İşaret Zamirleri

Kunduz Türkçe işaret z amirleri konu anlatım videosundan herkese merhaba arkadaşlar.
Şimdi zamir leri ikiye ayırmıştır.
Biliyorsunuz sözcük halindeki zamir ler e halindeki amirler ve sözcük halindeki zamir lerden ilk 200 amirlerini bir önceki videomuzda anlatmıştık.
Şimdi ikinci sırada yer alan işaret emirlerinden bahsedeceğiz.
Kişi zamir leri şu idi Arkadaşlar insan isimlerin yerini tutuyordu.
İşaret zamir leri ise insan isimlerinin dışındaki isimlerin yerini tutan zamir vardır.
Yani insan isimlerinin dışındaki herhangi bir ismin yerini işaret etme amacıyla tutan zamir ler.
Bunlar bizim en çok kullanılan işaret zamir lerimiz.
Ooo bu şu ora buğra şura ötekini, beriki ni ve karşı ekini.
Yalnız burada hemen bir şey söyleyelim.
Önceki videomuzda da söyledik.
Zamir ler isimlerin yerini tuttuğu için benim zamir olarak gördüğüm her kelime isime gelen eki alabilir arkadaşlar.
Şu an ekranda yazdığım şu işaret Zamir Terim isme gelen herhangi bir eki alabilir, hatta birden fazla ek bile alabilir.
Bir adet uyarım var arkadaşlar.
Kişi zamir lerinde yer alan o onlar ile işaret zamir lerinde yer alan o onlar karıştırılmamalıdır.
Zaten iki videoyu arka arkaya izlediğinizde göreceksiniz, ikisinde de o ve onlar kelimesinden bahsettik.
Ee hocam cümle içinde o ve onlar görürsek biz işaret mi kişi mi nereden bileceğiz derseniz isminden bileceksiniz arkadaşlar.
Kişi zamir leri insan isimlerinin yerini tutardı.
İşaret zamir leri ise insan dışındaki varlıkların isimlerinin yerini tutardı.
O zaman cümleyi okuyacağım cümle de insandan mı bahsediyor?
Kişiden bahsediyor, buna bakacağım ve zamir türünü ona göre yerleştireceğiz. Bakalım.
O sabahları erkenden işe gider, bir tane daha yapayım, o sabahları erkenden öter.
Şimdi iki cümlem nde de o kelimesini kullandım.
Kişi zamir mi, işaret, zamir mi bulmanızı isteyeceğim.
Bir düşünelim, ilki o sabahları erkenden işe gider.
Şimdi işe gitme işini bir insan mı yapar, insan dışındaki varlık mı yapar?
Tabii ki insan yapar.
O zaman o diye bahsettiğim bir insan, yani bir insan isminin yerini tutmuş.
O zaman ilk sıradaki o kişi zamiri olur.
Devam ediyorum, o sabahları erkenden öter.
Peki öğütme işini insan mı yapar, yoksa bir hayvanını yapar.
Tabii ki bir hayvan yapar o zaman.
Bu da insanın isminin dışındaki bir ismin yerini tuttuğu için işaret zamiri oldu.
Hemen sorular üzerinden işaret zeminlerini bulalım.
Aşağıda yer alan cümleler deki işaret zamir lerini bulunuz demişim.
Inceleyelim.
O o köpeği şurada şurada açıkta gördüm.
Şimdi yukarda da söylemiştik.
Şura kelimesi bir yeri işaret ediyor.
Ancak o yerin ismi burada yok.
O zaman bir yer ismini kaldırıp onun yerine şura kelimesi gelmiş.
O zaman bu işaret zamiri olmuş.
Üzerinde X var.
Evet olabilir.
Zamir ler isimlere gelen her eki alabilir.
Onu havlama sından tanıdım.
Şimdi bir köpek avlanmış, o kelimesi de o köpeğin isminin yerini tutmuş.
O zaman bir köpeği işaret ettiği için o işaret zamiri olmuş. Devam ediyorum, kaybolan kendimi bulmak için oraya buraya baktım.
Şimdi ora bura herhangi bir yerin adı nın yerini tutmuş.
O zaman bu da ismin yerini işaret yoluyla tuttuğu için hem ora kelimesi hem bura kerimesi işaret zamiri olmuş.
Onun renkleri çok güzelmiş.
Şimdi onun derken demek ki ben bir varlıktan bahsediyorum.
Hatta renkli bir varlıktan bahsediyorum.
O varlığın isminin yerini kullanmadım.
Başka bir kelime yani.
O kelimesini kullandım.
Varlık isminin yerini tutmuş.
Işaret zamiri olur.
Ötekini bana getirir misin?
Öteki ni derken herhangi bir varlıktan bahsediyorum.
Varlık ismini kaldırıp yerine ötekini kelimesi gelmiş.
Varlık ismini işaret etmiş.
O zaman işaret zamiri olmuş.
O zaman hemen içinizden bazıları Hocam şurada da bir zamir var diyebilir.
Önceki video mu izle izleyenler özellikle bunu söyleyebilir.
Ben kelimesi var burada arkadaşlar.
Bu kişi zamir midir?
Devam ediyorum.
Karşıdakini arabaya yükledik.
Demek ki karşıdakini derken ben bir varlıktan bahsediyorum.
Arabayı yüklenebilecek bir varlıktan bahsediyorum.
Ancak o varlığın adını yazmadım.
Onun ismin işaret eden karşıdakinin kelimesini kullandım.
O zaman burada işaret zamiri vardır.
Devam ediyorum.
Şunu bana uzatır mısın?
Şunu derken tuzluk dan veya herhangi bir eşyadan bahsediyorum.
Eşyanın adını yazmışım, şu kelimesini yazmışım.
O yüzden bu da eşya ismini işaret ettiği için işaret zamiri olur.
Yine dikkatli arkadaşlarım şuradaki görmüş olabilirler.
Ancak ben insan isminin yerini tuttuğu için buradaki bana kişi zamiri olur.
Sözcük (Kelime) Türleri
Zamirler 2 / 5
İşaret Zamirleri
İşaret Zamirleri