Sinüs Teoremi Örnek Sorular Bölüm 1

Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar.
Bu  dersimizde sizlerle sinüs teoremi ile ilgili   farklı tarzda örnekler çözmeye çalışacağız.  İlk sorumuzla başlayalım.
Şekildeki ABC   üçgeninin kenar uzunlukları aynı birim cinsinden  verilmiştir.
BAC açısıyla BCA açısının farkı 90   derecedir.
Buna göre tanjant C ifadesinin değeri  kaçtır, diye bize sorulmuş.
Şimdi hemen burada   C açısı gördüğünüz gibi zaten şurası.
Burayı da şu  C açısı diye belirtelim.
Yani diyor ki eğer bize   BCA açısına şuraya C açısı derseniz, burası -C  karşıya attığımızda +C olarak geçer.
BAC açısının   ölçüsü 90 derece artı C açısı kadar olur diyor.  Şimdi hemen burada bir ABC üçgeninde sinüs teoremi   yazmaya çalışalım.
Neydi?
Kenar bölü kenarı gören  açının sinüs değeri.
Yani 20 bölü sinüs C eşittir   yine aynı şekilde bu sefer A açısı ve karşısındaki  kenara bakıyorum.
24 bölü 24'ü gören açının   sinüs değeri yani sinüs (90+C) olarak ifade edilebilir.
Şimdi burada hemen sadeleştirelim   isterseniz.
20'yi 4'e böldüm 5.
24'ü 4'e böldüm 6  olmuş olur.
Şimdi içler dışlar çarpımı yapacağım.   ileri gidiyorum, ikinci bölgedeyim.
Sinüsün ikinci  bölgedeki işareti artı ama 90'dan gittiğim için   isim değişiyordu.
Ne olur burası?
Kosinüs C olarak  ifade edebilir.
Tanjant demek sinüs bölü kosinüs   demektir.
Hemen cosC'yi sinüsün alt tarafına doğru  alıyorum.
Yani sinüs C bölü kosinüs C olmuş oluyor   orası.
Buradaki 6'yı da karşı tarafa, 5'in olduğu  bölümün altına almış olduk.
5 bölü 6.
Yani zaten   şurası neydi?
Az önce de ifade ettiğimiz gibi  tanjant C demekti.
Tanjant C neymiş?
5/6'ymış   sevgili gençler diyelim ve hemen sıradaki sorumuza  geçelim.
Diyor ki bakın, bir ABC üçgeninde küçük   a, küçük b, küçük c sırasıyla üçgenin kenarlarıdır. Sinüs B artı sinüs C 4 sinüs A'ya eşit ve b artı   c 2a artı 10'a eşit olduğuna göre a kaç birimdir,  diye soruyor.
Şimdi normalde sinüs teoremi gereği   biliyorsunuz şöyle bir bilgi var.
Neydi?
A bölü  sinüs A açısı eşittir B bölü sinüs B açısı ve son   olarak kenar C bölü bu kenarı gören açının sinüs  değeri sinüs C eşittir 2R hatta.
Böyle bir formül   var biliyorsunuz.
Şimdi bunu aslında oran orantıyı  biraz hatırlayarak çözmeye çalışalım.
Biliyorsunuz   burada a bölü sinA bir orandır arkadaşlar.
b  bölü sinB de bir orandır.
Birden fazla oranın   eşitliğine biz orantı diyorduk.
Burada hepsi  birbirine eşitti, 2R.
Bu da, 2R'yi orantı sabiti   olarak düşünelim.
Şimdi burada b artı c gibi bir  şey var ya.
Yani şu ikisini toplasam ne olur?
b   artı c olur pay kısmı.
Payda kısmı da sinüs B  açısı artı sinüs C açısı olur ve hala bu aynı   orantı sabiti olan 2R'ye eşit olmaya devam eder.  Yani aslında bu neye eşitmiş arkadaşlar?
a bölü   sinüs A'ya eşit olmaya devam edermiş.
Peki,  güzel.
