Fiillere Gelen Ek Fiil

Herkese Merhaba Kunduz.
Türkçe videolarına hoş geldiniz.
Bugün sizlerle birlikte fiillere gelen ek fiil nedir bunu öğreneceğiz gençler.
Hazırsanız başlayalım.
Şimdi gençler fiillere gelen ek fiil basit zamanlı fiilleri bileşik zamanlı fiil yapma görevinde kullanılır.
Fiillere gelen ek fiil kaç gruba ayrılır mış.
Bakın üç gruba.
Şimdi öncelikle burada basit zamanlı bir fiil nedir ve birleşik zamanlı bir fiil nedir bunu öğreneceğiz.
Gençler basit zamanlı fiil, gençler bakın basit zamanlı fiil, ekip eki almış fiiller nedir?
Eğer bir fiil 1 tane ki peki almışsa yani tek bir kip.
Peki almışsa biz buna basit zamanlı bir fiil diyoruz.
Gençler bir tane ki peki alması yeterli.
Birleşik zamanlı fiili ise gençler şudur.
Bakın şimdi basit zamanlı 1 tane kip.
Peki alacak diye tek bir ki peki bunun üstüne gelen, yani ki Beki'nin üstüne gelen idi imiş ise basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapar.
Evet, üç gruba ayrılır dedik gençler.
Bu üç grup nedir?
Şöyle genel olarak bir göz atalım.
Ek fiilin hikayesi, ek fiilin rivayeti ve ek fiilin şartı olmak üzere gençler üç gruba ayrılır.
Şimdi şöyle bir bakalım.
Birincisi ile başlayalım.
Ek fiilin hikayesiyle başlayalım.
Şimdi gençler neydi?
Basit zamanlı fiilin tek tip eki almış.
Birleşik zamanlı ise ki Pekin'in üstüne gelen idi imiş ise benim fiillere gelen ek film kabul ediliyordu.
Şimdi ek fiilin hikayesiyle başlayalım.
Şimdi gençler ek fiilin hikayesi bakın neymiş ekibimiz idi.
Öncelikle benim neyi mi olacak?
Bakın elimde 1 tane filim olacak, fiilin üstüne herhangi bir kip.
Peki gelecek ve bu kip ekinin üstüne de gençler idi gelecek.
Tamam, hemen örneklerine bakalım.
Şimdi bakın birinci örneğimiz yazıyordu. Şimdi gençler, bakın burada yazmak fiili var.
Hepiniz gördünüz mü altına?
F yazıyorum.
Yazmak fiili bakın yazmak fiilinin üzerine yor.
Şimdiki zaman eki gelmiş.
Şuraya kadar bakın yazıyor, ra kadar basit zamanlı bir fikirdir çünkü.
Neden bir tane ki peki?
Almış o da yor.
Şimdiki zaman eki ve bunun üzerine gelen bakın gençler yazıyor idi.
Tabii bunu bitişik yazdığımız zaman büyük ünlü uyumuna uğrayarak yazıyordu oldu.
Peki ben bu duya ne diyeceğim?
Gençler şimdiki zamanın hikayesi diyeceğim neden?
Bakın önce şimdiki zaman ekini almıştı ve daha sonra üzerine du ekini aldı yani İdi ekini aldı.
Büyük ünlü uyumu uğrayarak bu huya dönüştü.
O yüzden ben bunu ne diyorum.
Gençler bakın şimdiki zamanın hikayesi.
Alttaki örneğe bakıyorum gitmeliydi.
Bakın öncelikle burada bir gitmek filim var.
Gitmek fiilinin üstüne gençler meli malı gereklilik ki.
Peki gelmiş sor şuraya kadar.
Bakın gençler şuraya kadar basit zamanlı bir fiil ve üzerine bakın şurada bir Y'ye kaynaştırma harf imiz var.
Üzerine idi, geldi, gitmeli idi, gitmeliydi.
Bitişik yazdık, bitişik yazabiliriz, gençler ayrı da yazabiliriz.
Bakın buradaki idi ise gençler ne oldu?
Bakın bu sefer gerekliliği çipinin hikayesi oldu.
Bir sonraki örneğine bakıyorum.
Kalsaydı bakışın burada gençler kalmak, filim var kalmak fiiline s sağa şart gibi gelmiş.
Şuraya kadar basit zamanlı ben ne yapacağım bunun üzerine getirdiğim idi.
Basit zamanlı bir fiili bileşik zamanlı yapacak.
Kalsaydı kalsa idi.
O zaman ben bundan ediyorum.
Gençler bakın önce s sas şart.
Tipin aldığı için şart tipinin ne i diyorum.
Gençler hikayesi diyorum.
Evet ikinci.
Grubumuzda devam ediyoruz.
Ek fiilin rivayeti.
