Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

1. (1) Yazarın on yıllık çalışmasının ürünü olan Bin Yı- lin Çayı, meraklılarının ve çay tiryakilerinin karşısı- na çıkıyor. (II

1. (1) Yazarın on yıllık çalışmasının ürünü olan Bin Yı-
lin Çayı, meraklılarının ve çay tiryakilerinin karşısı-
na çıkıyor. (II) Yazar, bu geniş kapsamlı çalışma-
sında çay ve çevresinde gelişen kültüre derinlikli
bir bakışla yaklaşıyor. (III) Çayı, Türk

1. (1) Yazarın on yıllık çalışmasının ürünü olan Bin Yı- lin Çayı, meraklılarının ve çay tiryakilerinin karşısı- na çıkıyor. (II) Yazar, bu geniş kapsamlı çalışma- sında çay ve çevresinde gelişen kültüre derinlikli bir bakışla yaklaşıyor. (III) Çayı, Türk ve çay söz- cüklerinin bir arada kullanılmaya başladığı 8. yüz- yıldan bugüne kadar taşıyor yazar. (IV) Tarihî geri planına ek olarak ekonomik ve sosyal yönden de konuyu irdeliyor. (V) Çay yalnızca Türkiye bağla- minda da ele alınmıyor; Çin'den yeryüzüne dağılı- şından, elde edilmesindeki teknik işlemlere kadar birçok aşama gözler önüne seriliyor. Çayın anlatıldığı bir kitabı konu alan bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede, okur kitlesinin kimlerden oluşacağıy- la ilgili ipucu veriliyor. B) II. cümlede, yazarın konuyu ele alışıyla ilgili açıklama yapılıyor. C) III. cümlede, konunun hangi tarih aralığında ele alındığı dile getiriliyor. TEMPO D) IV. cümlede, hangi alanlar açısından incelendiği p anlatılıyor. E) V. cümlede, konunun işlenişindeki karmaşıklık- tan söz ediliyor. SER SI r