Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

1. EDEBİYAT HALK EDE (Anonim Halk Edebiyatı, Ne Aşağıdakilerin hangisinde halk hikâyesi ile ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır? A)

1.
EDEBİYAT
HALK EDE
(Anonim Halk Edebiyatı, Ne
Aşağıdakilerin hangisinde halk hikâyesi ile ilgili
bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Başta aşk, kahramanlık olmak üzere dinî konu-
ları da işleyen, destan ve masal unsurlarından
da yararlanan anlatılardır.
B) Hal

1. EDEBİYAT HALK EDE (Anonim Halk Edebiyatı, Ne Aşağıdakilerin hangisinde halk hikâyesi ile ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır? A) Başta aşk, kahramanlık olmak üzere dinî konu- ları da işleyen, destan ve masal unsurlarından da yararlanan anlatılardır. B) Halkın ortak duygularını, anlatma yoluyla ku- şaktan kuşağa aktaran anonim hikâyelerdir. C) İslamiyet öncesi destan geleneği ile günümüz modern hikâyeleri arasında köprü işlevi gör- müştür. D) Hikâyeler manzum olup 19. yüzyıldan sonra nesir şeklinde yazılmıştır. E) Dil yalın, anlatım kendi döneminin özelliklerini yansıtsa da günümüze gelirken değişerek gün- cellenmiştir.