İnce ve Kalın Bağırsak

Mide ile kalın bağırsak arasında uzanan  organımız ince bağırsaktır.
Yaklaşık olarak   üç santimetre çapa ve yedi buçuk metre uzunluğa  sahiptir.
İnce bağırsağın mideyi izleyen ilk 25   santimetrelik bölümüne onikiparmak bağırsağı veya  duedonum, sonraki kısmına boş bağırsak jejunum,   son bölümüne de kıvrımlı bağırsak ileum adı  verilir.
Sindirim sisteminin diğer bölümlerinde   olduğu gibi ince bağırsağın yapısında da içten  dışa doğru mukoza, düz kas ve bağ doku tabakaları   bulunur.
İnce bağırsağın iç yüzeyini örten  epitel tabakası villus adı verilen çok sayıda   parmak şeklinde kıvrım oluşturmuştur.
Şimdi hemen  villusların yapısını inceleyelim.
Evet burada bir   villus görüyoruz.
Villusların iç kısmında kılcal  kan damarları ve lenf kılcalları bulunur.
Bunlar   epitel hücrelerdir.
Epitel hücrelerinin  bağırsak boşluğuna bakan yüzeyleri üzerinde   çok sayıda mikrovillus bulunur.
Mikrovilluslar  sitoplazmik uzantılardır.
İnce bağırsaktaki iç   kıvrımlar, villuslar ve mikrovilluslar sayesinde  emilim yüzeyi büyük ölçüde artarak yaklaşık   ki ince bağırsağımızı bir halı gibi yere   serseniz 300 metrekarelik bir alanı kaplar.  Bu arada ince bağırsakta besinlerin sindirimi   sonucu oluşan sıvıya da kilus adı verilir.  Midedekine de hatırlayalım kimus diyorduk.   Vücudumuzda sindirimin çok önemli bir kısmı  ince bağırsakta gerçekleşir.
Aynı zamanda   sindirim işlemi sonucunda oluşan besinlerin ve  vitaminlerin büyük çoğunluğu yine ince bağırsakta   emilir.
Bu arada ince bağırsaktaki sindirime  pankreas ve karaciğer de yardım eder.
Bu kısım   ince bağırsak olsun.
Bu kısımda karaciğer,  burada da pankreas olduğunu düşünelim.
Tabii   safra kesesini de unutmayalım.
Karaciğerin  ürettiği safra, safra kesesinde depolanır.   Sonra gerekli durumlarda buradaki koledok kanalı  aracılığıyla ince bağırsağa gönderilir.
Pankreas   ise ürettiği pankreas öz suyunu buradaki wirsung  kanalı aracılığıyla ince bağırsağa gönderir ve   bu kısma da water kabarcığı adını veriyoruz.  Biraz önce anlatmıştım ama tekrar üzerinden   geçmek istiyorum.
İnce bağırsağın bu kısmından bir  kesit aldığımızı düşünelim.
Bunlar villuslardır.   Villusların üzerinden tekrar bir kesit aldığımızı  düşünelim.
Bunlar daha mikrovilluslardır.
Bunlar   yüzey alanını arttırırlar.
Bu sayede ince  bağırsaktaki emilim yüzeyi genişler.
Şimdi   ince bağırsak hormonlarından bahsedelim.
Bunlar  sekretin ve kolesistokinin hormonlarıdır.
Sekretin   hormonu pankreası ve karaciğeri uyarır.
Simdi  diyelim ki ince bağırsak ürettiği sekretin   hormonunu kana verdi.
Sonra bu hormon kan yoluyla  pankreasa geldi.
Pankreas bu sayede bikarbonat   iyonlarını salgılar.
Bu sıvı asidik kimusun  bazik hale gelmesine yardım eder.
Aynı zamanda   ortamın bazikleştirilmesine bağırsak duvarındaki  bezlerinin salgıları da katkı yapar.
Sekretin   hormonu karaciğeri uyararak safra üretimini  sağlar.
