Zaman Ölçü Birimleri

Aybaba, Kunduz'un matematik dersi zaman ölçü birimleri konu anlatım videosunu hoşgeldiniz.
Bu videomuzda.
Yıllardan, aylardan, haftalardan, günlerden ve saat dakika saniye kavramlarından bahsedeceğiz.
Bir yıl kaç günden oluşuyor arkadaşlar?
365 günden oluşuyor.
Bir yıl 365 gündür.
Hatta aslında 365 gün 6 saattir değil mi arkadaşlar?
4 yılda bir o 6 saatler birleşerek 28 gün olan Şubat ayının 29.
Çekmesine sebep oluyor.
Ama biz matematik problemlerinde genelde 1 ayı 30 gün kabul edeceğiz arkadaşlar.
1 yılda kaç ay var?
12 ay var.
Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık.
Bir yılda elli iki hafta var arkadaşlar.
Bir hafta kaç günden oluşuyor?
Yedi günden oluşuyor.
Pazartesi, salı, çarşamba.
Perşembe.
Cuma, cumartesi.
Pazar.
Bir hafta.
7 gündür.
Bir gün 24 saattir.
Arkadaşlar.
Bir günün tamamı 24 saat.
1 saat.
Kaç dakikadan oluşuyor?
60 dakika.
1 saattir arkadaşlar.
Peki 1 dakika kaç saniyeden oluşuyor?
60 saniyeden.
O zaman şunu söyleyebiliriz.
1 saat 60 dakika, her bir dakika 60 saniye ise bir saat.
Aslında 60 kere 60'tan 3600 saniye.
Peki mesela bir haftanın kaç saat olduğunu bulmak için ne yapmam gerekiyor?
Bir gün 24 saat ise 7'yi 24'te çarparak bir haftanın kaç saat olduğunu bulabilirim?
Tarihleri toplam tam çıkarmam gerektiği zaman arkadaşlar.
Tarihler de yılları kendi arasında işlem yapıyorum.
Ayları kendi arasında, günleri kendi arasında topluyoruz.
Hem topluyorum çıkartıyor hem çıkartıyorum.
Yine aynı şekilde saat dakika saniye problemlerinde de saat dakika saniye olarak alt alta yazıp ona göre işlem yapıyorum. Aşağıdaki dönüşümleri yapalım.
İki saat kaç dakikadır?
Şimdi bir saat, bir saat 60 dakikaydı.
O zaman iki saat iki çarpı 60'tan kaç dakika olacak?
Yüz yirmi dakika.
Üç gün kaç dakika.
Şimdi bir gün 24 saat.
Peki 1 saat 60 dakika ise 24 çarpı 60'tan kaç dakika olduğunu bulacağız bir günün.
Fakat bize kaç günü sormuş.
Üç gün, üç günü sormuş.
Şimdi bir gün yazılım 24 altıyı çarptırıldı.
Ne olacak?
144.
Oyun sonuna 0 yazdım.
Bir gün.
1440 dakika.
Üç gün.
Ne olacak o zaman arkadaşlar?
Üç çarpı bin dört yüz kırk eşittir üç kere yüz kırk dört 432 yapacak sonuna.
Sıfırı koydum.
Dört bin, üç yüz yirmi dakika.
Bir hafta.
Kaç saattir?
Bir haftada kaç gün var arkadaşlar?
Yedi gün var.
Her bir gün.
24 saatte.
Yedi kere.
Yirmi dört yapacağım.
Dört kere yedi.
Ne yapar arkadaşlar?
Yirmi sekiz elde var, iki iki kere yedi.
14, iki değil de vardı.
Yüz altmış sekiz saat yapacak.
Bir hafta, yedi gün.
Her bir gün 24 saat.
O zaman yedi kere 24'ten bir hafta, yüz altmış sekiz saat yapıyor.
32 dakika.
Kaç saniye?
Her bir dakika 60 saniye olduğu için 30 ikiyle, 60'ı çarpı yarım, altı kere iki, on iki.
En de var.
Bir altı kere üç, on sekiz.
