz durgun sudaki hızı 15 metre 50 dakika olan bir kayık akıntı hızının 5 metre dakik olduğu bir nehirde belli bir mesafeyi 30 dakikada gidip geri geliyor.
Buna göre bu kayık akıntıya karşı kaç metre yol almıştır?
Şimdi bakınız arkadaşlar ne kadar sürede gittiğimizi ve ne kadar sürede geri geldiğimizi bilmiyoruz.
Şimdi ilk başta biz ne kadar sürede akıntıya karşı üzmüş olalım.
Bakınız akıntıya karşı diyorum.
Akıntıya Karşı.
Şimdi akıntıya karşı TSE'ye kadar sürede yürüyecek olursak, Ozan akıntıyla beraber ne kadar sürede güzeliz, akıntıyla beraber.
Burada toplamda 30 dakika sürüyor, saate kadar akıntıyla akıntıya karşı yüzdü isek o zaman akıntıyla beraber 30 eksi TSE'ye kadar sürede yüz müş yüz demektir.
Şimdi tamam akıntıya karşı yüzüyor diyorsak o zaman hızımız dan akıntının hızını çıkartmalıyız.
15'ten beşe çıkarttık.
10 10 kadar hızla biz T.E.
Kadar sürede ilerliyoruz.
Yani 10 çarpı tepe kadar mesafe gidiyoruz ve bu mesafeyi geri döneceğiz.
Bu sefer ne kadar döneceğiz?
Akıntıyla beraber döneceğiz.
Yani hızımızı toplayacağız.
15'te 5'i topladık, 20 yaptı, 20 ile dönüyoruz ve 30 eksi TSE'ye kadar süre sürüyor bu.
Peki şöyle saat eleştirdik buradan 2 geldim.
O saate eşittir.
Buradan iki dağıtacak olursak 60 eksi iki te olacak, eksi iki.
T'yi de sol tarafa aldığımızda üç tane te buradan 60'tan.
O zaman her tarafı üçe böldüğü Müjde T'yi buradan ne yapmış oluyoruz?
20 olarak bulmuş oluyoruz.
Yani T eşittir 20.
Şimdi bu kayık akıntıya karşı kaç metre yol almıştır?
Şimdi o zaman demek ki tepeyi direk olarak burada yerine koyacağız.
Yani aslında şöför da 10 çarpı te de yerine koyacağız.
O zaman onla 20 çarpacak olursak biz o işlemi bitirmiş oluruz.
10 çarpı 20'den iki yüz metre yol aldığını söyleriz.