Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Binom Açılımı Örnek Sorular Bölüm 3

Örnek.
İlk kare eksi bir bölü IX üzeri A üzeri 8 ifadesi için azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan beşinci terimin derecesi 4 olmaktadır.
Buna göre a kaçtır?
Baştan ifadesi demek ne demekti?
Yani R artı birinci terim demekti.
Bu da beşe eşit imiş.
Restine gelmiş oldu.
Buradan 4 gelmiş oldu.
Enis Zaten biliyorum.
Enis Sekiz olduğunu biliyorum ve ben buradan rejisini yazacağım.
8'in dörtlüsünün Ereğlisi çarpı IX kare üzeri ne yapıyorduk?
8'den dörde çıkartıyor duk.
Dört çarpı eksi aşağıda.
A Varsa yukarıya eksi olarak geçer.
Eksi A üzeri R.
Yani 4.
İşte bu benim beşinci terimin.
Fakat bunun derecesi neymiş?
4.
Muş yani bu kuvvetlerin ben duzen dediğimde dörde eşit diyeceğim.
Buradan üssün üssü dört kere iki sekiz çarpı xx üzere eksi 4 a tabanlar aynı üstlerine yapıyorum.
Topluyorum.
Sekizini dörtlüsü çarpım x üzeri 8 eksi 4 a tabi ahırdaki eksi başı alalım.
Şimdi bu işte benim beşinci seçimim ve bunun derecesi neymiş?
Bunun derecesi 4 gümüş.
Yani 8 eksi 4 a dörde eşit imiş.
O halde 4 a eşittir 4s 6'sını buradan biz 1 on bir bulmuş oluyoruz.
Yani katsayı hesaplama omuza gerek yok.
Örnek ICS küp ardiye üzeri 4 üzeri en ifadesinin açılımın daki bir terim kadar çarpıcı.
12 çarpı ve üzeri 20 olduğuna göre en kaçtır?
Şimdi buradan yeni bilmiyorum.
Ve reyi de bilmiyorum engin rallisi çarpım ilk küp.
Üzeri ne yazıyorduk, en eksi ve çarpı y üzeri r yazıyorduk.
Fakat ikinci terimin y üzeri 4 üzeri r devam edelim.
Burada düzenleme yapalım.
Engin rallisi çarpı IX üzeri üç en x 3 r çarpı y üzeri 4 r.
İşte.
Bu terimi ben şuradaki verilen ifadeyi eşitliğin o halde o eşittir diyelim.
K çarpı x üzeri on İki çarpı y üzeri gir mi?
Yani buradan denklem elde edeceğim yeni kuvveti buradan ne geldi?
4 r.
4 neyi eşit yirmiyi?
R Ne geldi?
Buradan 5 geldi.
Hicks'in kuvveti nedir?
Üç eksi 3 r Üç çarpı reyini bulduk.
5.
Neyi eşit?
On ikiyi üç en eşittir yirmi yedi ise enine bulduk.
Biz buradan dokuz bulmuş olduk.
Hem eni bulduk hem reyi bulduk.
O halde bana eni sormuş zaten.
Soru Direk dokuz olduğunu veriyorsak kai sorsaydı eğer zaten 9'un beşlisi deyip kaybolmuş olacaktık.
Şimdi arkadaşlar bu benim birinci yolum olsun size daha pratik bir yol göstereyim.
Verilen bu ifadenin tüm açılımını daki ilk ve yeğenim kuvvetlerinin toplamı bana her zaman eni verir.
Ama verilen ifade o halde ben burada şöyle yapabilirim kaç çarpı birinci terimin ney IX, Küp IX küpe benzettim üstünlüğü oldu.
4 oldu.
Peki ikinci terimin ne?
Y üzeri.
4.
Buradaki kuvvetin ne olacak?
Yirmi olması için beş.
İşte bu verilen ifadenin kuvvetlerinin toplamı bana her zaman eni verir.
Yani şuraya da ben ikinci yol dersem eğer 4 artı 5'ten.
Ben zaten eni bulmuş oluyorum.
Örnek A eksi B üzere en ifadesinin açılımında baştan dördüncü ve dokuzuncu terimlerin katsayıları mutlak değer ce birbirine eşit olduğuna göre a küplü Terim'in katsayısı sayısı kaçtır?
Şimdi baştan ifadesi demek ne demekti?
R Artı Birinci Terim de.
Yani baştan r Artı bir 4 ise Resneli eşit 3H.
Tamam ENI biliyor muyum?
Ben bilmiyorum yani engin üçlüsü.
Bu benim baştan dördüncü terimin aynı şekilde baştan dokuzuncu terim.
Yani R artı neye eşit dokuza, Reyes'in eğer eşit sekize eni bilmiyorum.
Engin sekizli ise yani bu da baştan dokuzuncu terimin.
Bunlar birbirine eşit imiş.
Şimdi şöyle bir kural hatırlatalım.
Neydi bunlar?
Birbirine olma şartı ya tabanlar birbirlerine eşit olacaktı veya bu ikisinin toplamı ene eşitti.
O halde en neyi eşit?
Üç artı sekize en buradan ne gelmiş oldu?
On bir artık on biri bulduk.
Şimdi başlayalım.
11'in bana ne demiş?
Eşit olduğuna göre a küplü demiş.
Artık rayı bilmiyorum.
A Küplü kaçıncı Terim'e denk geliyor bilmiyorum.
O halde on birin rallisi çarpın.
A üzeri 11 eksi, 1'e çarpı eksi ve üzeri r.
Şimdi bu anın kuvvetinin iç olmasını istiyorum.
Yani 11 ekstre üç ise.
R Buradan ne geldi?
8 geldi artık de bulduk.
Bana neyi soruyor?
Katsayıyı soruyor.
Yani on birin sekizi sini soruyor.
Çarpı A üzeri üç çarpı eksi ve üzeri re re.
Yine ne bulmuştuk biz?
Sekiz çift olduğu için zaten pozitife dönüyor.
O zaman on birin sekiz ikisini hesaplayan bilirim.
On bir, on dokuz, sekiz faktörü yer bölü sekiz faktör, yani çarpı üç faktör.
Yani üç iki bir 8'ler birbirini götürdüğü dokuz üçe böldü.
Üç onu ikiye böldü.
Beş on beş çarpı on birden.
Şurası zaten pozitif, burası katsayı gelmiyor.
On bir çarpı 15'ten, yani yüz altmış beş gelmiş oluyor 165 çarpı.
Onun ki bir çarpı beş üzeri sekiz alanın küplü terimin katsayısı.
Yani cevap 160 5'tir.