Bir de elde vardı on dokuz olduğu. Sonra da buradaki sıfırı ekledim.
Bin dokuz yüz yirmi saniye.
Peki 1400 40 saniye kaç dakika?
Bir dakika.
60 saniye ise 1400 kırkın içerisinde altmış kaç kere var, onu bulacağım.
Yüz kırk, dörtte, altmış kaç kere var arkadaşlar, iki kere var, iki kere altmış, yüz yirmi.
Çıkarttığım dört iki 24'te altmış yok.
Sıfırı indirdim, iki yüz, kırk da altmış.
Kaç kere var.
Yirmi dört kere var arkadaşlar.
Yirmi, yani dört kere.
Altmış iki yüz, kırk iki yüz, kırk, altmış, dört kere var.
Çıkarttığım da 000.
Yani 1400.
40 saniye.
60'a be!
Öldüğümde ne olacak?
Yirmi dört dakika.
Peki 2009 yirmi gün kaç yıl yapıyor?
Bunu bulmak için ne yapacağız arkadaşlar?
Iki bin, dokuz yüz yirmiye, 360 beşe bi öleceğiz.
Çünkü 365 gün bir yıl yapıyordu o zaman bunu.
360 beşe.
Bir öldüğümde kaç kere vardır arkadaşlar?
8 8 kere var mıdır bir bakalım.
8 kere.
5.
40 elde var.
4.
8.
Kere 6.
40.
8.
4.
Elde vardı.
En 12.
En davar 5.
8 kere.
Üç yirmidört beş de elde vardı.
Evet, iki bin dokuz yüz yirmi oldu.
Yani iki bin dokuz yüz yirmi gün.
Kaç yıl yapıyormuş arkadaşlar?
Sekiz yıl yapıyormuş.
Çünkü her 365 gün bir yıl olduğu için iki bin dokuz yüz yirmi gün, sekiz yıl yapar.
Aşağıdaki dönüşümleri yapalım.
3 saat, 17 dakika, kaç dakika?
Burada arkadaşlar bir saat, 60 dakika ise üç saat üç kere 60'tan kaç dakika. Par 100, 80, 180 on 7'yi toplarsanız üç saat, on yedi dakika.
Yüz seksen artı on yediden yüz doksan yedi dakika yapar 12 dakika.
Beş saniye.
Şimdi bir dakika.
60 saniye ise 12 dakika.
12 çarpı 60'tan ne olacak?
720 saniye.
720 saniye ile beş saniyeyi topladığımızda.
Yedi yüz yirmi beş saniye.
6 hafta, 5 gün kaç gün yapar?
Şimdi 1 hafta.
Kaç gündü?
7 günde.
O zaman 6 kere 7'den 6 hafta, kırk iki gün yapar.
Kırk iki ile beşi topladığımızda toplam 6 hafta, beş gün ne yaptı?
Kırk yedi gün yaptı.
Yedi yıl, 6 hafta.
Kaç hafta yapar?
Şimdi 1 yıl, 12 hafta.
Oysa yeni ile 12'yi çarpı yorum 14.
Elde var.
Bir, yedi kere, beş, otuz, beş bire de vardı.
Altı 364 hafta.
364 ile 6'yı topladığımızda 7 yıl 6 hafta 370 hafta yapar.
370 hafta, 2 yıl 3 ay 13 gün kaç gün yapar?
Şimdi 2 yıl kaç gün yapar arkadaşlar?
Bir yıl 365 ise.
İki çarpı üç yüz altmış beşten.
Yedi yüz otuz gün.
Peki üç ay, üç kere 30'dan ne yapacak?
90 gün ve 13 gün.
Yedi yüz otuz, artı doksan.
Artı 13 toplamı işlemini yapıyorum.
Topladım üç, topladım on üç elde var.
Bir birini yedi topladım, sekiz yani sekiz yüz, otuz üç gün yapar, iki yıl, üç ay, 13 gün, sekiz yüz otuz üç güne eşittir.
Uzunluk ve Zaman Ölçme
Zaman Ölçme 1 / 2
Zaman Ölçü Birimleri
Zaman Ölçü Birimleri