İsimlere Gelen Ek Fiil

Herkeze Merhaba Kunduz Türkçe videolarına hoş geldiniz.
Bugün sizlerle birlikte isimlere gelen ek fikir nedir bunu öğreneceğiz.
Gençler hazırsanız başlayalım.
Isimlere gelen ek fiil ekleri isimleri gençler.
Cümle de genellikle bakın ne yaparmış.
Gençler cümlede yüklem yaparmış, isimlere gelen ek fiil kaç guruba ayrılır?
Dört gruba ayrılır.
Bu gruplar nelerdir?
Şimdi birlikte bu gruplar neymiş bir bakalım.
Şimdi gençler birincisi.
Ek fiilin görülen geçmiş zamanı, ek fiilin görülen geçmiş zamanı.
Gençler bakın neleri gelecek isimlere gelerek isimleri cümlede yüklem yapma görevinde kullanılacak, ikimiz ise gençler ek fiilin görülen geçmiş zaman eki ise idi isimlere gelen idi ye ben ne diyeceğim gençler ek fiilin görülen geçmiş zamanı diyeceğim müdürlüklerimize bakalım.
Hava bugün oldukça soğuktu.
Bakın burada gençler bir soğuk ismi var dimi.
Soğuk ismi var soğuk.
İsmine gelen şuradaki tuğ eki.
Gençler normalde bizim neyimize dir.
Ek fiilin görülen geçmiş zamandır.
Normalde bunu idi şeklinde okuyabiliriz.
Bakın hava bugün oldukça soğuktu.
Hava bugün oldukça soğuk idi idi.
Gençler ismi birleşik yazıldığı zaman büyük ünlü uyumuna uğrayarak sondaki İ sesimiz u ya dönüşe bilir ve buradaki gençler de sesimiz de yine ses olayını uğrayarak Iıı Sertleşir Tesisi'ni dönüşebilir.
İkinci öğrendiğimize bakıyorum annesi çok ünlü bir araştırmacı idi.
Bakın gençler, dikkat ederseniz burada bir araştırmacı ismi var.
Araştırmacı ismine gelen şuradaki dı eki gençler ek fiilin görülen geçmiş zamanı ben bunu İdi şeklinde okuya bilirim.
Annesi çok ünlü bir araştırmacı idi.
Bakın yine burada da gençler idi.
Birleşik yazıldığı zaman dağı şekline dönüşmüş ve baştaki iyi sesi de düşmüş.
Bunlara dikkat ediyorum.
Peki ikinci gurubun da devam ediyorum.
Gençler. Ek fiilin duyulan geçmiş zamanı.
Şimdi gençler ek fiilin duyulan geçmiş zamanda bakın yine niye gelecek isimlere gelecek isimleri gelerek isimleri yüklem yapma görevinde kullanır?
Peki ek fiilin duyulan geçmiş zaman eki miz nedir?
Gençler inmiştir ve kelimeye, isme bitişik yazıldığı zaman baştaki iyi düşebilir ve ortadaki iyi de gençler u sesini 300 sesine ııı sesini dönüşebilir.
Hemen derneklerimize bakalım.
Üstündeki tişörtün rengi mavi imiş.
Bakın gençler burada dikkat ederseniz Mavi ismi var.
Mavi ismine gelen, yani isimlere gelen imiş.
Ben de kabul ediyorum.
Ek fiili duyulan geçmiş zamanı kabul ediyorum burada mavi imiş, mavi imiş bitişik yazarken bakın y kaynaştırma sını da aldı ve mavi ismini bu cümlede yüklem olarak gençler bakın karşımıza çıktı.
Yani isim olan mavi imiş burada yüklem yaptı.
Hemen bir sonraki örneğimizde bakıyorum bugün tüm marketler kapalıyız mış.
Bakın gençler yine burada dikkat ederseniz kapalı ismi var, kapalı isim dedi mi kapalı bak diyemiyorum.
Hatırlayın isimlerle fiilleri nasıl ayırt ediyordum.
Gençler mek mak mastar eklerini getiriyordum mek mak.
Mastar iki gele mi yoksa isimdi?
Y ile 1 yoksa fiil di?
Kapalı mak diyemediği için gençler isimdir.
Bakın isimlere gelen kapalı imiş kapalı mış bakın burada bi y kaynaştırma basın aldı ve iyi sesimiz bakın iyiye dönüştü ve baştaki ikimiz de gençler şurda düştü kapalı imiş kapalı.
Burada isimlere gelen imiş gençler.
Ek fiilin duyulan geçmiş zamanı kabul edilir ve kapalı ismini bakın bu cümlede yüklem yapmıştır gençler.
Peki devam ediyoruz.
Üçüncü grubumuzda ek fiilin şartı, ek fiilin şartı ise gençler isimleri gelerek bakın isimlere cümlede şart anlamı katıyor muş.
