Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

10 cm 42 cm cm Görsel-1 X Görsel-3 Su, sıvı halden katı hale geçerken hacmi 10-1 kat artar. Gör- sel-1'de kare prizma şeklindeki

10 cm
42 cm
cm
Görsel-1
X
Görsel-3
Su, sıvı halden katı hale geçerken hacmi 10-1 kat artar. Gör-
sel-1'de kare prizma şeklindeki kabin 10 cm yüksekliğine kadar
su doldurularak suyun donup buz kalıbı haline gelişi ile hac-
mindeki artış gösterilmiştir. 10 c

10 cm 42 cm cm Görsel-1 X Görsel-3 Su, sıvı halden katı hale geçerken hacmi 10-1 kat artar. Gör- sel-1'de kare prizma şeklindeki kabin 10 cm yüksekliğine kadar su doldurularak suyun donup buz kalıbı haline gelişi ile hac- mindeki artış gösterilmiştir. 10 cm yüksekliğindeki su donunca yüksekliği 10¹ kat artmış ve oluşan buz kalıbının yüksekliği 11 cm olmuştur. Görsel-2'de verilen ve eş büyüklükte olan kare prizma biçimin- deki kapların her birine 42 cm yükseklikte su doldurulup don- maları sağlanacaktır. Görsel-2 den bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2,31.10³ B) 2,31.10² Kaplardaki suların donması sonucunda oluşan buz kalıpları alınıp Görsel-3'teki gibi yan yatırılıp aralarında boşluk kalmadan dizildiğine göre olu- şan bu yapının uzunluğunun(x) milimetre cinsin- C) 2,31.10-1 D) 2,31.10-2