Yönlü Açı Örnek Sorular Bölüm 2

Sevgili gençler, herkese merhabalar.
Bu videomuzda  yönlü açılar konumuzla alakalı son örneklerimizi   çözeceğiz.
İlk örneğimizle başlayalım.
Aşağıda  verilen açılardan hangisi başlangıç kenarı [AB   bitim kenarı [AC olan ve pozitif yönlü bir  açıdır?
demiş.
Hemen A seçeneğine bakalım,   dikkat ederseniz burada, evet başlangıcı [AB  gibi duruyor ama bakın biz nasıl okuyorduk?
   Şimdi ortadaki noktamız B, dolayısıyla burada  başlangıç kenarımız nedir?
BA'dır.
Bitim kenarımız   nedir?
BC'dir.
Evet burada bir terslik var, burada  hatta yönümüzden de biz bahsedelim.
Saatin dönme   yönünün tersine olduğu için yine pozitif yönlü  bir açıymış "A" seçeneği.
Hemen gelelim "B'ye,   şimdi arkadaşlar ortadaki noktamız C ve başlangıç  yeri olarak [CB ışını, bitiş olarak ise [CA ışını   var.
Dolayısıyla hiç bunun konuyla alakası bile  yok, tıpkı "A" seçeneğini elediğimiz gibi "B'yi   de eleyebiliriz ama yine yönünden isterseniz  bahsedelim.
Bu sefer saatin dönme yönünde bir   dönüş olduğu için negatif yönlü bir açıymış.  Geldik "C" seçeneğine.
Şimdi burada gerçekten   başlangıç kenarımız AB, bitişimiz ise AC.  Burada hiçbir problem yok ama yönümüze bakalım,   buradaki yön arkadaşlar yine saat yönü olduğu  için negatif yönlü bir açı var.
Dolayısıyla "C"   seçeneğini de elemiş olduk.
Gelelim "D" seçeneğine  hemen, burada başlangıç kenarımız gördüğünüz üzere   BC bitişimiz BA, evet bunun da hiç konuyla alakası  yok ama yönünü konuşabiliriz.
Yönü bunun şöyle,   saatin döndüğü yönün ters yönünde bir hareket  var.
Dolayısıyla pozitif yönlü bir açı, yönden   tuttuk ama başlangıç ve bitiş kenarları olarak  maalesef bizim açımız bu da değil.
Evet geldik   "E" seçeneğine, gerçekten cevabımız bu mu?
Hemen  kontrol edelim başlangıç kenarımız AB.
Gerçekten   öyle arkadaşlar bitiş kenarımız AC ve dönme  yönümüze bakalım saatin döndüğü yönün tersinde,   dolayısıyla pozitif de bir dönüş var.
O halde  bizim aradığımız açı "E" seçeneğinde bulunan BAC   açısıymış diyoruz ve ilk örneğimizi noktalıyoruz.  Gelelim hemen ikinci örneğimize.
Aşağıda verilen   açılar için boşlukları uygun biçimde doldurunuz,  demiş.
Dört tane açı bize vermiş ve diyor ki,   bunların sembolik gösterimlerini bulunuz,  başlangıç ve bitim kenarlarını bulunuz ve   yönlerini belirleyiniz.
Hemen başlayalım,  ilk açımızla başlıyorum.
Sembolik gösterim   bize verdiği ok yönünde hareket ederek noktaları  sırayla yazacağım.
A'dan yola çıkmış önce O sonra   B'ye gelmiş.
Burası AOB açısıymış.
Başlangıç  kenarı arkadaşlar, [OA bitim kenarı [OB'dir.   Açımızın ortada bulunan O noktasını başlara  yazarak, başladığı ve bittiği yeri hızlıca yazdım.   Yönüne bakalım yönü saat ibrelerinin döndüğü  yön ile aynı, dolayısıyla AOB açımız negatif   yönlü bir açıdır.
Geldik ikinci açımıza, hemen ok  yönünde köşelerin noktaların isimlerini yazıyorum.   COD ve açı işaretini koymayı unutmuyorum.  Başlangıç kenarımız gördüğünüz gibi [OC,   bitiş ise [OD olmuş.
Yönüne bakıyorum bu sefer,  saatin döndüğü yönün tersine bir dönüş var.
COD   açımız, pozitif yönlü bir açıymış.
Evet geldik  F noktasından başlayıp O'ya uğrayarak E'ye gelmiş  FOE açısı.
Başlangıç kenarımız az önce de ifade   ettik [OF, bitiş ise [OE'ymiş.
Evet yönünden  bahsedelim, saatin döndüğü yönle aynı yönde   hareket etmiş buradaki bizim bitim kenarımız.  O halde FOE açısı negatif yönlü bir açıdır,   diyebiliriz sevgili arkadaşlar.
Geldik son açımıza  K'dan yola çıkıp O'ya uğrayarak L'ye gelmişiz.   KOL açısı başlangıç kenarımız [OK'dır, O tarafına  bir tane köşeli parantez.
Bitiş ise yine [OL'dir.   Hemen bunu da yazdım, yönüne bakalım, sevgili  gençler saatin dönme yönü ile aynı yönde bir dönüş   var.
Dolayısıyla KOL açısı da negatif yönlü bir  açıdır deriz ve bu soruyla birlikte bu dersimizin   sonuna gelmiş olduk.
Sonraki derslerimizde  görüşmek üzere, Kendinize çok iyi bakın.
Trigonometri
Açı Kavramı 4 / 4
Yönlü Açı Örnek Sorular Bölüm 2
Yönlü Açı Örnek Sorular Bölüm 2