Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tekrarlı Permütasyon Bölüm 4

Yeni örnekle konumuza devam edelim.
A-b-c birer doğal sayıdır.
Artı bir artı C 7'dir.
Eşitliğini sağlayan kaç farklı A-B-C sıralı üçlüsü vardır?
Şimdi öncelikle ABC'nin doğal sayı olduğunu biliyorum.
O halde 7'den başlayalım.
Değer vermeyi ayı 7 verdim 5 oldu 0 sıfır.
Şimdi perm tansiyon tekrarlı fermantasyon yapacağız.
Burada üç tane sayım var.
Birbirleriyle yer değiştirebilir.
Bölü iki tane tekrar eden var böyle iki faktörü.
Buradan cevabımız üç gelmiş oldu veya başka değerler de verebiliriz.
600, on 600, on ise üç faktörü yer bölü hiç tekrar eden yok bölü birden ne geldi?
Buradan cevabımız altı gelmiş oldu veya değer vermeye devam edelim.
520 520 de yine birbirlerinden farklı alt değer mi var devam ediyorum.
Beş yüz on bir 5'le başlayan da devam ediyoruz.
Beş yüz, on bir, yine iki tane tekrar eden var.
O yüzden üç ihtimalim var.
Dört yüz otuz dört yüz otuz, yine yedi yapar ve rakamları birbirine farklı altı durumum var.
421 Yine rakamlar birbirinden farklı.
Yine 6 durumum var veya 330 bir 331 de aynı şekilde yine farklı, ikisi birbirinden aynı üç tane farklı durumum var.
Üç yüz, yirmi iki.
Yine bunlar da birbirlerinin aynısı.
Yine üç farklı durumum var.
O halde toplam benim kaç farklı durumum var?
Bunların hepsini toplayacak olursak bir, iki, üç, dört, dört kere üç on ikiyi artı bir, iki, üç, dört.
Altı kere dört 24'ten cevabımız 36 gelmiş oluyor.
Şimdi arkadaşlar tabii biz şu an bir uzun yoldan çözdük.
Bir de ne vardı?
Bizim ayraç yöntemimiz vardı.
Bunu biz ayraç yöntemiyle çözelim.
Benim elimde yedi var yedi tane.
1 olsun 1, 2 3 4, 5, 6, 7 şimdi elimde benim 3 tane sayım var 1 2 3 kaç ayrıcı mi olacak benim?
İki tane ayracı mı olacak, bu araçları da biz ne yapıyorduk?
Sıfır ile gösteriyordu.
Şimdi bu yedi tane biri üç tane sayıyı yerleştireceğiz.
Mesela nasıl yerleştirir bilirim.
Bir, iki, üç üç tanesini buraya koyabilir.
Bir tane şöyle ortaya koyayım, ekli 4 3 tane de sona koyayım.
Fark eder mi?
Fark etmez tabii.
Aralarda ne var?
Aralarda ayraç var.
Ne yapıyorduk biz bunu bir sayı miş gibi düşünüyorduk.
Bir bir, bir sıfır, bir sıfır birbir bir toplam kaç tane sayım olmuş oldu?
Üç, altı, yedi, sekiz, dokuz toplam benim dokuz tane sayım olmuş oldu.
Dokuz faktörü yani.
Tekrar edenler neler burada?
Üç altı yedi.
Zaten yedi tane aracım var.
Yedi faktörü yer çarpı kaç tane, iki tane, yedi tane benim sayım var.
Bir de iki tane de ayrı cin var, iki faktörü yani.
O halde yedi sekiz dokuz bölü ben yediye böldü iki de saat.
Eleştirecek olursak bunu dokuz kere dört otuz altı iş arkadaşları.
Bu benim ikinci yolum bu şekilde.
Örnek 445 bin 556 sayısındaki rakamların yerleri değiştirilerek yazılan birbirinden farklı 6 basamaklı sayıların kaç tanesinde 4 rakamları 6 rakamın solunda dır.
Şimdi ne yapacağım?
Elimde iki tane dördün var ve bir tane de altı var.
Dördü ve altı kullanabileceğim tüm rakamları yazalım.
Tüm sayıları yazılmış şöyle 446 oluştu mesela 464 veya 644.
Tabii altı basamaklı demiş ama zaten diğer ihtimali tüm durumda içine katmış olacağım.
Fakat bana bir şart koşmuş, dört rakamları 6'nın solunda dır.
O halde sadece şu ihtimal bana uyuyor.
Elimde benim ihtimalim var, yani üç tanesinden ben bir tanesini seçeceğim.
Yani üçte birini alacağım.
Demek ki ben burada tüm durumun.
Üçte birini alırsam istenileni elde edelim.
O halde tüm durum dediğim nedir?
6 basamaklı istemiş zaten bana 6 faktörü yer altı tane sayım var.
Bölü 2 tane tekrar eden ve 3 tane 5 var 2 tane doğurdum var iki faktörden çarpı 3 faktör diğer.
Şimdi tabii bunun yanında bir de ne var?
Üçte biri var, istenilenin bulabilmek için üçte birini alacağız, o halde hesaplıyor alım.
3 4 5 6 bölüğü, üç faktörden çarpı, iki faktörden çarpı bir bölü üç.
Burada 3 faktör diyenler birbirini götürdü.
6'yı üçe böldü, iki i̇kiler de birbirini götürdü.
Buradan cevabımız 20 gelmiş oluyor.