Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1 1 1 4. Osmanlı Devleti'nde miri toprakları işleten köylü, topra- ğını nedensiz terk edemez, sebepsiz olarak üç yıl topra- ğını

1
1
1
4.
Osmanlı Devleti'nde miri toprakları işleten köylü, topra-
ğını nedensiz terk edemez, sebepsiz olarak üç yıl topra-
ğını boş bırakanlardan vergi alınırdı. Ayrıca köylü, ürettiği
ürünün vergisini vermekle sorumlu tutulurdu.
Bu uygulamalarla,
I. kont

1 1 1 4. Osmanlı Devleti'nde miri toprakları işleten köylü, topra- ğını nedensiz terk edemez, sebepsiz olarak üç yıl topra- ğını boş bırakanlardan vergi alınırdı. Ayrıca köylü, ürettiği ürünün vergisini vermekle sorumlu tutulurdu. Bu uygulamalarla, I. kontrolsüz nüfus hareketliliğinin önüne geçilmesi, II. devlet gelirlerinin tahmin edilebilir kılınması, III. vakıf sisteminin yaygınlaştırılması durumlarından hangilerinin amaçlandığı savunulabi- lir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III