Çizgi Grafiği

Herkesin merhabalar.
Kunduz, yedinci sınıf matematik videoları.
Konumuz çizgi grafiği.
Bir araştırma sonucunda toplanan verilerin yatay ve dikey eksenler deki yetiştikleri noktaların çizgilerle birleştirilmesiyle oluşturulan grafiğe Arkadaşlar Çizgi Grafiği denir.
Çizgi grafiği denir.
Çizgi grafiği, zamana bağlı değişimi.
Zamana bağlı.
Değişimi.
Incelemek için kullanılan en kullanışlı grafik çeşittir arkadaşlar.
Örneğin altın, dolar veya Euro'nun bir günlük değişimi ya da bir yerin hava sıcaklığının 10 günlük değişimini incelemek için genelde çizgi grafiği kullanılmaktadır.
Örneği inceleyelim.
Aşağıda bir öğrencinin bir hafta boyunca okuduğu sayfa sayısı verilmiştir.
Buna göre verilen bilgileri çizgi grafiği ile göstermeye çalışacağız.
İlk olarak grafikleri arkadaşlar bir isim vermemiz gerekiyor.
Bu grafik neyi anlatacak?
Bir hafta boyunca okunan sayfa sayısını bir haftada.
Okunan sayfa diyelim grafiğin ismine.
Sayfa.
Sütun grafiğinde olduğu gibi dikey ve yatay eksen çizdik birer tane.
Ve bunların kesişim noktasını arkadaşlar 0 yazdık.
Dikey eksene en yazalım okunan sayfa.
Okunan sayfa sayısını buraya yazıyorum.
Yatay eksene ise günleri yazalım.
Okunan sayfa sayısının en az 50 olduğunu görüyorum arkadaşlar.
Bu nedenle dikey eksende elliye kadar olan sayıları göstermek zorunda değilim.
Ancak bunları şu şekilde zikzak da arada sıkıştırdığını belirtmemiz gerekiyor.
Grafiğin doğru olabilmesi için yani direk şuradan elli diye başlayabilirim.
Yoksa bu aralıklar hep eşit şekilde devam etmesi gerek.
50, 60, 70, 80 ve 90 şeklinde yazdım buraya okunan sayfaları ve ortalarına beşer beşer gitmesi için de burası 55, burası 65, 75 ve 85 şeklinde temsil etsin. Pazartesi günü için.
Buraya Pazartesi.
Salı.
Çarşamba, Perşembe, Cuma.
Cumartesi ve pazar günlerini yazdık.
İlk olarak pazartesi günü okunan sayfa sayısının 70 olduğunu görüyorum.
70'ten arkadaşlar çıkan bu noktaları pazartesi nin olduğu hizaya kadar kesin ettiriyorum ve ikisinin kesiştiği noktaya da daha büyükçe bir nokta işi yapıyoruz.
Salı günü 50 sayfa yapmış, salı günü ve ellinin kesişiminde bir nokta işaretidir.
Çarşamba günü 55.
Şu aradaki çizgi arkadaşlar 55 diye.
Kez içimden yine büyük bir nokta.
Perşembe günü 65 sayfaya çıkmış.
Şu şekilde olacak Perşembe günü de.
Cuma günü okunan sayfa sayısı 60.
Cuma günü 60 sayfa.
Cumartesi günü 65 sayfa.
Şununla aynı hizada.
Pazar günü ise 55 sayfa arkadaşlar süreyle aynı hizada olacak.
Çizgi grafiğinde bu şekilde elde ettiği noktaları en son bir eleştirmem gerekiyor.
Sırasıyla arkadaşlar pazartesiden salıya, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar şeklinde grafiği mizi tamamlamış olduk.
Soru Bir gram altının bir haftalık TL cinsinden değişimi bize grafikte verilmiş.
Yanlış verilen grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplandırma çalışacağız.
Gram altının en düşük olduğu gün arkadaşlar hangisi olacak?
Çizgilere baktığımda en altta kalan.
Burada perşembe günü arkadaşlar gram altın 900 TL imiş.
Gün burada ne olacaktır?
Perşembe günü.
Gram altının fiyatının eşit olduğu günleri belirlemeye çalışacağım.
Arkadaşlar salı günü ve cuma günü gram altının fiyatı 940 TL imiş.
Cevabımızı da.
Salı ve Cuma olacaktır.
