Yüzde Problemleri Yeni Nesil Sorular Bölüm 1

Merhaba sevgili arkadaşlar, bu videomuzda yüzde problemleriyle ilgili sorular çözeceğim.
İnek ve koyunların bulunduğu bir çiftlikte inekler koyunların %40'ı kadardır.
Bu çiftlikte doğum yapan her koyun bir yılda 6 tane, doğum yapan her inek ise bir yılda bir tane hayvan doğuruyor.
Bir yılda koyunların %30'u, ineklerin %50'si doğum yapıyor ve son durumda çiftlikteki inek sayısı tüm hayvanların %24'ü oluyor.
Buna göre a kaçtır?
İnek ve koyunlarımız var arkadaşlar ve dedik ki inekler, koyunların %40'ı.
O zaman koyunlara biz 100x desek, inekler de %40'ı yani 40x olsun.
Sonra her koyun bir yılda 6 tane, her inek de bir yılda bir tane hayvan doğuracak ve koyunların %30'u yani 30x tane hayvan doğum yaptı.
Ve her biri 6 tane doğum yaptı.
Bu kadar yeni hayvan geldi.
İneklerin %50'si yani 20x'i doğum yaptı.
Her biri bir tane doğum yaptığı için 20x yeni hayvan geldi ve toplamda bizim 160x + 30x  tane hayvanımız oldu.
Bu hayvanların %24'ü arkadaşlar, %24'ünü aldım ve ineklere eşitledim, inek sayısına eşittir demişti.
O da 68 tane ineğin var.
Toplamda 68 tane inek oldu, x parantezine alıp o x'leri götürelim.
Hatta şöyle 24'le 60'ı sadeleleştirelim, 12'ye bölün, iki 12'ye bölün, beş ikiyle de 100'ü sade eleştirelim.
Burası da 50 olsun.
İlk seride ortak paranteze alıp yok ettim.
Ne kaldı 160+30 aha!
Eşittir elli ile beşi çıkarttınız 250, x'leri zaten sade eleştirmiştim.
30a=90 yaptı ve a=3 yaptı.
Her koyun yılda üç tane doğum yapıyormuş arkadaşlar her doğumda üç tane hayvan doğuruyor.
Bir sonraki örneğimizle devam ediyorum.
Bir boyacı apartmandaki pencerelerin %75'ini kırmızıya, kalanları beyaza bozacaktır.
Boyama işi iki gün sürecektir.
Birinci gün boyadığı pencerelerin %25'i kırmızı, ikinci gün boyadığı pencerelerin %30'u beyazdır.
Buna göre bu boyacının birinci gün boyadığı pencere sayısı, ikinci gün boyadığı pencere sayısının yüzde kaçıdır?
Kırmızı ve beyaz diye ayıralım yine arkadaşlar.
Ve demişti ki %75'ini kırmızıya boyadık.
O zaman 75x'i kırmızıya boyalı, 25x'i de beyaza boyanacak.
Şimdi birinci gün.
Yine yüzde olarak verdiği için birinci gün 100 tane boyasız dedim.
İkinci gün 105 tane boyasının.
Ve bize dedi ki birinci gün boyadığı pencerelerin %25'i kırmızı, yani 25a kırmızı boyanın burada 75a beyaz boyadı.
Sonra ikinci gün boyadığı pencerelerin %10'u beyazdır.
Yani 10b beyaz boyadı, 90b kırmızıya boyadı ve toplamda boyanan pencere sayıları bunlar oldu arkadaşlar.
Ve şuraya baktığımda kırmızı pencere sayısı beyaz pencere sayısının üç katı olmalı.
Yani 25a+90b = 3(75a+10b) olmalıdır.
Burayı düzenlerseniz.
25+90b= 225a+30b olmalı.
a'ları, b'leri bir tarafa toplayalım.
25a'yı sağa atarsam 200a yaptı burası.
30b'yi de sola attım.
Ee 60b oldu.
Hatta ikiyle sadeleştirin tam yüzde alması da kolay olacak.
Şimdi 30b burası da 100a olsun.
O halde ben a'ya 30k dersem arkadaşlar b'ye 100k demeliyim ve bize neyi sordu?
Birinci gün boyadığı pencere sayısı, yani 100a'yı, ikinci gün boyadığı pencere sayısının yüzde kaçıdır.
Yani "a, b'nin yüzde kaçıdır?
" diye sordu.
Arkadaşlar b 100k dediniz, a'ya 30k dediniz.
Dolayısıyla cevabımız %30 olmalıdır.