Hareket Problemleri Bölüm 6

Merhabalar arkadaşlar şimdi hareket problemlerine devam ediyoruz, burada tiren sorularını inceleyeceğiz.
Şimdi arkadaşlar 2 tane trenimiz var bunların tam olarak karşılaşmalarından sonraki hareketine bakıyoruz.
Bakınız şimdi bunlar Kars açsınlar tam olarak uçları değiyor.
Biri A birim biri de B birim uzunlukta olsun arkadaşlar.
Bunların birbirlerine tam olarak geçmeleri artık arkalarından denk etmeleridir.
Yani ne olur bu B kadar buraya geçer, bu da kadar buraya geçer ve toplamda artı bey kadar mesafe gider.
Bunlar ve bunlar birbirlerini doğru gittik.
Birbirlerine doğru geldikleri için hızları yine toplanacak.
Çünkü hep öyle yaptık ve T50 de yapacağız.
Burada arada mesafe varsa o aradaki mesafeyi de ekleyeceğiz.
Biz ve burada harici olarak trenlerin boylarında eklemek durumundayız.
Peki ikinci durum bu sefer trenler aynı yöndeki diyorlarsa bakınız.
Biri buradan veya bir gitsin, diğeri de buradan ve ekiyle gitsin.
Bir haberin biri beye verin ve aralarında C birim kadar mesafe var o zaman demek ki burada biz yine aynı şekilde ve birim burada ve 2'den büyük olduğunu söyleyelim ve bir bu sefer ve 2'nin önüne geçmesinden bahsediyoruz.
Yani aslında ve 1'in arkası ve ekinin tam olarak önüne gelecek.
İşte bu durumun gerçekleşmesi için ne kadar geçmesi lazım?
A birim yani kendi boyu kadar, aradaki mesafe kadar ve ikinci trenin boyu kadar.
Bunların hepsini bitirdiğinde önüne geçebilir ve bu mesafe nasıl sağlanır?
A artı B yaratıcı bu sefer veya birden ve ilki çıkartırız.
Çünkü aynı yöne gittiklerinde bu şekilde yapıyorduk ve T ile çarpraz.
Burada arkadaşlar sadece farklı olarak gördüğümüz durum trenlerin boyları da eklenecek artık.
Peki şimdi ilk örneğimiz saatteki hızı 120 kilometre saat olan 80 metre uzunluğundaki bir tren 220 metre uzunluğundaki tüneli kaç saniyede geçer?
Bakınız arkadaşlar burada tabii dikkat etmemiz gereken birimler 120 kilometre saatten bahsediyoruz.
Trenin boyunun 80 metre olduğundan, tünelin boyunun 220 metre olduğumdan ve kaç saniyede geçeceğini bizden.
O zaman biz bu kilometre böyle saatim metre bölü saniye geçirmemiz lazım.
Onu yapacağız ama ilk önce burada bir şekli resm edelim.
Şimdi bu bu bir tren.
Bu trenin boyu 80 metre ve bunun önünde de şöyle bir tünel olmuşuz.
Tam olarak şöyle.
Şöyle bir tünel.
Bu tünelde bu sefer 220 metre uzunluğunda olsun, onu da buraya yazalım.
Şimdi buradaki trenin bu tüneli geçmesinden kast ettiğimiz aslında arkadaşlar şudur bakınız bu şekilde geçer ve en son arkası değdiği anda biz onun geçtiğinden bahsederiz.
Peki ne kadarlık mesafe gitmiş oluyor?
Tünel artık kendi boyu kadar.
O zaman demek ki bizim aradığımız şey bu olacak.
O zaman demek ki diyorum ki tünel artık kendi kadar yol gidecek.
Yani yolumuz bu sefer 300 oldu.
300 metre ki de bu.
Şimdi ne kadar hızlı gidiyoruz?
120 kilometre saat.
Bunu metre bölü saniyeye çekmemiz lazım.
O zaman demek ki kilometreyi metreye çevirecek olursak ne yapacağız?
Biz burayı binine çarpıcı sisteme.
Çünkü bin metre bir kilometreydi ve saniyeyi de burada saati de saniyeye çevirmek için de bu sefer 60 çarpı 60'la.
Biz bunu görmemiz lazım o zaman demek ki aslında şunu yapmış oluyoruz ki sıfırlar gidecek olursa biz burada 10 böyle 36 yapmış oluyoruz.
Yani aslında şu 120 çarpı 10 bölü burada 36.
Şimdi o zaman demek ki burada ne yapacağız?
120 çarpı 11:30 6'nın da sonucunu bulunun.
Daha sonra T ile çarpar hız.
Burada her tarafı ben 2 ile shader estirmek istiyorum.
Burası 18 geldi burası da 5 geldim.
Daha sonra daha fazla sadeleşme var mı?
Evet burayı 2 ile sadece estirmek istiyorum.
9 burayı iki de sadeleştirme istiyorum.
Daha sonra 3 de sadeleştirme istiyorum.
3 Buraya dövüşte sadeleştirme istiyorum.
20.
Yani aslında şunu bulduk ki 20 çarpı 5 bile 3 bulduk.
