Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1. Bu bölümdeki sorular smavlarda çıkan sorular paralelinde hazırlanmıştır. Göz kamaştıran güzellikleriyle insanın ruhunda unutm

1.
Bu bölümdeki sorular
smavlarda çıkan sorular
paralelinde hazırlanmıştır.
Göz kamaştıran güzellikleriyle insanın ruhunda unutmaya
1
cağı bir etki bırakır Istanbul. Bu etkinin oluşmasında en
etken Boğaz'dır. Öyle ki dünyada eşi benzeri yoktur onun.
11
Bu

1. Bu bölümdeki sorular smavlarda çıkan sorular paralelinde hazırlanmıştır. Göz kamaştıran güzellikleriyle insanın ruhunda unutmaya 1 cağı bir etki bırakır Istanbul. Bu etkinin oluşmasında en etken Boğaz'dır. Öyle ki dünyada eşi benzeri yoktur onun. 11 Bu güzelliği görmeyen ya da bir şekilde duymayan nere- III IV deyse kalmamıştır dense yanlış olmaz. V Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşa- ğıdakilerden hangisi söylenemez? AYI. sözcükte ünsüz değişimi vardır. B) II. sözcükte ünsüz uyumu vardır. C) III. sözcükte ünsüz türemesi vardır. DY IV sözcükte kaynaştırma harfi vardır. E) V. sözcükte ünlü düşmesi vardır. 3.