Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

(1) Oyuncaklar düş dünyalarını geliştirmek, oyalamak, mutlu etmek amacıyla alınır çocuk- lara. (II) Bazen de suçluluktan... (III

(1) Oyuncaklar düş dünyalarını geliştirmek,
oyalamak, mutlu etmek amacıyla alınır çocuk-
lara. (II) Bazen de suçluluktan... (III) Yoğun
iş temposunun ardından eve yorgun dönen
anne baba, çocuğuyla zaman geçirip onu
dinlemek, onun duygularını paylaşmak yeri

(1) Oyuncaklar düş dünyalarını geliştirmek, oyalamak, mutlu etmek amacıyla alınır çocuk- lara. (II) Bazen de suçluluktan... (III) Yoğun iş temposunun ardından eve yorgun dönen anne baba, çocuğuyla zaman geçirip onu dinlemek, onun duygularını paylaşmak yerine onu oyuncağa boğuyor. (IV) Aslında çocuk- lar için, satın alınan oyuncaklar dışında baş- ka şeyler de bir oyuncak ve oyun malzemesi hâline gelebilir. (V) Ayrıca, doğru seçilmiş bir oyuncak da çocuğun yaratıcı düşünme bece- risini desteklemeye yardımcı olduğu gibi, mo- tor ve sosyal gelişimine de katkıda bulunur. minalsbasi 33. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi eleştirilmek- tedir? A) Oyuncak seçimlerinin doğru yapılmaması B) Çocuklara gereğinden fazla oyuncak alınması C) Vicdan azabıyla çocukların her isteğinin yerine độ getirilmesi D) Çocukların hiçbir şeyin değerini bilmez hâle geti- rilmesi E) Çocukların çevrelerine karşı duyarsızlaşması