Gram altının bir haftalık en yüksek fiyatı hangi gün olacak?
Bunu bulmaya çalışacağım ve fiyatının ne kadar olduğu sorulmuş. Zirve noktası arkadaşlar pazar günü.
Güney Pazar yazıyoruz ve fiyatı ise kaça denk gelmekte?
980 TL'ye.
Diğer maddede ise Bir önceki güne göre düşüş olan günleri belirlemeye çalışacağım.
Nasıl olmalı arkadaşlar?
Başlangıcı burası ise bir sonraki gün daha aşağıda yer alması gerekiyor.
Bu tarz bir görüntü yani aşağı doğru bir iniş olması gerek.
Inişin olduğu kısım bakın şurada var.
Hangi gün düşüş yaşanmış.
Çarşamba günü bir öncekine göre daha altta kalmış.
Yani cevaplardan bir tanesi Çarşamba.
Benzer şekilde perşembe günü de çarşambadan daha altta yer almakta arkadaşlar.
Yani düşüşün olduğu diğer günlerden bir tanesi ise perşembe olacaktır.
Son olarakta cumartesi günü cumadan daha alta yer almakta.
Düşüşün yaşandığı son gün de cumartesi olacak.
Yani cevap larımız burada.
Birinci gün çarşamba günü.
İkincisi Perşembe.
Ve son olarak da cumartesi gün olacaktır.
Soru iki grafikte bir haftada çözülen arkadaşlar soru sayısı gösterilmekte imiş.
Ayşe ve Umut'un 5 günde çözdüğü soru sayısı yandaki çizgi grafiğinde gösterilmiş.
Buna göre Ayşe Kırmızı ile Umut da maviyle gösterilmiş.
Dikey eksende soru sayısı, yatay eksende ise günler verilmiş.
Buna göre arkadaşlar aşağıdaki soruları cevaplandırma çalışacağız.
İlk maddede 5 günde günlük en fazla soruyu kimin çözdüğü sorulmuş arkadaşlar.
Ne yapmalıyım?
Ayşe ve Umut'un 5 günde toplam çözdüğü soru sayısını almalıyım.
Ayşe birinci gün 50 soru çözmüş. İkinci gün arkadaşlar şurada bakın ortak bir noktaları var.
125 soru çözmüş.
Üçüncü gün kaç soruya 200 soruya denk gelmekte.
Dördüncü gün 175 soru çözmüş.
Beşinci gün ise 250 soruya kadar çıkmış.
Ayşe'nin çözdüğü toplam soru sayısı 100 150 200 yaptı burası.
Elde var.
2, 4, 6, 7, 8.
Toplamda Ayşe 5 günde 800 soru çözmüş.
Umut'un çözdüğü soru ise Arkadaşlar toplamda kaç bunu bulalım.
İlk gün 225.
Daha sonra 125'e eğmiş.
Burada bıkkın ortak bir noktaları vardı.
Üçüncü gün 0.
Arkadaşlar soru çözememiş.
Dördüncü gün 150 ve beşinci günde yine 150 soru çözdüğünü görüyorum.
Patlama baktığımda 50, 100, 50 de buradan geldi.
150 50 var.
Bir, iki, üç, dört, beş bir dedi arkadaşlar.
650 soru umut çözerken, 800 soru da Ayşe çözmüştü.
İlk sorunun cevabı 800 soru ile Ayşe olacaktır.
Umut, nokta, nokta ve nokta nokta.
Günler eşit sayıda soru çözmüştür.
Umut'un eşit sayıda soru çözdüğü günler dört ve beşinci gün olacak.
Çünkü burada 150'şer soru çözmüştü.
Umut ve Ayşe'nin eşit sayıda soru çözdüğü gün.
Hangi gündür?
Arkadaşlar ikisinin kesici noktasını bulacağım ikinci gündü.
Bu ikinci günde ikisi de 120 beşer soru çözmüşler.
İkinci gün olacak cevabımız.
Üçüncü gün Umut ve Ayşe toplamda kaç soru çözmüştür bunu bulacağım.
Üçüncü gün de arkadaşlar Ayşe 200 soru çözerken.
Umut'un çözdüğü soru sayısı ise sıfırdı.
Toplamları da yine kaç olacaktır?
İki soru olacaktır.
Veri Analizi ve Grafikler
Çizgi Grafiği 1 / 1
Çizgi Grafiği
Çizgi Grafiği