Gelelim kolesistokinin hormonuna.   Bu hormon pankreası uyarır ve pankreastan  sindirim enzimlerinin salgılanmasını sağlar.   Aynı zamanda safra kesesini de uyararak safra  kesesinde depolanan safranın ince bağırsağa   gönderilmesini sağlar.
Ayrıca bu iki hormon  birlikte mide faaliyetlerini de yavaşlatır.
Şimdi ince bağırsak enzimlerine geçelim.  Hatırlarsanız maltoz, sükroz ve laktoz olmak   üzere üç çeşit disakkarit vardı.
İşte maltozu  sindiren enzim maltaz, sükrozu sindiren enzim   sükraz, laktozu sindiren enzim ise laktazdır.  Bu enzimler ince bağırsak tarafından salgılanır.   Ayrıca buradan dekstrinaz adını verdiğimiz  enzimde salgılanıyor.
Bu enzim de dekstrin   adı verilen kısa zincirli bir polisakkaritin  sindirimini sağlar.
Şimdi proteinleri sindirenleri   konuşalım.
Dipeptitleri sindiren dipeptidaz veya  tripeptitleri sindiren tripeptidaz da olabilir.   Buradan salgılanır.
Aminopeptidaz enzimini de  ince bağırsak üretir.
Ve tabii ki hem pankreasın   hem de ince bağırsağın ürettiği karboksipeptidazı  unutmayalım.
İnce bağırsak tarafından enterokinaz   enzimi de üretilir.
Bu enzim pankreasın ürettiği  tripsinojen enzimini aktifleştirir.
Yani bir   aktivatör olarak görev yapar.
İnce bağırsak  nükleik asitlerin sindiriminde görev alan   nükleotidaz enzemini de üretir.
Kalın bağırsak  sindirim kanalının ince bağırsak ile anüs   arasında kalan bir, bir buçuk metrelik bölümüdür.  Kalın bağırsak sırasıyla çıkan kolon, yatay kolon   ve inen kolon adı verilen bölümlerden oluşur.  Kalın bağırsağın duvarındaki düz kaslar küçülerek   ince bir şeride dönüşmüştür.
İnce bağırsakta  bulunan villus, mikrovillus gibi yapılar kalın   bağırsakta bulunmaz.
Kalın bağırsağın son  bölümüne düz bağırsak, rektum denir.
Rektumun   dışarıya açılan kısmına da anüs adı verilir.  Kalın bağırsağın ince bağırsakla birleştiği   yere kör bağırsak denir.
Kör bağırsakta bulunan  parmak şeklindeki çıkıntıya apendiks adı verilir.   Bu bölgenin iltihaplanmasına ise apandisit denir.  Kalın bağırsak sindirim enzimi üretmez.
Yani kalın   bağırsakta kimyasal sindirim gerçekleşmez.
Kalın  bağırsakta mukus salgılanır.
Su ve elektrolitlerin   emilimi gerçekleşir.
Ayrıca kalın bağırsakta  yaşayan bakteriler tarafından K ve B12 vitamini   sentezlenir.
Bu vitaminlerin emilimi de burada  gerçekleşir.
Burada yaşayan bakterilerden biri   de escherichia coli bakterisidir.
Kalın bağırsakta  emilim bittikten sonra geriye kalan posa   peristaltik hareketlerle anüsten dışkı şeklinde  atılır.
Dışkıda selüloz lifleri ve 1/4 oranında   bakteri bulunur.
Safrada yer alan bilirubin  kalın bağırsakta parçalanarak dışkıya renk   verir.
Kalın bağırsakta su emilimi ozmozla olur.  Kalın bağırsakta mikroorganizmaların neden olduğu   enfeksiyon oluşursa normalden daha az su geri  emileceğinden ishal görülür.
Dışkı kolonda yavaş   ilerlerse su daha çok emilir ve buna bağlı olarak  kabızlık oluşur.
Bu arada kolonda yaşayan çoğu   bakteri metabolizmalarının yan ürünü olarak metan,  hidrojen sülfür gibi kötü kokulu gazlar üretir.
Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi Organları 2 / 3
İnce ve Kalın Bağırsak
İnce ve Kalın Bağırsak