Ulama

Evet arkadaşlar bu videomuzda da görüşme, uzlaşma ve dudak sallamayı beraber işleyeceğiz.
Gördüğünüz gibi ve örnek sorumuz da çözüp video umuzu bitireceğiz arkadaşlar.
Şimdi ilk olarak bakıyoruz görüşme ne demek arkadaşlar şimdi?
Sözcüklerde iki sesin yer değiştirmesi midir?
Burada aslında bizi şu yanlız ve yanlış ilgilendirir arkadaşlar.
Bu kısım yazım kuralları konusunda çok karşımıza çıkıyor.
Bu hem konuşma hem.
De bir yazım.
Yanlıştır.
Arkadaşlar mesaj şuradaki p veri harfi yer değiştirmiş.
Bakın bunun doğru yazımı nasıldır?
Kirpik dir.
Arkadaşlar burası yanlış yardımdır burası ise doğru yazıdır.
Kir bit değilde.
Bunlar nedir arkadaşlar.
Kibrit dir eşki değilde bu nedir.
Ek işidir.
Şimdi bu kısım çıkarsa zaten bu soru kolay bir soru olur.
Ama şu yalnız ve yanlış kelimeleri öğrenciler arasında da karışıklığa yol açıyor arkadaşlar.
Yalnız kelimesinde önce l harfi gelmek zorundadır.
Yani bunun doğru yazımı bu şekildedir.
Yalnız yanlış kelimesi ise arkadaşlar.
Önce n harfi gelmelidir.
Yanlışın da doğru yazımı bu şekildedir arkadaşlar.
Yani şöyle yazılmış bir ifade.
Gördüğünüzde bunu hemen yazım yanlışı diyeceksiniz.
Eğer ses bilgisinde size soru sorarlarsa ise iki.
Harfin yer.
Değiştirdiği kelimeyi görürseniz arkadaşlar göç, düşme ya da diğer adıyla meta test diyeceksiniz.
Şimdi ulaşmaya baktığımızda arkadaşlar uzama ünsüz.
Bir harfle bitecek, ünlü bir harfle başlayacak.
Mesela atıyorum biz küçükken hep bunu nasıl öğrenmiştik?
Cüneyt Arkın.
Filiz Akın şeklinde öğrenmiştik.
Böyle kodlama artık.
Bakın ünsüz bir harfle bitti.
Ünlü bir.
Harfle başladı.
Ama şu ikisinin arasında asla bir noktalama işareti olmayacak.
Arkadaşlar kesinlikle.
Arada virgül yada.
Herhangi bir noktalama işareti olmayacak.
Mesela yaşamın.
Anlamını yeni yeni kavrıyor.
Diyor ya bak.
Ünsüz de bitti, ünlüyle.
Başladı.
O zaman şu kısımda bir uygulama vardır, sözcüklerin anlamını tartma alırsın derken arkadaşlar bakın ünsüz.
De bitti.
Ünlüyle başladı.
Burada uygulama vardır.
Bakın bunun tam tersi.
Geçerli.
Değil.
Ünlüyle başlayıp ünsüz de.
Ünlüyle bitip.
Ünsüz ile başlıyorsa bu kısma biz olamam, vardır diyemiyoruz.
Kesinlikle ünsüz de bir tip.
Ünlüyle başlaması gerekiyor.
Tarihin gelişimini etkilemiş önemli bir.
İnsandır derken arkadaşlar bakın ünsüz.
De bitti, ünlüyle.
Başladı.
Şurada bir uygulama vardır ve arada noktalama işareti yok.
Önemli bir insandır derken bakın.
Ünsüz de bitti.
Ünlüyle başladığı şu kısımda da o zaman vardır arkadaşlar.
Şimdi örnek sorumuza bakacak olursak, bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur diyor arkadaşlar.
Şimdi ünlü düşmesine bakalım.
Akşam geceyle buluşma noktasında ağır ağır ilerliyordu.
Bir kere.
Geceyle kelimesinde ünlü.
Düşmesi vardır arkadaşlar.
Çünkü bunun açılımı nasıldır?
Gecce iledir.
Buradaki iyi düşer.
Ve ünlü düşmesi olur.
Yine aynı şekilde şuradaki ilerliyordu kelimesinin kökü arkadaşlar ileridir.
İleriden ilerlemek derken buradaki iyi düşmüştür.