Bu da gençler bakın ne imiş ek fiilini rivayeti ekibimiz imiş. Önce neyi mi olacak?
Bakın bir filim olacak yukardaki gibi.
Sonra bu fiilin üzerine bir tane çip gelecek.
Bu çipin üzerine de gençler imiş eki gelecek.
Yani ek fiilin rivayeti gelecek.
Şimdi gelecekmiş fiilini bir inceleyelim.
Bakın şurada öncelikle gençler gelmek, fiilin var gelmek fiilinin üstüne gelecek.
Ne gelmiş gençler gelecek zaman ki peki gelmiş şimdi şuraya kadar basit zamanlı.
Ben bunun üzerine getirdiğim imiş, basit zamanı birleşik zamanlı yapacak gençler bakın gelecek imiş gelecekmiş.
O zaman ben bundan ediyorum şurda gelecek zaman ekini aldığı için.
Ne diyorum bu sefer gençler gelecek zamanın rivayeti diyorum.
Bu sefer tamam imiş.
Almışsa rivayet diyorum.
Olsaymış örneğin inceleyelim.
Bakın gençler burada almak fiili var, almak fiiline alsa bakın şart.
Peki gelmiş şuraya kadar basit zamanını.
Çünkü bir tane köpek aldı ve üzerine gelen bakın yine y.y.
Kaynaş firması var gençler imiş eki geldi o zaman ben bundan ediyorum.
Şart kipi neyin rivayeti şart.
Tipine kadar bakın.
Alt saya kadar basit zamanıydı.
Alsa imiş artık birleşik zamanlı oldu.
Bilirmiş örneğine bakalım gençler.
Bakın burada bilmek fiili var, bilmek fiilini ir geniş zaman eki gelmiş gençler.
Şuraya kadar bakın fiilin basit zamanlı ve üzerine gelen bilir imiş, buradaki imiş eki gençler ek fiilin rivayeti oldu ve neyin rivayeti diyeceğim ben buna.
Gençler geniş zamanın rivayeti çünkü geniş zaman ekinin üstüne geldi değil mi?
Bilir.
Şuradaki iki eki geniş zamandı.
Onun üstüne geldiği için imiş gençler.
Geniş zamanın rivayeti diyorum ve sonuncu grubumuz gençler.
Ek fiilin şartı.
Ek fiilin şartı ise gençler ikimiz nedir?
Bakın ikimiz is nedir?
Bu da yine yukarıdakiler gibi aynı gençler bir filim olacak, fiilin üstüne ekip gelecek ve kip ekinin üstüne ise gelecek gençler hemen inceleyelim. Baktı isa örneğine bakalım bakın şurada bakmak filim var üzerine baktı derken şurada bir görülen geçmiş zaman eki gelmiş ve şuraya kadar gençler bakın bir tane ki peki aldığı için ne diyorum?
Basit zamanlı ben bunu birleşik zamanlı yapmak için üstüne ise getireceğim.
Baktı ise bitişik yazıyorum, baktı ise Büyük'ün uyumuna uğruyor ve bakın şurada yine bir Y'ye kaynaştırma sını almış.
Evet, buna ne diyorum?
Bakın gençler görülen geçmiş zamanın üstüne İsa geldiği için ne diyorum bu sefer gençler görülen geçmiş zamanın neyi diyorum.
Gençler bakın şartı.
Ve bir sonraki örneğimiz Durmuş ise Bakın burada durmak ve ilim var.
Durmak fiilinin üzerine muş gençler.
Duyulan geçmiş zaman gelmişti mi duyulan geçmiş zaman eki gelmiş ve bakış şu kadar basit zamandı çünkü bir tane küpe kaldı.
Bunun üstüne getirdiğim ise basit zamanlı artık bileşik zamanlı yaptığı ve duyulan geçmiş zaman üstüne geldiği için ben ne diyeceğim gençler duyulan geçmiş zamanın şartı diyeceğim ve son örneğimiz gençler gidecekse örneğimiz bakın burada neyimiz var bizim?
Gitmek fiili miz var, gitmek fiili mize gençler.
Bakın Ece Kaçak gelecek zaman.
Peki gelmiş ve şuraya kadar gidecek kelimesi basit zamanlı çünkü bir tane bakın sadece gelecek zaman ekini aldığı için buna basit zamanlı diyorum.
Ben bunun üstüne getirdiğim ise gençler artık basit zamanlı bir fiili bileşik zamanlı yaptı.
Ve ne diyorum gençler buna gelecek zamanın üstüne ise geldiği için ne diyorum?
Gençler gelecek zamanın şartı diyorum.
Sözcük (Kelime) Türleri
Ek Fiil 1 / 2
Fiillere Gelen Ek Fiil
Fiillere Gelen Ek Fiil