Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

1. J ,ideal bir toplumun nasıl yönetileceği, ideal bir hükümdarın nasıl olması gerektiği ve çevresindekilerin ona nasıl hizmet e

1.
J
,ideal bir toplumun nasıl yönetileceği, ideal bir hükümdarın
nasıl olması gerektiği ve çevresindekilerin ona nasıl hizmet
edeceği, simgesel kahramanların konuşmaları biçiminde ve-
rilmiştir. Eser; "hükümdar"ı simgeleyen Kün Togdi, "saadet"i
simgeleyen

1. J ,ideal bir toplumun nasıl yönetileceği, ideal bir hükümdarın nasıl olması gerektiği ve çevresindekilerin ona nasıl hizmet edeceği, simgesel kahramanların konuşmaları biçiminde ve- rilmiştir. Eser; "hükümdar"ı simgeleyen Kün Togdi, "saadet"i simgeleyen vezir Ay Toldi; Ay Toldi'nin "aklı" simgeleyen ve sonradan vezir olan oğlu Ögdülmiş, "akibet"i simgeleyen Odgurmiş arasındaki konuşmalarla oluşturulmuştur. Eser, Türk yazınında siyaset alanında ortaya konan ilk ürün olması bakımından da önemlidir. ISLA Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Divan-ı Hikmet'te B) Atabetü'l-Hakayık'ta C) Mantıku't-Tayr'da D) Kutadgu Bilig'de E) Divanü Lügati't-Türk'te