Sindirim Sistemi Örnek Sorular Bölüm 2

3 deneyi tüpü alınarak özdeş ortam koşullarındaki tüplerin içine aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
Bir süre sonra tüplerle ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir?
Ayrıca parantez içerisinde de bir bilgi verilmiş bize.
Asit ayrıca asitli ortamda sarı renge dönüşür.
Şimdi öncelikle bir tüpleri inceleyelim.
Yani acaba tüplerin içerisinde neler olur?
Hemen alt tüpüne bakıyorum.
Aa tüpünde yağ var.
Safra var ki safra yağların mekanik sindirim ini yapar.
Lipaz var.
Lipaz bir enzim midir?
Ve yağları hidroliz eder.
Asit ayracı var.
Bir de su var.
Şimdi burada o zaman öncelikle mekanik sindirim gerçekleşir.
Sonrasında lipaz yağı, yağ asidi ve gülser kadar hidroliz eder.
B tüpüne geçiyorum.
Burada daha farklı olarak safra yok.
Şimdi normalde mekanik sindirim substrat yüzeyini arttırmak için yapılır.
Çünkü substrat yüzeyi ne kadar fazla olursa, ardından gelecek olan kimyasal sindirim o kadar hızlı olur.
Şimdi burada da tabii ki yağlar hidroliz edilir.
Ancak safra olmadığı için burada hidroliz biraz daha uzun sürer.
Ce tüpüne bakıyorum.
Burada sadece mekanik sindirim gerçekleşir.
Çünkü lipaz enzimi yok.
O yüzden bu tüpte açığa yağ asidi vekili Serol Çıkmaz.
Bu nedenle birinci öncül yanlış olur.
C tüpünde açığa yağ asidi çıkmayacağı için yani asitli bir ürün çıkmayacağı için sarı renge dönüşüm gerçekleşmez.
B tüpünde alt tüpüne göre sarı renk oluşumu daha hızlı gerçekleşir.
Yazılmış.
Tam tersi olmalı. A tüpünde daha hızlı sarı renk oluşumu gözlenir.
Çünkü burada daha hızlı bir şekilde yağ asidi açığa çıkar.
C tüpünde kimyasal sindirim olmaz.
Bu doğru bir ifade.
O zaman cevap da C oldu zaten.
Biraz önce de söylediğim gibi safra mekanik sindirimi yapar.
Çünkü safranın içerisinde sindirim enzimi zaten bulunmaz.
O yüzden haliyle C tüpünde kimyasal sindirim gerçekleşmez.
Midede protein sindirimi nin başlaması sırasında verilen olaylar hangi sıra ile gerçekleşir?
Şimdi midenin çalışması sinirler ve hormonlar ile kontrol edilir.
Ağız da besinlerin çiğnenmesi ile birlikte vagus siniri mideyi uyarır.
Böylece mide gastrit hormonu salgılayarak bunu kana verir.
Gastrit hormonu kana verildikten sonra kan yoluyla tekrar mideye ulaşır ve mideyi uyararak mide özü suyu salgılanmasını sağlar.
Mide öz suyunun içerisinde pasif bir enzim olan, hepsini bozan ve ayrıca hidroklorik asit bulunur.
Pepsi Lozan hidroklorik asit tarafından aktif eleştirilir ve böylece Pepsi, Lozan, Pepsi ne dönüşür?
Sonra da Pepsi proteinleri Poli hep hitlere dönüştürür.
Bu durumda cevap b oldu.
Karaciğerin görevleri ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Hemen birinci öncülü inceleyelim.
Kan şekerini ayarlamak.
Evet, karaciğer kan şekerini ayarlar diyebiliriz.
Ama tabii ki kan şekerini ayarlama da insülin ve glikoz hormonları da yardım eder.
Insülin hormonu sayesinde kandaki fazla olan glikoz karaciğere gider ve glikojen şeklinde depolanır.
Tam tersi glikoz hormonu da kan şekeriniz düştüğü zaman karaciğerde depolanan glikoz r'nin glikoz ya dönüşerek kana geçmesini sağlar. İkinci öncü ile bakalım.
F1'in Lozan ve Proton 1000 üretmek.
Bunlar kan pıhtılaşmasını da görev alır ve evet bunları karaciğer yapar.
Üçüncü ile bakıyoruz.
Kandaki üre yüz sürmek.
Şimdi protein metabolizması sonucu zehirli bir atık olan amonyak oluşur ve amonyak karaciğer tarafından üre çevrilir.
Ancak üre nin kandan süzülmesi böbreklerin görevidir.
Yani bu yanlış oldu.
Yağların kimyasal sindirimi için safra üretmek.
Şimdi karaciğer safra üretir.
Doğru.
Fakat safra kimyasal değil mekanik sindirim yapar.
Bu nedenle cevap a Ağız yoluyla alınan bir besinin sindirim organlarındaki miktarı yandaki grafikte gösterilmiştir.
Buna göre ICS maddesi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur?
Şimdi öncelikle x maddesinin ne olduğunu konuşalım.
Buraya bakıyorum.
Ağızda miktarı azalmış.
Demek ki ağızda sindirim olmamış.
Midede ve ince bağırsak da olmuş.
O zaman bunun protein olduğunu düşünebilirim.
Yani bu durumda birinci öncül yanlış olur.
Trigliserit olamaz.
Çünkü trigliserit lerin yani yağların midede sindirimi yoktur.
Proteinlerin mono malları aminoasitler dir ve aminoasitler üçüncü dereceden enerji kaynağı olarak kullanılır.
Hatta bunun sonucunda da yani amino asitleri oksijenli solunum da kullandığımız zaman açığa amonyak çıkar.
Sindirimi sonucu oluşan mono ömerler yani aminoasitler bağırsaktaki lenf kalçalarına geçmez.
Emeklilikten sonra kan kalçalarına geçer.
Bu nedenle bu da yanlış.
Cevabımız C şıkkı.
Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi Örnek Sorular 2 / 2
Sindirim Sistemi Örnek Sorular Bölüm 2
Sindirim Sistemi Örnek Sorular Bölüm 2