Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

10. "Halk hikâyesiyle ilgili aşağıdakilerin hangi sinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Türklerin Orta Asya'dan beri yaşadığı olayl

10. "Halk hikâyesiyle ilgili aşağıdakilerin hangi
sinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Türklerin Orta Asya'dan beri yaşadığı olayla
n, kahramanlıkları destanlarla birlikte anlata
bir edebi türdür.
B) Masallarda olduğu gibi kalıplaşmış ifadeler
vardır.
C) Gen

10. "Halk hikâyesiyle ilgili aşağıdakilerin hangi sinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Türklerin Orta Asya'dan beri yaşadığı olayla n, kahramanlıkları destanlarla birlikte anlata bir edebi türdür. B) Masallarda olduğu gibi kalıplaşmış ifadeler vardır. C) Genellikle aşk ve kahramanlık konularında söylenirken şiir ve düzyazıya ait ögeleri bir likte barındırır. DY Genellikle sade ve anlaşılır bir dil kullanılır, anlatıcıları okur-yazar, az çok kültürlü kişiler dir. E Olaylar gerçek veya gerçeğe yakındır, olağa- nüstülükler sınırlıdır.