Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1. Divan şairleri, şiir aracılığıyla toplumda yaşanan kimi olumsuzlukları zaman zaman ağır bir dille eleştirir. Eleşti- Trileri

1.
Divan şairleri, şiir aracılığıyla toplumda yaşanan kimi
olumsuzlukları zaman zaman ağır bir dille eleştirir. Eleşti-
Trileri arasında her devirde ve dünyanın her yerinde görü-
lebilecek bazı kişilik tipleri ve karşılaşılan durumlar dikkat
çeker.
Aşağıda

1. Divan şairleri, şiir aracılığıyla toplumda yaşanan kimi olumsuzlukları zaman zaman ağır bir dille eleştirir. Eleşti- Trileri arasında her devirde ve dünyanın her yerinde görü- lebilecek bazı kişilik tipleri ve karşılaşılan durumlar dikkat çeker. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılan durumu örneklendirir? Sabreyle gönül derdine derman ere umma Can atma oda beyhude canan ere umma B) Saha senin cemalini göreyim andan öleyim Susamışım visaline ereyim andan öleyim C) Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mahim Kurbanın olam var mı benim bunda günahım DEbna-yi dehr her hünere aferin verir Ya Rab bu aferin ne tükenmez hazinedir E) Ademoğlu her biri yekdiğerinin azâsı Çünkü hepsinin birdir evheri, mayası 3. kök & dakika B