İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Sindirime Yardımcı Organlar

Bu videomuzda sindirime yardımcı olan yapılar ve organları konuşuyor olacağız.
Pankreas, karaciğer, safra kesesi ve tükürük bezleri sindirime yardımcı olan yapı ve organlarda dır.
İlk olarak pankreas ila başlayalım.
Pankreas hem sindirim enzimi hem de hormon salgılayan karma bir bez dir.
Ürettiği insülin ve glukagon hormonlarını kana verir.
Ürettiği sindirim enzimlerinin ve bikarbonat yönünden zengin pankreas öz suyunu vir sang kanalıyla oniki parmak bağırsağına boşaltır.
Burada vursan kanalını görüyorsunuz.
Buranın uç kısmında vote kabardığı bulunuyor.
Yani pankreas öz suyu valter kabarcık dan oniki parmak bağırsağına dökülüyor.
Pankreas öz suyunun içinde bulunan enzimleri bilmemiz gerekir.
Bunları külçe külçe altın şeklinde kodlayan bilirsiniz.
Şimdi bunların hangi enzimler olduğuna bakalım.
Kim O Trip Sin Ocean?
Karbon spp da az.
Milas Lipaz.
Trip sin ocean ve nükleer gazlar nükleer azı deneye az verene veya az olarak da ikiye ayırabiliriz.
Kemoterapi Spinoza'nın karbon peptid, az trip özen enzimleri proteinlerin sindirimi de görev alır.
Amil az karbonhidratların sindirimi de görev alır.
Lipaz yağların nükler, az ise nükleik asitlerin sindirim inde görev alır.
Kemoterapi Spinoza'nın ve Trip Spinoza'nın enzimleri pasif haldedir.
Bunu sonlarındaki Zen ekinden anlayabiliriz.
Görevlerini yapabilmeleri için aktif geçmeleri gerekir.
Bu arada ambalaj enziminin ağızda da bulunduğunu söylemek istiyorum.
Pankreas öz suyunun içerisinde ayrıca su ve bikarbonat iyonları da bulunur.
Bikarbonat iyonları pankreas öz suyunu bazik iyileştirir.
Şimdi gelelim karaciğere.
Karaciğer, karın bölgesinde yer alan bir iç organdır ve o kadar önemli görevleri vardır ki aslında saymakla bitmez.
Şimdi bu görevlerden bir kaç tanesini konuşalım.
En önemli görevlerinden birisi safra sıvısının üretmektir.
Karaciğer ayrıca kendisine gelen kandaki toksik maddeleri etkisiz hale getirerek bu maddelerin vücuda yayılmasını önler.
Mesela Amon yağı daha az zehirli olan üre ye çevirir.
Glikojen sentezi ve yıkımını sağlayarak kan şekerini ayarlamaya yardım eder.
Protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasını düzenler.
Albüm, Mein Global'in gibi kan proteinlerinin.
Ayrıca kanın pıhtılaşmasını da görev alan F1'in özen'i üretir.
Embriyonik dönemde kan hücrelerini üretir.
Şu anda kan hücrelerimiz kemik iliğinde üretiliyor.
Karaciğer ayrıca yaşlanmış alyuvar hücrelerinin parçalanmasını sağlar.
Yağda çözünen vitaminlerin fazlasını depolar.
Peki karaciğer acaba ne yapmaz?
Tabii ki karaciğer herhangi bir sindirim enzimi üretemez, buradan da sonuç çıkartabiliriz.
Demek ki karaciğerin ürettiği safranın içerisinde sindirim enzimi bulunmaz.
Şimdi biraz da safra kesesi ni konuşalım.
Safra kesesi karaciğerde üretilen safra yı depolar.
Safra Kole Dock kanalıyla water kabarcık yığınına gelir, oradan da oniki parmak bağırsağına boşaltılır.
Safranın bileşiminde su.
Safra pigmenti, safra tuzları, bikarbonat iyonları, kolesterol bulunur.
Safra pigmenti ne bilirubin de diyoruz.
Safra da bulunan safra tuzları, bağırsak boşluğundaki yağları, fiziksel olarak küçük damlacıkları böler.
Yani safra mekanik sindirim yapar.
Zaten kimyasal sindirim de enzim kullanılıyordu.
Safranın içerisinde sindirim enzimi bulunmadığını da biraz önce söylemiştim.
Yani böylece safra yaptığı mekanik sindirim sonucunda yağların yüzey alanını arttırmış olur.
Bu arada karaciğeri safra üretmesi için secret'in hormonu, safra kesesini ise depoladığı sofrayı oniki parmak bağırsağına yollaması için Kole Siz TOKİ'nin hormonu uyarıyordu.
Evet bu hatırlatma mızı da yapmış olduk.
Şimdi bu şekli inceleyelim.
Burada karaciğer ve safra kesesini görüyorsunuz ve burada da pankreas var.
Pankreasın ortasından bir sang kanalı uzanıyor.
Karaciğer ve safra kesesinden çıkan kanalın ismi ise Kole Dog kanalı idi.
Her iki kanal da water kabarcık na, oradan da oniki parmak bağırsağına açılıyor.
Son olarak tükürük bezlerini konuşalım.
Bunlar dil altı, kulak altı ve çene altı bezi olmak üzere üç çifttir.
Salgısını ağız boşluğuna tükürük kanalıyla boşaltır.
Tükürüğün pH aşı 6 7 arasındadır.
Tükürün pahası yükselirse mineraller çökerek diş taşlarını oluşturur.
İçeriğinde su, tuzlar mukus bulunur.
Mukus ağzın içini koruyup bestenin tutulmasını da kolaylaştırır.
Tükürük bezleri besinler yardımıyla sinirsel olarak uyarılır.
Tükürük, besin ağza girmeden önce kokusu, görüntüsü gibi uyaranlar sonucu da su algılanabilir.
Ayrıca tükürün içinde antimikrobiyal bir madde olan Liza de yer alır.
Liza Azim aynı zamanda göz yaşında da bulunmaktadır.
Tükürük içeriğinde bulunan amil Laz enzimi de karbonhidratların sindirimi de görev alır.
Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi Organları 3 / 3
Sindirime Yardımcı Organlar
Sindirime Yardımcı Organlar