Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1. A S Altın Soğuk İklim T Birer kelimenin yazıldığı bu kutucuklar, yu- karıdan aşağıya okunduğunda "ASİT" keli- mesini oluştura

1.
A
S
Altın
Soğuk
İklim
T
Birer kelimenin yazıldığı bu kutucuklar, yu-
karıdan aşağıya okunduğunda "ASİT" keli-
mesini oluşturacak şekilde harflerle gösteril-
miştir.
Temiz
Buna göre, yapısı bakımından türemiş
olan kelimenin bulunduğu kutucuğu gös-
teren

1. A S Altın Soğuk İklim T Birer kelimenin yazıldığı bu kutucuklar, yu- karıdan aşağıya okunduğunda "ASİT" keli- mesini oluşturacak şekilde harflerle gösteril- miştir. Temiz Buna göre, yapısı bakımından türemiş olan kelimenin bulunduğu kutucuğu gös- teren harf çıkarıldığında, "ASİT" yerine aşağıdaki kelimelerden hangisi oluşur? A) ASİ B) AST DISIT C) AIT