O zaman biz şimdi b, sinüs B ve sinüs C,   şu toplamın yerine ne yazacağız?
Bana vermişti, 4  çarpı sinüs A açısı yazabiliriz.
Burada sinA'lar   bakın kısaldı gördüğünüz gibi.
b artı c yerine ne  yazacağız?
Şu üstteki ifade yerine ne yazacağız?
   Onu da vermiş bana.
Burası da 2a artı 10  olacak arkadaşlar.
Tabii 4sinA'yı gördüğünüz   gibi şu ikisinin toplamı yerine yazdım.
Onu  karıştırmayalım lütfen.
Yani ne oldu?
Aslında   şöyle bir denklem elde etmiş olduk.
2a artı 10  bölü 4 eşittir a.
Böyle bir şey elde etmiş olduk.   İçler dışlar çarpımı yaparsam 4a eşittir 2a artı  olarak sevgili gençler bulunmuş olur diyelim,  sıradaki sorumuzla devam edelim.
Bir ABC   üçgeninde çevrel çemberin yarıçapı büyük R'dir.  A açısının karşısındaki kenar a birim, A açısı   göre kosinüs A açısı ifadesinin değeri kaçtır,   diye sorulmuş.
Şimdi hemen şöyle yazıyorduk ya,  hatırlayınız lütfen.
a bölü bunu gören açının   sinüsü, sinüs A açısı eşittir işte b bölü sinB, c  bölü sinC.
Onlara şu an ihtiyacım yok, vermemiş de   zaten.
Dolayısıyla yazıp kafa karıştırmaya gerek  yok.
Bu sonuç neye eşitti sevgili gençler?
2R'ye   eşitti hatırlayın.
Şimdi burada siz, R ne acaba?
  R yerine ne yazabilirsiniz?
Bakın 2a'yı 3R'ye   eşit vermiş.
Dolayısıyla 2a bölü 3 eşittir R'yi siz  götürüp yerine yazabilirsiniz.
Hemen yazalım.
Yani   a bölü sinüs A açısı eşittir iki çarpı R yerine ne  yazıyorum?
2a bölü 3 yazıyorum.
Şu şekilde a'lar   da kısalsın.
Buradan 1 bölü sinüs A 4/3 olduğuna  göre sinüs A açısı ne olur?
Ters çevirdiğimde 3/4   olur arkadaşlar.
Şimdi bana kosinüsünü soruyor.  Ben açının sinüsünü buldum.
O zaman ne lazım bana?
   Bir tane dik üçgen lazım.
Hemen bir dik üçgen  yazıyorum.
A açısını da buraya yerleştiriyorum.   Zaten bana 90 dereceden küçük olduğunu da  söylemişti.
İşaret olarak hiçbir problem yok,   hepsi pozitif zaten birinci bölgede.
Sinüs ne  demek?
Arkadaşlar, biliyorsunuz ki karşı bölü   hipotenüs demek.
Hemen A açısının karşısına 3, hipotenüse 4 yazdım.
Şuraya ne diyelim?
x diyelim.   Sonra diyelim ki x'in karesi artı 3'ün karesi  eşittir 4'ün karesi.
Yani 16 eksi 9.
Pisagor   yaptım.
x² eşittir 7'den x eşittir kök 7 oldu.  Bakın hemen şurayı buldum, kök 7.
Bana ne lazım?
   Tekrar soruyorum, kosinüs A açısı.
Yani A'nın  kosinüsü ne demek?
Komşu bölü hipotenüs demek   arkadaşlar.
O da kök 7 bölü 4 olarak bulunmuş  olur.
Tekrar hatırlatayım, 90 dereceden küçük   bir açı.
Birinci bölgede kosinüsün işareti  artıdır, başına eksi falan koymadım o yüzden   diyelim ve sıradaki sorumuza gelelim arkadaşlar.  Çok affedersiniz.
