Sindirim Sistemi Örnek Sorular Bölüm 1

Bir insanın sindirim kanalında gerçekleşen tepkimeler sırasında verilen grafikler den hangileri çizilebilir?
Şimdi ilk olarak sindirim kanalının neresi olduğunu bilmemiz gerekir.
Bunlar boşluk vardır aslında.
Yani ağız boşluğu, mide boşluğu, ince bağırsak boşluğu gibi yerleri düşünün.
Ve tabii ki buralar aynı zamanda hücre dışı bölgelerdir.
Ve sindirim kanalında hidroliz olayı gerçekleşir.
Hidroliz de da zaten Altepe harcamaz.
Şimdi buraya bakıyorum.
Burada Altepe azalmış.
O yüzden ikinci öncül zaten yanlıştır.
Yani mono emar miktarı tabiki artar.
Çünkü sindirim kanalında hidroliz gerçekleşeceği için mono mar artar.
Ancak bu esnada Altepe azalmaz.
Ayrıca biz insanlar olarak selüloz yu da sindiremiyoruz zaten.
O yüzden üçüncü öncül de yanlış dil.
Peptid dal enzimi ince bağırsakta dip PEP Hitler'i amino aside çevirir.
O yüzden birinci öncül doğru olur.
Dx tri naz enziminin artması ile de ince bağırsakta DX stringer glikoz a dönüşür.
Dx Drenaj da yine bir karbonhidrat dır.
Yani bu nedenle dördüncü öncül de doğru.
Cevabımız A.
Sağlıklı bir insanın ince bağırsağından alınan besin içeriği incelendiğinde verilenlerden hangileri bulunabilir?
Şimdi de kanal da.
Yani burası ince bağırsak kanalı aslında.
Kanalda hiçbir zaman hormon bulunmaz.
O zaman önce illerde bir hormon araya biliriz.
Buraya bakıyorum.
Dördüncü öncül de Secret'in hormonu var.
Bu ince bağırsaktan salgılanan bir hormondur.
Doğru, ancak ince bağırsak boşluğuna verilmez.
Kana verilir.
Bu nedenle Secret'in asla bulunmayacak.
Enter o ki, naz bir enzim midir?
Hatta Trip, Spinoza ın enzimini aktif eleştiren bir enzim dir. Bu nedenle bulunabilir.
Ayrıca glikoz, vitamin bunlar zaten kesinlikle bulunabilir.
Dip peptit de yine bulunabilir diyeceğiz.
Dip peptid tabii ki daha sindirilmiş yemiştir.
Bu da indirilir ve açığa amino asitler çıkar.
Hatta bunada bir peptid enzimi yardım eder.
Bu nedenle cevap şıkkı.
Yağ moleküllerinin mono erleri ince bağırsakta emeklilikten sonra verilen olayların gerçekleşme sırası seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Yağ asidi ve gliserin molekülleri Vilnius epitel hücrelerine emeklilikten sonra tekrar trigliserit lere yani nötral yağlara dönüşür.
Ardından Silla mikrofonlar oluşur.
Silla mikrofonlar sonrasında lens kalçalarına geçer.
Daha sonra teke sarnıcı, göğüs lenf kanalı, sol köprücük altı toplar damarına gider ve oradan da üst ana toplar damara geçer.
Hatta üst ana toplar damardan sonra da kalbin sağ kulak çığlığına gelir.
Bu durumda cevabımız B şıkkı.
Pankreas öz suyunda bulunan enzimlerin den hangileri doğrudan veya aktif geçtikten sonra glikoz bağlarına etki eder?
Trip sin hocan aktif değildir çünkü zaten sonunda zen eki var ki motor hepsini bozan da aktif değil.
Bunun da sonunda zen eki var.
Bunlar aktif geçtikten sonra trip sim ve kim o trip sin oluşur.
Ancak bunlar glikoz bağlarını etki etmez, peptit bağlarına yani proteinlere etki eder.
Glikoz çift bağları, karbonhidratlar da bulunur.
O yüzden bunları biliyorum.
Lipaz enzimi de zaten yağlara etki eder.
Yani ester bağlarına etki eder.
Ancak ambalaj zaten karbonhidratları da yani glikoz bağlarına etki eden bir enzim dir.
Cevap A.
Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi Örnek Sorular 1 / 2
Sindirim Sistemi Örnek Sorular Bölüm 1
Sindirim Sistemi Örnek Sorular Bölüm 1