Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz sertleş- mesi görülen bir sözcük vardır? A) Kadınların, geçmişe oranla daha fazla sıkı

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz sertleş-
mesi görülen bir sözcük vardır?
A) Kadınların, geçmişe oranla daha fazla sıkıntı
yaşadığını söylemek mümkündür.
Siir, sevgiyi mümkün kılan bir etki zincirinin baş-
latıcısı olabilir.
C) Uzun yaşayan insanl

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz sertleş- mesi görülen bir sözcük vardır? A) Kadınların, geçmişe oranla daha fazla sıkıntı yaşadığını söylemek mümkündür. Siir, sevgiyi mümkün kılan bir etki zincirinin baş- latıcısı olabilir. C) Uzun yaşayan insanların hayat tecrübesi genel- likle daha fazladır. D) Varlıklı ve köklü ailelerin Zenginliği her zaman kalıcı olmayabilir. E) İngilizcenin bilim dili olamayacağını söyleyen çok sayıda bilim adam vardır.