Şekildeki ABC üçgeninde AC 15   birim, CD 6 birim ve CAD açısı α kadar, BAD açısı  θ kadar ve sinα 1/5 olduğuna göre cosθ ifadesinin   değeri kaçtır, diye sorulmuş.
Evet, şimdi bakın  hemen burada ADC açısına dikkat edecek olursanız   iki iç açının toplamı bir dış açı olacağından  burası nedir?
90 artı θ'dır sevgili gençler ve   yine ADC üçgenine bakmaya devam edelim.
Bu üçgende  ben bir sinüs teoremi yazmak istiyorum.
Kenar bölü   kenarı gören açının sinüs değeri.
Yani 6 bölü  sinüs α eşittir yine devam ediyorum.
Bu sefer 15   bölü bu 15 kenarını gören açının sinüs değeri.
O  da nedir?
sinüs 90 artı θ'dır arkadaşlar.
Şimdi   burada hemen sadeleştireceğim.
3'e böldüm şurayı, ne olur?
2.
3'e böldüm, 5.
Değil mi?
Yani aslında buradan   içler dışlar çarpımı yapacağım ama şuradan ekranın  başından devam ediyorum.
5 tane sinüs α eşittir 2   çarpı sinüs (90+θ).
Bakın bu ne demek sevgili  arkadaşlar?
90'dan ileri gidiyorum, ikinci   bölgedeyim.
Sinüs artı yalnız isim değiştirir orası.
Ne olur?
Kosinüs θ olur ve bana sinα'yı   vermişti.
Hemen onu da yerine yazayım.
5 çarpı  olarak bulunmuş olur diyelim ve buyrun sıradaki  sorumuza geçelim.
Şekildeki ABC üçgeninde AD 5,   AB 6, AC 8 birim, ACB açısı α, ABC açısı θ  olduğuna göre sinα bölü sinθ oranı kaçtır,   diye sorulmuş.
Evet, güzel.
Şimdi hemen bakın  şöyle yapıyorum.
Burası 60 derece, burada bunun   bir bütünleri de var.
Şurası nedir?
Burası da  biliyorsunuz birbirine eşittir, birbirini 180'e  tamamladığı için.
Sinüs her ikisinde de pozitif,   hem 60 hem 120 derece birinci ve ikinci  bölgede.
Bunlar birbirine eşittir,   sinüs değerleri.
Birazdan bunu kullanacağım.  Yani isterseniz şuraya yazalım, birazdan lazım   olur bize.
Sinüs 60 derece eşittir nedir?
Sinüs 120 derecedir arkadaşlar.
Şimdi burada hemen   şöyle bakın ben yapacağım.
ABD üçgeninde bir  sinüs teoremi yazalım.
Nasıl yazacağız o teoremi?
   Diyeceğiz ki kenar bölü kenarı gören açının sinüsü  yani 6 bölü sinüs 120 derece.
Kenar bölü kenarı   gören açının sinüsü eşittir yine devam ediyorum.  Bu sefer ne diyeceğim?
5 bölü 5'i gören açının   sinüs değeri, yani sinüs θ arkadaşlar.
Devam  ediyorum, bu sefer ne yaptım?
Hemen geçtim,   şu şekilde ACD üçgenine.
Burada da aynı şeyi yapıyorum.
8 bölü 8'i gören açının sinüs değeri   yani sinüs 60 derece eşittir devam ediyorum yine  Bu iki eşit, taraf tarafa oranlarsak eğer sin120  ve sinüs 60 birbirine eşitti hatırlayın.
6/8'den   burası ne oldu?
3/4'ümüz var bir tane eşittir  şimdi buradaki 5'ler de gitti.
1 bölü sinθ'yı   Yani orası ne olur?
Sinüs α bölü sinüs θ olarak   yazılır.
Yani üstteki ifadeyi şöyle birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarptım gibi düşünün.   Dolayısıyla aradığımız sinα bölü sinθ oranı 3/4  olarak bulunmuş olur sevgili gençler diyelim ve bu   soruyla birlikte dersimizi bitirelim.
Bir sonraki  ders görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.