Üslü Sayılarda Bölme İşlemi

Üslü sayılarda bölme, Burada tabanları aynı üsler farklı ise ne yapacağız ona bakmamız lazım.
Tabanları burada aynı.
Burada tabanları aynı.
Burada tabanlar aynı.
Üsler farklı ise birinci üsten ikinci üs çıkarılır ya da paydan payda çıkarılır.
Bak 2 üzeri 6'dan 4 çıktı.
Burada 3 aynı kaldı.
8'den 3 çıktı.
5.
Burada şunu şöyle yazalım.
2 üzeri 8, 2 üzeri 5 diye yazalım.
Ben özellikle bu şekilde gösterdim ama bu şekilde de yazabiliriz.
Tabanları aynı olsa üsleri çıkartıyoruz.
Şimdi buraya geldik.
2 üzeri 7 eksi 8'den 2 üzeri eksi 1.
Cevap şıklarında 2 üzeri eksi 1 olmayabilir.
1 bölü 2 de olabilir.
Bu şekilde yazabiliriz.
Tabanları farklı, tabanlar farklı, bakın tabanlar farklı, üsler aynı ise üslere aynı, tabanlar farklı.
O zaman birinci taban ikinci tabana bölünür ya da paydaki taban paydadaki tabana bölünür.
10'u 2'ye böldük 5, 8'ler aynı kalır.
Yani üsler aynı kalır.
25'i 5'e böldük 5, üzeri 7,48'i 8'e böldük 6, üsler 6 idi.
6 olarak sabit kalır.
Şimdi hem taban farklı hem üs farklı ise burada bölmeyi nasıl yapacağız?
Şimdi bir de ona bakalım.
Yine burada bizim 8, 4, 32, 64, 27, 9.
En basit tabanı en küçük üslü olacak şekilde ayırmamız lazım.
8 neydi bizim, 2 üzeri 3'tü, bir de bizim burada 6 vardı.
Altı yazdık.
Burada 4 neydi?
2 üzeri 2 idi.
Bunu da 2 üzeri 2 olarak yazdık.
Ne oldu?
Şimdi 2 üzeri 18, üssün üssünü uygulayacağız.
Buradan oldu.
2 üzeri 4.
Tabanlar aynıysa ne yapıyoruz?
Çıkarıyoruz.
2 üzeri 18'den 4 çıkardığımız zaman 2 üzeri 14 olarak yazıyoruz.
Şimdi buraya geldik, burada ne var, 32 var.
32 neydi?
2 üzeri 5'ti.
2 üzeri 5.
Bak bunu yazdık.
Üzerinde bir de 2 var.
Şimdi yeni bir durum ortaya çıkıyor.
64 neydi?
2 üzeri 6 idi.
Bunu da yazdık.
Üzerinde 3 var.
Şimdi üssün üstünde ne yapıyoruz?
2 üzeri 10, 2 üzeri 6 kere 3 18, ne yapacağız?
Tabanları aynı üsleri çıkacaksak 2 üzeri eksi 8 olacak.
Şimdi burada 27'yi ne yapıyoruz?
27'yi 3'ün 3'ü şeklinde yazabiliyoruz.
Bak bu gitti ve üssündeki 5 duruyor.
9 neydi?
3'ün karesi.
Tekrar burada bir üs iki sabit duruyordu.
Bak bunları hallettik.
Şimdi ne oldu?
Üç üzeri üç kere beş, on beş.
Buradan oldu 3 üzeri 4.
Ne yapacağız tabanlar aynı üsleri çıkaracağız.
3 üzeri 11 olacak.
Üslü Sayılar
Üslü Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi 2 / 2
Üslü Sayılarda Bölme İşlemi
Üslü Sayılarda Bölme İşlemi