Yani aslını yüz bölü 3 bulmuş olduk.
Metre saniye bu.
Daha sonra ben bunu TL çarptım da 300 elde etmeliyim.
Bakınız burada karşılıklı olarak yüzde 300 güzelleştirecek olursak burada 3 kalacak.
Buradaki üçü de karşı tarafa çakma olarak atacak olursak 3 güreşten 9 olacak.
Yani aslında biz buranın 9 senede geçtiğini söylemiş oluruz.
Evet, şimdi ikinci örneğimiz boyları 40 metre ve 50 metre olan iki tren saatte 72 kilometre ve 90 kilometre hızlarla birbirlerine doğru hareket ediyorlar.
Birbirlerini kaç senede geçerler?
Şimdi bakınız arkadaşlar şundan bahsediyoruz.
Birinin boyu 40 metre, diğerinin boyu da arkadaşlar elli metre olacak ve bunlar birbirlerine doğru hareket ediyorlar.
Şimdi elli metre.
Şimdi bunların birbirlerini geçmesi lazım.
O zaman demek ki ne olacak bu bunu geçecek.
Aynı şekilde öbürü de geçecek.
Yani aslında gittikleri yol arkadaşlar elli artı karttan 90 olacak değil mi?
Yani 90 metreyi gidiyorlar.
Peki birinin hızı 72 kilometre, diğerinin hızı da 90 kilometre.
Bunlara bizim metre saniye çekmemiz lazım.
Çünkü metreler var ve saniye olarak istiyor.
O zaman demek ki önceki sonradan gördüğümüz üzere biz bunu aslında 10 pilot 106 ile çıkartmalıyız.
Çünkü en son onu elde etmiştik.
Bakınız böyle shader istediğimizde 2 2 ile 23 attığımızda 13 hattımız da 20 gelecek.
Binanın hızı 20 metre bölü saniye.
Diğerini de aynısını yapalım.
90 çarpı 10 böyle 36 diyelim.
Şimdi burada 18'e shader eleştirecek olursak burayı 2, burayı 18'e shader estirecek olursak 5.
Daha sonra şehirdeki 2'yle de onu sader istiyorum 5 5 kere.
Diğeri de 25 metre bölü saniye imiş.
Şimdi bunlar birbirlerine doğru geliyorlarsa hızları toplanacak demektir.
25 ile 20'yi topladığımızda biz buradan 45 50 diyoruz ve 45'e de eğer THY'yi çarpacak olursak buradaki 90'lık yolu bitiririz.
Yani aslında birbirlerini geçmiş oluruz.
Her tarafı 45 es-sadr istediğimizde o zaman demek ki tepeyi 2 olarak buluruz, yani iki saniyede birbirlerini geçerler.
Peki son örneğimiz 80 metre uzunluğundaki bir tren sabit hızla birinci tüneli, 8 saniyede 400 metre uzunluğundaki ikinci tüneli 6 saniyede geçtiğine göre birinci tünelin uzunluğu kaç metredir?
Peki şimdi?
80 metre uzunluğunda bir trenimiz var bizim burada.
Şimdi bunu bir getirelim mi?
Şimdi 80 metre.
Şimdi ne yapacak?
1000'inci tüneli 8 senede geçecek ama birinci tünelin uzunluğunu soruyor zaten bizi ikinci tünelde 400 metre imiş ve onu da bu sefer 6 saniyede geçmiş.
O zaman demek ki şunu bir çizelim.
Yani tüneli bir çizelim.
Şimdi 400 metre uzunluğunda bir tünel var ve bunu 6 saniyede geçiyoruz.
Yani aslında ne yapıyoruz?
80 artı 400 kadar yol ilerliyoruz.
Yani 480 kadar yol ilerliyoruz ve biz bunu 6 saniyede geçiyoruz.
Hızını bilmiyoruz ve biz bu hıza 6 ile çarptık.
O zaman demek ki her tarafı 6'yla sadece eleştirecek olursak ve buradan 80 buluruz yani 80 metre bölü saniye buluruz.
Şimdi o zaman birinci tüneli o zaman nasıl yapmış olacağız?
Birinci tünelin boyu IX olsun.
Hatta onu da gösterelim.
Şimdi adeta ilk önce ben treni getiriyorum.
Bu 80 metre uzunluğunda.
Daha sonra aslında şu tüneli kopyalarının biz daha sonra buradaki üstüne de ilk ses hanımdır.
Ek olarak tamam şimdi şuraya da götürüyorum.
Daha sonra diyorum ki birinci tüneli bizde IX metre olsun.
Şimdi o zaman bunun gideceği yol, geçeceği yol bu sefer 80 artı IX olacaktır.
Peki kaç hızıyla gidiyoruz?
Bakınız 80 hızı ile gidiyoruz.
Kaç saniye 8 saniye 8'lere çarptık.
O zaman ne oldu?
Burası ilk sestir.
88 çarparsa 640 80'inde buraya eksi olarak kalırsam alt 140'dan de 80'e çıkacak olursa 560 metre olduğunu söyleriz.