Yani burada ünlü düşmesi vardır.
Zaten aynı kelimede bir de ünlü daralması vardır.
Bu ilerlemektedir.
Hani ilerle yordu demedi de ilerliyordu dedi.
Buradaki ede iyiye döndü.
Arkadaşlar ünlü daralması da vardır burada.
Hiç acelesi yoktu derken yoktu kelimesinde kuvvete yan.
Yanadır arkadaşlar.
Burada ünsüz benzetmesi vardır ya da sertleşmesi.
Ama bu da zaten şıklar da yok ama o akşamdan daha hızlı ilerliyordu.
Karanlık kocaman eli ile her yeri.
Sıvazlayıp yor ve sıva la yor.
Hatta arkadaşlar bakın burada da yine ünlü daralması vardır ve.
Tüm renkler en koyu.
Tonlarına bakın arkadaşlar.
Ünsüz de bitti, ünlüyle başladı.
Şurada bir uygulama vardır, ben uygulamayı da eledim bürünüyor.
Aralarda yoldan bakın, şurada da bir uzama vardır.
Neyle bitti ağla başladı.
Geçen araba derken bakın yine ne ile bitti.
Ağla başladı pervasızca fırlayan ışıklar, karanlıkları düzdür.
Usulca dalıyor ve gölgeler ürkerek takip derken arkadaşlar bakın.
Yine reilly bitti üyle.
Başladı.
Burada da bir uzama vardır.
Tenha olarak kaçıyorlar ve.
O yine bekliyordu.
Derken şurada da yine bir ünlü daralması vardır.
Arkadaşlar bekle yordu demedi.
Bekliyordu dedi.
Şuradaki ev iyiye döndü.
Ve burada da ünlü daralması oldu.
Arkadaşlar kaynaştırma ünsüz nerede peki?
Buna bakacak olursak basan.
Arkadaşlar geceyle diyor ya gece ile ile birleşince şu aradaki y.
Kaynaştırma ünsüz oluyordu nokta sına derken arkadaşlar bakın.
Şuradaki n yine.
Kaynaştırma ön sözüdür.
Eeeeee şu oralara bakacak olursak.
El ile derken bakın şurada yine bir.
Kaynaştırma ünsüz vardır zaten bir tane.
Almamız bizim için yeterli arkadaşlar.
Yine bakın şuradaki fırlayan derken şuradaki Y.
De kaynaştırma üssüdür.
O yüzden burada kaynaştırma üssü de gitti ve bizim bu sorumuz da ünsüz düşmesi olmadığı için cevabımız.
Ne oldu arkadaşlar edirne olmuş oldu.
Bu da çıkmış sorunun benzeridir.
Size böyle parça verecek ve hangisi yok, dünyada hangisi vardır şeklinde sorular soracak.
O yüzden.
Kelimelere çok dikkat etmeniz.
Gerekiyor arkadaşlar.
Ve son olarak bizim dudak sınır şaşma.
Diğer adıyla.
N.m.
Değişimi dediğimiz bir alt başlığımız var.
Bu ne demek?
Şimdi arkadaşlar b ünsüz.
Ünden önce gelen n.
Ün sözü dudak önsözü.
Olan b'ye dönüşür.
Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar.
Mesela pembe demişiz ya biz şurada pembe yazıyor ya şuradaki b ünsüz ünden önce.
N ünsüz var.
Şimdi N ve B yan yana geldiği.
Zaman şuradaki.
B harfi şuradaki niye harfini.
Arkadaşlar.
Me ye çeviriyor çevirmez.
Zaten bu bir yazım yanlış olur.
Bak çarşamba.
Levi b.
Yanına geldi, B'ye.
Döndü, Sünbül n b çatıştı.
M oldu.
Çember ne b yanyana geldi b?
N yi BM ye benzetti.
Ambar, ambar tembel tembel.
Bu ve bunun.
Gibi örnekler.
Arkadaşlar kesinlikle dudak sallama olur.
Hani bu konu başlığı çok karşımıza gelmez ama.
Belki işte.
Bursa'ya.
İkinci cümlede nm değişimi.
Vardır şeklinde tek bir Şık'a yerleştirebilir.
O yüzden bu kısma da çok dikkat ediyoruz.
Ses Bilgisi
Ulama ve Kaynaştırma Ünsüzü 1 / 2
Ulama
Ulama