Zaman Ölçme Problemleri

Baba Kunduz'un matematik dersi.
Zaman, ölçü problemleri, konu anlatım videosuna hoşgeldiniz.
İki hafta boyunca her gün düzenli olarak 90 dakika ders çalışan Mert'in toplam kaç saat ders çalıştığını bulalım.
Şimdi Mert iki hafta boyunca her gün 90 dakika ders çalışıyorsa, iki haftada kaç gün var önce onu bulalım.
Bir hafta, 7 gün olduğu için iş yeri.
7'den iki hafta da 14 gün var arkadaşlar.
14'üne doksanı çarpı yorum.
Sıfır.
Ne çarptım?
Dördü sıfır sıfır.
Dokuz kere dört, otuz altı el de var.
Üç dokuz kere bir, dokuz, üç elde vardı.
On iki topladım.
Bin iki yüz, 60 dakika.
Peki 1260 dakika kaç saat yapar?
Çünkü bana ninemin kaç saat ders çalıştığını bulalım demiş.
Bir saat 1 saat 60 dakika olduğuna göre.
O zaman ben 1260 dakikanın kaç saat olduğunu bulmak için 1260 yı 60'a ödüyorum.
12 de 60 yok.
120 de 60 iki kere var.
60 kere iki yüz yirmi çıkardığım da altı.
Yukardan sıfırı indirdim 60 60 da 60.
Bir kere var.
Yani iki hafta boyunca Mert toplamda 21 saat ders çalışmıştır arkadaşlar.
Dört gün boyunca antrenman yapan Ahmet'i ilk gün 90 dakika antreman yapmıştır.
Diğer günler bir önceki günden 20 dakika fazla antrenman yaptığına göre toplam kaç saat antrenman yaptığını bulalım.
Şimdi arkadaşlar birinci gün.
İkinci gün, üçüncü gün ve dördüncü gün kaçar dakika antrenman yaptı.
Şuna bakalım.
Birinci gün doksan dakika yapmış, ikinci her diğer günler bir önceki günden 20 dakika fazla antrenman yapıyorsa, ikinci gün 90'ın yirmi ekledim.
Yüz on üçüncü gün yüz onun yirmi ekledim.
Yüz otuz, dördüncü gün 130'a yirmi ekledim.
150 dakika antreman yapmış toplarsa toplam kaç dakika antrenman yapmış?
Sıfırları topladım.
Sıfırı dokuz bir daha.
On, on, üç, beş, on sekiz.
Elde var bir, bir, bir, bir, bir dört tane birin toplumda ne yaptı?
Dört yüz seksen dakika. Yani dört gün boyunca toplam dört yüz 80 dakika antreman yapmış.
Peki bir saat kaç dakikaydı?
60 dakika dört yüz seksen dakikanın içerisinde 60 dakika kaç kere var, ona bakacağım arkadaşlar.
Dört yüz 80'ni altmış kaç kere var, sekiz kere var.
Altı kere sekiz, kırk sekiz.
Çünkü dört yüz seksen çıkardım.
Evet.
Toplamda sekiz saat antreman yapmıştır arkadaşlar saat cinsinden.
Sonra da için dakikayı saate çevirdik.
İstanbul'dan on 3 indi.
Beşte havalanan uçakta bulunan Belma Uçak piste indiğinde saatin on altı kırk olduğunu gördüğüne göre uçuş süresini hesapla Yalım şimdi uçak havalandığını da 13'e indi.
Beş yere indiğinde on altıdır o zaman on altı 40'tan.
Neyi çıkarmam gerekiyor?
13.
Elli beşi çıkarmam gerekiyor.
Saatler alt alta yazdım, dakikaları alt alta yazdım.
Çıkarma işlemi yapacağım.
Fakat 40 dakikadan 55 dakikayı çıkartamıyor.
O zaman ne yapacağım arkadaşlar?
Buradan bir saat alacağım.
16 değil 15 saat kalacak.
Peki bir saat kaç dakikaydı?
Bir saat 60 dakikaydı.
O zaman dakika kısmını ne eklemem gerekiyor?
60 eklemem gerekiyor.
Ne oldu burası?
Bir saat ekledim 40'ını üzerine 60 dakika ekledim.
100 dakika yüzden.
Elli beşi çıkartırsak ne kalacak?
45.
15 saatten 13.
Saate çıkarttığım anda ise iki saat kalacak.
Yani uçak havada iki saat 45 dakika kalmıştır arkadaşlar.
Alarmını saat 07 05'e kuran Rabia, akşam 22 40'ta uyumuş mudur?
Rabia'nın alarm çalana kadar kaç saat, kaç dakika uyuduğunu bulalım.
Şimdi arkadaşlar yatış saatine 22 40 alarm kaçta açılacak?
0.
7 0.
5.
Peki şimdi burada şöyle bir durum var.
Bir günden diğer güne alınmıyor.
Yani buradaki saat gün bittiğinde 24:00 olduğunda aslında yeni günün saati de 00:00 oluyor.
O zaman burada şunu yapacağız.
Yirmi iki, 40'tan 24'e kadar geçen süre ile 0 0'dan 0, 7 0 5'e kadar geçen süreyi toplayacağız. Toplam uyku süresini bulmak için 24 00'a kadar olan zamanı bulalım.
22 40 ine bakın.
0'dan 40 çıkmayacağı için bir tane saat aldık.
O bir tane saat.
Burada 60 dakika oldu.
60'tan 40 çıkarttım.
Yirmi yirmi üçten, yirmi ikici kartım bir.
Yani burada bir saat 20 dakikalık bir uykusu var.
Peki sıfır, sıfırdan sıfır yedi 0 beşe kadar ne var?
Yedi saat, beş dakikalık bir uykusu var.
Bir saat 20 dakika 12'ye kadar geçen süre.
Yani o günün sonuna kadar.
Uyuduğu yeni günde ise yedi saat 5 dakika uyudu.
Toplamda toplam uyku süresi 8 saat 25 dakikadır arkadaşlar.
Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de kurulmuş ve Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edilmiştir.
Meclis kurulduktan ne kadar süre sonra Cumhuriyet'in ilan edildiğini bulalım.
Şimdi arkadaşlar burada önce yılı yazalım.
Bin dokuz yüz yirmi üç yıl ayı yazalım.
Ekim ayı, ekim kaçıncı ayımız arkadaşlar?
Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, ekim.
Onuncu ayımız.
Onuncu ay.
Peki günümüz ne?
29, 29 Ekim 1923.
Peki Meclis ne zaman kurulmuştu?
Türkiye Büyük Millet Meclisi?
23 Nisan.
Yirmi üçü yazdım.
Nisan kaçıncı ay.
Ocak.
Şubat.
Mart, Nisan.
Dördüncü ay yılımız ise bin dokuz yüz yirmi.
Geçen süreye bakacağım.
Şimdi kimdir?
İlk önce günü çıkartalım.
Çünkü her günü çıkartamaz.
Tam gün.
Mesela 23'ten küçük olsaydı bir ay alacaktım.
Bir ay aldığımda buraya 30 gün ilave edecektim.
Şimdi 29'dan 23 da ne kaldı?
Altı altı gün.
Peki aya bakıyorum.
On aydan dört ay çıkarttım.
Altı ay.
1923'ten 1920'ye çıkartırsa üç yıl.
Yani Meclis kurulduktan.
Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan.
Dört yıl, altı ay.
Altı gün sonra Cumhuriyet ilan edilmiştir arkadaşlar.
Uzunluk ve Zaman Ölçme
Zaman Ölçme 2 / 2
Zaman Ölçme Problemleri
Zaman Ölçme Problemleri