Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

10. Çağatay sahası şairidir. Şiirlerini Türkçe ve Farsça yazar. Lirik ve canlı bir anlatıma sahip sanatçı hamse sahibidir. Divan

10. Çağatay sahası şairidir. Şiirlerini Türkçe ve Farsça
yazar. Lirik ve canlı bir anlatıma sahip sanatçı hamse
sahibidir. Divanları ve mesnevileri dışında mensur eserle-
ri de bulunmaktadır. Bunlar arasında en bilinenleri, Türk-
çeyi bırakıp eserlerini Fa

10. Çağatay sahası şairidir. Şiirlerini Türkçe ve Farsça yazar. Lirik ve canlı bir anlatıma sahip sanatçı hamse sahibidir. Divanları ve mesnevileri dışında mensur eserle- ri de bulunmaktadır. Bunlar arasında en bilinenleri, Türk- çeyi bırakıp eserlerini Farsça verenlere ithaf ettiği Muhakemet-ül Lügateyn ile ilk şuara tezkiresi olarak kabul edilen Mecalis'ün Nefais'tir. -=== Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisi- dir? A) Ahmet Paşa lovile C) Şeyhi B) Ali Şîr Nevaî D) Sehî Bey E) Taşlıcalı Yahya