Üslü Sayılarda Çarpma İşlemi

Üslü sayılarda çarpma.
Üslü sayılarda çarpmada eğer taban aynı ve üsler farklıysa -bak burada hep tabanlar aynı üsler farklı ise- üsler toplanır.
Taban aynı kalır.
Taban neydi?
2.
Üssü topladık.
5 artı 7'den 2 üzeri 12 olarak yazdık.
Burada taban aynı.
Üsleri topladık.
Burası ve burası şöyle yapalım 13 şimdi taban aynı.
Üsleri topladık.
2 artı eksi 3'ten 5 üzeri eksi 1 olur.
Ha şimdi 5 üzeri eksi 1 de cevap şıklarında yok ise bunu biz 1 bölü 5 olarak da yazabiliriz.
Sonra ne var?
Burada 3 var.
Yine burası 3 üzeri eksi 1 olur ve burası da bir bölü üç olur.
Üslü sayılarda çarpmada tabanlar farklı, tabanlar farklı, bakalım tabanlar farklı, tabanlar farklı, üsler aynı ise çarpma nası yapılır?
Şimdi tabanlar çarpılır ve üs aynı kalır.
2 kere 3 6, üzeri, 5, 15 üzeri 7, 12 üzeri 6, 10 üzeri 47.
Ne yaptık?
Tabanları çarptık.
Üsler aynı kaldı.
Şimdi çarpmada tabanı ve üssü farklı olan durumlarda ne yapacağız?
Önce ona bakmak lazım.
Şimdi öyle bir soru geldiğinde yapmamız gereken şey şu bizim burada 8'i 2 türünden yazmak ama üslü olarak.
Şimdi 8 nedir?
Bizim 2 üzeri 3'tür Şimdi 8 2 üzeri 3'tür.
Bir de onun üzerinde 2 vardı, 2'yi yazdık, 2 üzeri 5.
Şimdi burada üssün üssü, durumu oldu mu?
Oldu.
İki üzeri üç kere, iki altı, iki üzeri beş tabanlar, eşit üsleri topladık.
İki üzeri on bir oldu.
Şimdi bu soruya gelelim.
Bakalım 27 en küçük olarak neyin üslü hali?
Üç üzeri üçün.
Bir de bunun ikinci kuvveti varmış.
Şimdi dokuz neyin üç üzeri 2nin.
Bir de bunun üçlü hali varmış.
Nedir üssün üstünde?
Üç üzeri altı, üç üzeri altı.
Şimdi ne yapacağız?
Tabanları eşit.
Üssü toplayacağız.
Orada ne var?
125 ve 5.
Şimdi 125.
Nedir?
5'in üçüncü kuvveti.
Bir de üstte 4 var.
5'in ikinci kuvveti.
Ne yapacağız burda yine üssün üssünden 5 üzeri 12, 5 üzeri 2'den tabanlar aynıysa üsleri toplayacağız.
Beş üzeri on dört olacak.
Bu çarpma sorularına biraz devam edelim.
Sorularında burayı iyi bilirsek şimdi 8 neydi bizim?
8 2 üzeri 3'tü.
Bunun bir de altıncı kuvveti var.
16 neydi?
2 üzeri 4'tü.
Onun da bir dördüncü kuvveti var.
Şimdi burada üssün üssünden iki üzere üç kere altı, on sekiz, iki üzeri on altı oldu.
Şimdi ne yapacağız?
Şimdi yapmamız gereken tabanlar eşitse üsleri toplayacağız, iki üzeri on sekiz ve 16'yı topladığımız zaman iki üzeri 34 edecek.
Bakalım şimdi 32'ye iki üzeri beş beşinci kuvveti.
Çünkü beş burada zaten sabit.
Dört ne idi?
Bizim iki üzeri 2 idi.
Onun üçüncü kuvveti 3.
Bu da zaten var.
Ne oldu üssün üssünden 2 üzeri 25, 2 üzeri 6'dan ne yapacağız?
Tabanları eşit dedik.
Biz 2 üzeri bunları toplayacağız.
31 olacak.
Şimdi 81'e bakalım.
81 neydi?
Üçün üç kere üç 9, 27, 81.
Buyur 3 üzeri 4.
Zaten bir de burada 4 vardı.
Dördüncü kuvveti.
Bu da 9'da 3 üzeri.
2'nin ikinci kuvveti.
ne oldu?
3 üzeri 4 kere, 4 16 3 üzeri 4 oldu.
2 kere 2'den.
Sonra tabanları eşit dedik.
Üsleri toplayacağız.
Ne olacak?
3 üzeri 20 olacak.
Üslü Sayılar
Üslü Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi 1 / 2
Üslü Sayılarda Çarpma İşlemi
Üslü Sayılarda Çarpma İşlemi