Soru:

10. 1845 - 1918 yılları arasında yaşamış coğrafyacı, "Fransız Jeopolitik Okulunun" ve modern Fransız Coğrafyasının kuru- cusu ol

10. 1845 - 1918 yılları arasında yaşamış coğrafyacı, "Fransız
Jeopolitik Okulunun" ve modern Fransız Coğrafyasının kuru-
cusu olarak kabul edilir. "Beşeri Coğrafyanın Prensipleri"
adlı çalışmasını 1918 yılında tamamlamış olan bilim insanı
bu alanın öncüler

10. 1845 - 1918 yılları arasında yaşamış coğrafyacı, "Fransız Jeopolitik Okulunun" ve modern Fransız Coğrafyasının kuru- cusu olarak kabul edilir. "Beşeri Coğrafyanın Prensipleri" adlı çalışmasını 1918 yılında tamamlamış olan bilim insanı bu alanın öncülerinden sayılmakla birlikte “Tarihî Coğrafya" alanının da kurucularındandır. "Tableau de la Géographie de la France ve Géographie Universelle” adlı eseriyle modern bölgesel coğrafyanın temellerini atmıştır. Yukarıda verilen bilgilere göre modern bölgesel coğraf- yanın kurucusu aşağıdaki bilim insanlarından hangisi- dir? B) Fredrich Ratzel A) Karl Ritter CNidal de la Blache D) Yu Fi Tuan E) Alexsander Von Humbolt

Soru Çözümünü Göster