Yüklem olmaz. Buna dikkat ediyoruz.
Gençler bakın ek fiilin şartı isimleri yüklem yapma zaten yukarda genellikle yüklem yapar demiştik ve ek fiili şartı.
Gençler isimleri yüklem yapmıyor ama yukarda gördüklerimiz, ek fiilin duyulan geçmiş zamanı ve ek fiilin görülen geçmiş zamanı isimlere gelerek isimleri yüklem yapar.
Fakat ek fiilin şartı ise gençler isim veli yüklem yapmaz, ekibimiz ise gençler ise dir.
Isimleri gelerek cümleye ne anlamı katar mış gençler.
Bakın cümleye tekrar söyleyelim cümleye şart anlamı katar.
Hemen öğrencilerimize bakalım bu kadar kolaysa sen yap o zaman.
Bakın gençler dikkat ederseniz burada benim bu örnekte kolay ismim var, kolay ismine gelen burada kolay sağ kolay ise şeklinde de okuyabiliyorum.
Ben buradaki saya gençler kolay sağa buradaki saya ne diyorum.
Ek fiilin şartı aslında açılışı kolay ise di mi?
Bitişik yazdığım zaman bakın ne oldu iyi düştü ve Ege de gençler a'ya dönüşebilir.
Zanlı ise suçunu çekecek.
Bakın bu örnekte de gençler yine cezalı ismi var.
Cezalı ismine gelen şuradaki sağ gençler ek fiilin şartıdır, cezalı ise şeklinde okuyabilir.
Ve ise bakın dikkat ederseniz yine bitişik yazıldı.
Ek fiil ister bitişik, ister ayrı yazılabilir gençler ve oradaki iyi düştü.
Eh sesi de aya dönüştü.
Ünlü uyumuna uğrayarak.
Ve geldik gençler sonuncu grubumuza, sonuncu grubumuz ek fiilin geniş zamanı.
Bu da gençler yine isimlere gelerek bakın isimleri yüklem yapma görevinde kullanılır.
Evet örnek illerimize bakıyoruz gençler bakın örnekleri müjde kırgın ismi var bunları şahıslara göre çekinmeyeceğiz.
Ben kırgınım burdaki ım eki sen kırgın sın.
Buradaki sığın o kırgın dır buradaki dır.
Biz kırgın hız derken şuradaki zeki siz kırgın sınız derken sını zeki onlar kırgın dır lılar derken gençler burda kırmızı yazılan ek yerimiz ek fiilin geniş zamanı olarak kullanılır ve isimleri yine yüklem yapar. Bakın örneklere bize bakalım hemen bu köyde öğretmenim derken bakın gençler burda öğretmen ismi var ve öğretmen ismine gelen şuradaki im eki gençler dikkat ederseniz ismi yüklem yapmıştır ve birinci tekil ben öğretmenim derken birinci tekil şahsa göre şekillenmiştir.
Aslında siz de çok başarılısınız derken bakın gençler burda başarılı ismi var başarılı ismine gelen şuradaki sınız eki gençler yine bakın başarılı ismini yüklem yapmıştır ve hangi şahısla çekim denmiş.
Başarılısınız siz başarılısınız ikinci çoğul.
Şahısla şekillenmiş.
Evet gençler şurada notlarımızı var, notlarımızı da bir bakalım.
Hemen şöyle bir göz atalım.
Notlarımızı bakın, notlarımızı da ne diyor biz.
Birinci notumuz da ek fiilin üçüncü tekil, geniş zaman eki olan gençler dır.
Bir cümle de kullanılmaya bilir.
Nasıl hemen bakalım.
Örneğimizde kendisi bu konuda oldukça uzman.
Bakın gençler şimdi burada uzman ismi var.
Aslında burada dır.
Ekibimiz var ama bu direk gençler düşebilir.
Yani cümle de kullanılmaya bilir.
Buna çok dikkat ediyoruz.
Bakın kendisi bu konuda oldukça uzmandır demek yerine kısacası kendisi bu konuda uzman, oldukça uzman diyor.
Bakın gençler buradaki dır eki kullanılmadı.
Yani üçüncü tekil geniş zaman eki olan dır eki gençler kullanılmaya bilir.
Buna dikkat ediyorum ve isimlere gelen ek fiillerin olumsuzluğu ise gençler değil ile yapılır.
Bakın evdeydi, olumsuz şunu yapıyorum.
Evde değildi de ille olumsuz şunu yaparım.
Çalışkan, İsa çalışkan değilse bakın gençler olumsuz.
Bunu da neyle yaptım değil ile yaptım.
Buna da dikkat ediyorum.
Sözcük (Kelime) Türleri
Ek Fiil 2 / 2
İsimlere Gelen Ek Fiil
İsimlere Gelen Ek Fiil