Binom Açılımı Kavramı

Merhaba arkadaşlar, binom açılımı, a ve b gerçek sayılar ve en doğal sayı olmak üzere a artı b üzere en ifadesinin A'nın azalan kuvvetlerine göre sıralanır.
Şuna binom açılımı denir.
Artı B üzeri e'nin açılımı AMB'nin sıfır lise'nin bir lise'nin ikilisinden e'nin en üstüne kadar olan tüm kombinasyon değerleri benim kat sayıdır ki biz bunu Pascal üçgeninde de göstermiştik.
Şimdi A kuvvetleri her zaman azalarak gider.
Beynin kuvvetleri de artarak gider.
Şimdi ise biz bunların soruyu üzerinden daha iyi pekiştirilmiş.
Örnek aşağıdaki ifadelerin binom açılımlarını binom katsayılarının faydalanarak bulalım.
Şimdi ilk sertliğinin karesini 2010'dan faydalanarak bulalım.
2'nin su fırçası önce 2n su fırçasını yazıyorduk sonra eksin kuvveti iki bir diye azalır.
Bu sefer Ãyesi artar ve üzeri 0 artı devam ediyorum.
2'nin bir lise bu sefer eksi azaltım 1 oldu.
Yeğenin kuvvetin artırdım 1 oldu devam ediyorum.
2'nin ikilisi buradan da ilk isimiz üzere sıfır gelmiş oldu.
İkisi bitirdik şimdi yiyenin karesi olmuş oldu, devam ediyoruz.
Şimdi bunun sonucu 2'nin sıfırlamayı ix kare.
Buradan direk IX kare gelmiş oldu.
2'nin sıfır ısı birdir 2'nin bir listedir 2'dir.
Artı iki İKSV'ye Artı 2'nin İkilisi Nedir?
O da birdir.
Y Kare.
Zaten bir parantez karesini birincinin karesi 1 2 birincil ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi olduğunu önceki yıllarda görmüştük.
İşte biz bunu binadan faydalanarak bulmuş olduk.
Devam ediyorum.
İlk Safiye'nin küpü bu sefer en buradan 3 3'ün su.
Sonra devam ediyorum.
İlk küp artık Yen'in üzeri sıfır.
Yazmama gerek yok.
Üçün birisi içsin karesi.
Artık ne oldu?
Ve üzeri biri oldu.
Devam ediyorum.
Üçün ikilisi buradan ile gelmiş oldu.
Ix çarpı y kare gelmiş oldu.
Üçün üçlüsü buradan da IX üzeri sıfırı yazmama gerek yok artık diye küp gelmiş oldu.
Burası ne oldu?
Ix Küp 3'ün 0 sı birdir.
Üçün birisi üçtür artı 3 ix kareye artı buradan da 3 İKSV'ye kareye artı yı Küp açılımını bulmuş olduk.
Devam ediyorum.
Bir de dördüncü kuvvete bakalım.
Dördün 0 Glass'ı, IX üzeri 4 Y'yi yazmıyorum.
Şimdi burada eksi var.
Eksi olduğu zaman eksi artı, eksi artı şeklinde gideceğiz.
Eksi dördün birleşse IX Küp ye artı diyorum.
Dördün ikilisi.
Ix Kare Y Kare.
Dördün Üçlüsü IX.
Yakip.
Artı eksi, eksi artı, şûrası eksi olacak devam ediyoruz.
Şimdi artı dayız.
Artı dördün dörtlüsü.
İksir Yaz Moon'a tekrar gerek yok ki üzeri 4.
İşte buradan artık sonucu bulmuş oluyorum.
Şûrası zaten ilk üzeri 4.
X'i.
Burası nedir?
4 x küp y.
Şimdi artık artısı olduğu dördün ikilisine de 6 7 6 x kare y kr xe.
Burası Dördün 3 4'lü 4.
İksv'ye Küp Artı Dördün Dörtlüsü yani Y üzeri 4 gelmiş oldu.
Kaç tane terimin var?
Bir, iki, üç, dört, beş şöyle yazalım isterseniz beş tane terimin var.
Burada kaç tane terimin var.
Bir, iki, üç, dört, dört tane terimin var.
Peki burada Kaş'tan terimi var, bir, iki, üç burada da üç tane terimi mi var?
Fark ettiyseniz kuvvetin bir fazlası kadar terim sayım üçte.
Dört tane terim oldu.
Üçü beş tane terim oldu.
Bu da aklımızda bulunsun.
Sıkça Sorulan Sorular

 

Binom açılımı nedir?

 

Binom açılımını tanımlamadan önce, binomun ne demek olduğunu öğrenelim. Binom sözcüğü, “bi (iki)” ve “nomial (terim)” kavramlarından türeyen bir kelimedir ve iki terimli anlamına gelir. Örneğin, x + y, x + 4 gibi ifadeler iki terimlidir. Binom açılımı, iki terimli ifadelerin toplam ya da farkının kuvvetlerinin terimlerini açmaktır.


Binom açılımı formülü nedir?

 

a ve b gerçek sayılar ve n bir doğal sayı olmak üzere,