Kişi Zamirleri

Kunduz, Türkçe zamir ler konu anlatım videosundan herkese merhaba arkadaşlar.
Bir önceki video aramızda isim kelime türünden bahsetmiştik.
Şimdi sıra zamir kelime türünde.
Zamir in diğer adı Adil dır arkadaşlar.
Şimdi ben bir önceki videoda şunu demiştim.
Bütün kelime türlerinin tanımları çok önemli.
Çünkü bana sorulan bir kelimeyi bulabilmek için önce kelime türlerinin tanımlarına bakacağım.
Daha sonra verilen kelimenin o tanımlara uyup uygulamasına bakacağım.
Zamir ler isimleri kaldırıp onların yerini tutan kelime türüdür.
Yani cümle içinde isim verecek o isim kalkacak onun yerini.
O ismin anlamına denk gelen başka bir kelime gelecek ve buna zamir diyeceğiz.
Arkadaşlar bakalım.
Ayşe okula annesiyle gitti.
Şimdi zamiri tanımı neydi?
Varlık isimlerini kaldıracak, onların yerine gelecek.
O zaman benim önce isimleri bulmam gerekiyor.
Ayşe isim o.
Kula isim annesi.
İsim şu altını çizdiğim üç kelime isimdir ve zamiri.
Ne yapması gerekiyor?
Bu isimleri kaldırıp yerine gelmesi gerekiyor.
O anlama denk gelecek yeni kelime getirmem gerekiyor.
Ne yapabilirim?
Şöyle diyebilirim.
O oraya onunla gitti.
Şimdi ne yaptım?
Varlık isimlerini kaldırıp onların yerine yeni kelime ekledim.
Ayşe gitti, o geldi.
Okula gitti, oraya geldi.
Annesiyle gitti, onunla geldi.
O zaman arkadaşlar bu üç ismi kaldırıp yerine üç kelime getirdim.
Bunlar varlık isminin yerini tuttuğu için zamir olurlar.
Şimdi bir uyarı vermek istiyorum.
Evet zamir olur.
Zamir isimlerin yerini tutuyor.
Ama şurada bazı ekler görüyoruz.
O zaman benim kuralım şu zamir isimlerin yerini tuttukları için isimlere gelen ekleri alabilirler.
Önceki videolar ımızda isimlere gelen ekleri söyledik.
Üyelik ekleri halefleri.
Çoğul ekinden bahsettik.
Küçültme ekinden bahsettik.
Bunlar isimlere gelenekler nedir?
Ve zamir ler de isimlerin yerini tuttuğu için bu ekleri alabilirler.
Şimdi arkadaşlar zamir ler öncelikli ikiye ayrılacak.
Kelime halindeki zamir ler ve ek halindeki zamir ler ne demek bunlar?
Kelime halindeki zamir ler şu isim bir kelime türü sonuçta ismi kaldırıyor, yerine yeni bir kelime geliyor ismin yerini, yani bir kelimenin yerini başka bir kelime tutuyor. Ek halindeki zamir dilerse ismi kaldıracak, onun yerine onun yerini tutabilecek.
Sadece ek gelecek.
O zaman şunun işi biraz daha zor ismi kaldıracak, yerine sadece ek gelecek.
Neymiş bu kelime halindeki ve ek haline biz amirlerimiz bakalım.
Kişi zamir leri, işaret zamir leri, belki siz amirler ve soru zamir leri bunlar kelime halindeki zamir derim.
İlgi zamiri, iyilik zamiri.
Bunlar da ek halindeki zamir.
Terim O zaman şöyle başlayalım Kelime halindeki emirler, yani sözcük halindeki zamir lerden ilki kişi zamir leri arkadaşlar.
Kişi nedir?
İnsandır değil mi insan?
O zaman kişi zamir leri, insanla alakalı tabirler.
Bakalım insan isimlerinin yerini tutan zamir vardır.
Yani cümle içinde insan ismi olacak, o ismi kaldıracak, onun yerine kelime gelecek ve bu gelen kelime hem kişi isminin yerini tuttuğu için kişi zamiri olacak.
Bakalım neymiş benim bu kişi zamir yerim ben, sen o, biz siz, onlar bunlar benim kişi zamir derim.
Ve şunu sakın unutmayın.
Az önce uyarım nda da söyledim.
Zamir ler isimlerin yerini tuttuğu için benim şu ekranda yeşil ile çizdiğim şu kelimeler isimlere gelen ekleri de alabilirler.
Hemen bir adet uyarım var.
Kendi kelimesi hem kişi hem gönüllülük adıyla gelir.
Yani kendi dediğimde, kendim dediğimde ben insanın ve insandan bahsediyorum.
O zaman kendi kelimesi karşıma sorularda kişi zamiri olarak da çıkabilir.
Bunun bir de kendine ait bir adı var.
Dönüştürüp yani dönüştürüp kelimesi diye de sorabilir.
Hiç fark etmez, ister kişi desin, ister dönüş desin.
Benim anlamam gereken kelime kendi kelimesi. Kişi zamir leri bu kadar arkadaşlar.
Şimdi bakalım aşağıda yer alan cümleler deki kişi zamir lerini bulun demişim hemen onları bir arayalım.
Çocuklar bizim sokakta oynuyor.
Hemen aklıma şunu getireceğim.
Ne dikişi amirleri ben, sen o, biz, siz, onlar kendi ezberlemek gerekiyor.
Var mı bu cümlede?
Bu saydığım kelimelerden birini birinden var biz kelimesi var ama üzerine in ekini almış alabilir mi?
Alabilir.
Demiştik ki zamir ler isimlerin yerini tuttuğu için isimlere gelen ekleri alabilirler.
O zaman şuradaki biz kelimesi kişi zamir midir?
Devam ediyorum.
Onların sokaklarında oyun yoktu.
Hemen sayıyorum.
Neydi ki siz amirleri, ben, sen, o, biz, siz, onlar ve kendi kelimesi bakıyorum onlar kelimesi var.
Oradaki insan isimlerinin yerini tutmuş.
O zaman bu da kişi zamiri dir.
Devam ediyorum herkes kendi yiyeceğini getirmişti.
Burada kişi zamiri var mı?
Hemen sayıyorum ben, sen, o biz, siz onlar.
Kendi kendi kelimesi var kişi olan biridir ve bunun bir de adı vardı, ikinci bir adı dönüştürdük zamiri.
Devam ediyorum benim gibi yiyeceği.
Olmayan da vardı.
Hemen bakıyorum.
Neydi ki siz amirleri?
Ben, sen, o, biz, siz, onlar kendi var mı?
Var.
Ben kelimesi var.
Üzerine ek alabilir dedik.
Sorun değil.
O zaman bu kişi zamiri dir.
Devam ediyorum, sen de bizimle oyna diye bağırdı.
Ne yapıyorum?
Kişi zamiri arıyordum.
Sayıyorum kişi amirlerini.
Ben sen ol biz.
Siz onlar.
Sen kelimesi kişi zamiri.
Biz kelimesi kişi zamiri.
Devam ediyorum.
Siz de benim gibi oynar mısınız?
Ne yapıyorum?
Hemen kişi zamir lerini sayıyorum.
Ben, sen, o, biz, siz, onlar ve kendi siz kelimesi var.
Kişi zamiri, ben kelimesi var.
Kişi zamiri üzerine kalmış ama önemli değil.
Zamir ler isimlerin yerini tuttuğu için isimlere gelen ekleri alabilirler.
Sözcük (Kelime) Türleri
Zamirler 1 / 5
Kişi Zamirleri
Kişi Zamirleri